Da.openoffice.org

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Arbejdsside for Dansk OpenOffice.org - alle opfordres til at skrive med.

Slutbrugere og nye projektdeltagere bør starte på http://da.openoffice.org

Velkommen

Vi er meget glade for at du har valgt at hjælpe os med arbejdet med OpenOffice.org i Danmark.

Du er med i et samarbejde mellem mange mennesker. Ingen af de implicerede personer modtager løn eller vederlag for arbejdet. Det er vigtigt at huske - nu og i fremtiden: Der ligger ingen forpligtelse for nogen af deltagerne. Dog forventes det at alle lever op til det der er aftalt og lovet. Derfor er det vigtigt at du siger fra, når det er nødvendigt og at du respekterer når andre siger fra.

Gruppen består af en række delprojekter, som hver har en 'leder'. Lederne af projekterner indgår i en samlet gruppe, som sammen med mig tager de overordnede og tværgående beslutninger, f.eks. om prioritering af opgaver.

Kommunikation foregår via e-postlister og åben chat (IRC). Kun undtagelsesvis benyttes e-post direkte mellem medlemmerne. Dermed sikres gennemsigtighed.

En god måde at starte på er, at du tilmelder dig postlisten dansk@da.openoffice.org og følger med i en periode. Når du er parat til det, sender du en kort præsentation af dig selv og fortæller lidt om hvad DU kan bidrage med i arbejdet.

Det er vigtigt at opgaver og ansvar er uddelegeret til så mange som muligt. Kun på denne måde kan antallet af frivillige forøges. Vores 'organisation' er gennemsigtig. OpenOffice.org i Danmark er ikke en formel organisation, men en gruppe af personer som er enige om at arbejde sammen. Du kan altså ikke melde dig ind og du skal ikke betale kontingent.

Som frivillig er du tilknyttet et eller flere delprojekter. Tilknytningen er uformel eller formel, afhængig af projektets karakter. Det er den enkeltes egen beslutning hvilke(t) projekt(er) han eller hun ønsker at deltage i -og hvilket omfang.

Alle deltagere har ansvar for at... - Udbrede kendskabet til OpenOffice.org - Deltage aktivt i et eller flere delprojekter - Deltage i oversættelse af OpenOffice.org - ....?

Det er projektlederens opgaver at - Holde ledelsesgruppen orienteret om status og fremdrift - Koordinere delprojektets arbejde med andre delprojekter hvor det er relevant - Udstikke retningslinjer for delprojektets arbejde - Koordinere opgaver - Tage godt imod nyt deltagere

Med venlig hilsen
Leif Lodahl
Native-Language coordinator DA.OpenOffice.org
Mail: lodahl@openoffice.org
Blog: http://lodahl.blogspot.com/

Kalender

Kalender

Projekter

Todo

 • udvikle og producere presse-kit i forb. m. version 2.3 | Wiki
 • Hjemmesiden DA.OpenOffice.org skal opdateres med nyere historier m.v.
 • Procedurebeskrivelse for opdatering af nye versioner
 • Initiativ til Nordisk forening for Open Source-brugere (tovholder søges)
 • Forslag til projekter til Nationalt Videnscenter for software - http://www.oio.dk/files/ramme.pdf (fælles opgave)
 • Guide til OEM-installation rettet mod computerforhandlere, der ønsker at give kunden en god start med sin nye computer. (tovholder søges)
 • Brev til nykommunale it-chefer (Leif)
 • Intropjece om OOo og evt. andet fri tværplatforms software (Win, Lin, Mac) til nye studerende. Distribueres evt. gennem studiemiljøerne (tovholder søges)
 • Udlånscd'ere til biblioteker
 • Udbrede kendskab til OOo gennem ældresagen og ældremobiliseringen

Permanente opgaver

Oversættelse af OpenOffice.org
Oversættelsen er en løbende proces som foregår på http://www.things.dk/webtranslation/ .

Vejledninger
Oversættelse og udvikling af danske vejledninger er utroligt vigtigt. Arbejdet foregår på Dokumentation.

OOOForum
Support og diskussion foregår på oooforum, hvor alle kan hjælpe med at svare på spørgsmål og opdatere nyheder.

Nyhedsbrev
Nyhedsbrev udsendes ca. hver anden måde.

Stavekontrol(d)
Den nuværende ordbog stammer fra da.speling.org men der er et nyt projekt i gang på Stavekontrolden

Kvalitetssikring og test
Test af nye versioner foregår her: OpenOffice.org Localization Testing. Kontakt Thomas Roswall for at få adgang.

Opdatering af filer ved nye versioner
Når der udkommer nye versioner skal filerne distribueres og hjemmesiden [1] skal opdateres.

Indhold til cd-rom

- Jørgen Kristensen <jkr-herlev(AT)get2net.dk> er villig til at vedligeholde iso'en, der helst skal opdateres ved hver ny version af OOo.
Linux-pakker tjener næppe noget formål, da alle Linux-brugere får OOo gennem deres distribution.

Layout:

- autorun.inf (kalder en menu (fx disctree: http://sourceforge.net/projects/disctree/) ellers \windows\setup.exe)
- readme.html (licens, velkomsttekst etc.)
- readme.txt (tekstudgave af ovenstående)
- installationsvejledning.pdf (hvilken?)
- <Clipart> (seneste pakke clipart (inkl. svg) fra www.openclipart.org) (Leif: OOo understøtter ikke SVG. Så det er kun PNG-udgaverne der er relevante.)
- <Java> (med Java-pakker fra www.java.com til platformene)
- <Mac>
- <Vejledninger> (Danske vejledninger i både pdf og odt)
- <Windows> (Udpakket installationspakke - dvs. setup.exe og msi'er)

Kvalitetssikring og test

Test er en af de ting næsten alle kan bidrage til. Det kræver ikke andet end evnen til at læse engelsk.

Hver gang der kommer en ny version af OpenOffice.org, er programmet afprøvet grundigt for at sikre at der ikke er fejl i koden. Test og kvalitetssikring sker dels i udvik­lings­projektet og dels i de enkelte lande. I Danmark tester vi således den danske udgave.

Testen består af tre dele:
1) En maskinel del, hvor et automatisk system gennem­løber alle funktioner i OpenOffice.org og aflæser alle programmets reaktioner i en logfil. Efterfølgende analyseres logfilen manuelt for at finde evt. problemer. Denne procedure tager mellem et og to døgn for hver test og testen gennemføres for hver eneste release candidate.
2) En række manuelle tests som følger en nøje tilrettelagt testdrejebog. Drejebogen består af en række faste tests, men også afprøvninger af konkrete nye funktioner i OpenOffice.org.
3) Afsluttende release sanity test som sikrer at den pakkede udgave kan installeres

I Danmark gennemfører vi den maskinelle test, men ikke alle de manuelle tests. Det har vi desværre ikke kapacitet til. Testen foregår på frivillig og ulønnet basis. Det er vores erfaring, at når vi finder fejl og indberetter fejlene, så bliver vi taget seriøse og kan se fejlene rettet efter kort tid. Hvis du er interesseret i at deltage i testen er du meget velkommen til at yde et bidrag. Husk, at du aldrig er forpligtet til mere end du selv ønsker.

Testen i Danmark koordineres af Thomas Roswall. Det er også Thomas som gennemfører den automatiske del af testen. Du kan skrive til Dansk-listen eller direkte til Thomas, hvis du gerne vil deltage næste gang.

Test af programmet er utrolig vigtigt. De situationer, hvor en release har været forsinket, har forsinkelsen altid været foresaget af fejl som er konstateret i testen.

Liste over største issues for danske brugere

Listen vedligeholdes på baggrund af tilbagemeldinger på bl.a. www.oooforum.dk.

Generelle problemstillinger

 • Dansk stavekontrol er af dårlig kvalitet.
  • Stavekontrol
  • Synonymordbog
  • Grammatikkontrol
 • Udvikling af Danske templates, makroer og andet indhold
 • Fund raising til markedsføring
 • Rekruttering af frivillige
 • How-to om Base

Konkrete issues

 • Bedre understøttelse af multimedier (Video og lyd) i Impress - Issue 39910
  • Bør afprøves om problemet fortsat er der.
 • Forbedring af pdf-eksport - Issue 62943 og 47895
 • Cannot apply border formatting to multiple selection - Issue 50019

Link til de mest efterspurgte forbedringer/fejlrettelser i OpenOffice.org - liste

Løste

 • Dansk ordbog er ikke en del af den danske pakke - Issue 72416 - løst i 2.4.
 • Legal review: mere aggregation of GNU GPL licensed dictionaries (ie. non-code data) into installation sets - Issue 65039 - løst i 3.0.
 • Flerbruger installation kræver licensaccept fra hver enkelt bruger - Issue 22905 - løst i 3.0.
 • Zoom should align to center, not left - Issue 1761 - løst i 3.0.

Andre gode ideer til diskussion

 • Release notes version 3.0: http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Da.Release3
 • 2007: Chart2: Vejledning og reklame.
  Kræver research
 • http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Da.Chart2
 • Opdeling af website i to: Produktet (slutbruger) og projektet (Aktive)
 • Et sted hvor man kan uploade templates og eksempler
 • CD-koncept til udlån og bruger-pc'ere på biblioteker med dansk openoffice.org samt sprogpakker til relevante fremmedsprog. Til distribution gennem www.dbc.dk
 • wiki.oooforum.dk til græsrøddernes tips og tricks

IRC-chat

Vi mødes af og til på IRC-serveren irc://irc.freenode.net/ i kanalen #da.openoffice.org . OpenOffice.org internationalt bruger kanalen #openoffice.org.

Fast aftale: Sidste søndag hver måned kl. 21:00.

Har du et IRC-program installeret kan du ved at klikke på følgende link åbne den danske kanal direkte: irc://irc.freenode.net/%23da.openoffice.org

Har du ikke et IRC-program, kan du bruge Firefox-udvidelsen Chatzilla: https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=16

Her er en begyndervejledning (engelsk) Beginners guide to IRC

Personal tools