Opmaakprofielen en sjablonen

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | BASIC Guide
Revision as of 13:45, 16 February 2021 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png


Opmaakprofielen

Opmaakprofielen zijn benoemde lijsten die attributen voor de opmaak bevatten. Zij werken in alle toepassingen van Apache OpenOffice en helpen bij het significant vereenvoudigen van de opmaak. Als de gebruiker een van de attributen van een opmaakprofiel verandert, dan past Apache OpenOffice automatisch alle secties van documenten aan die afhankelijk zijn van het attribuut. De gebruiker kan daarom, bijvoorbeeld, het type lettertype van alle koppen op niveau één wijzigen door een centrale aanpassing in het document.

Typen opmaakprofielen

Afhankelijk van de relevante typen documenten, herkent Apache OpenOffice een groot bereik aan verschillende typen opmaakprofielen.

Apache OpenOffice Writer ondersteunt de volgende typen opmaakprofielen:

 • Tekenopmaakprofielen
 • Alineaopmaakprofielen
 • Frame-opmaakprofielen
 • Paginaopmaakprofielen
 • Opmaakprofielen voor nummering

Apache OpenOffice Calc ondersteunt de volgende typen opmaakprofielen:

 • Celopmaakprofielen
 • Paginaopmaakprofielen

Apache OpenOffice Impress ondersteunt de volgende typen opmaakprofielen:

 • Tekenelementopmaakprofielen
 • Presentatie-opmaakprofielen

In de terminologie van Apache OpenOffice worden de verschillende typen opmaakprofielen StyleFamilies genoemd, in overeenstemming met de service com.sun.star.style.StyleFamily waarop zij zijn gebaseerd. De StyleFamilies zijn toegankelijk via het documentobject:

Dim Doc As Object
Dim Sheet As Object 
Dim StyleFamilies As Object 
Dim CellStyles As Object
 
Doc = ThisComponent
StyleFamilies = Doc.StyleFamilies
CellStyles = StyleFamilies.getByName("CellStyles")

Het voorbeeld gebruikt de eigenschap StyleFamilies van een werkbladdocument om een lijst te maken met alle beschikbare celopmaakprofielen.

De individuele opmaakprofielen zijn direct toegankelijk door middel van een index:

Dim Doc As Object
Dim Sheet As Object
Dim StyleFamilies As Object 
Dim CellStyles As Object
Dim CellStyle As Object
Dim I As Integer
 
Doc = ThisComponent
StyleFamilies = Doc.StyleFamilies
CellStyles = StyleFamilies.getByName("CellStyles")
 
For I = 0 To CellStyles.Count - 1
 CellStyle = CellStyles(I)
 MsgBox CellStyle.Name
Next I

De sinds het vorige voorbeeld toegevoegde lus geeft de namen weer van alle celopmaakprofielen, de een na de ander, in een berichtenvak.

Documentation note.png De verwijzing CellStyles(I) correspondeert met de methode getByIndex(), die optioneel is voor deze containerobjecten voor opmaakprofielen. Het zou niet beschikbaar hoeven te zijn in alle typen documenten.

De methode getByName() is verplicht en zou altijd beschikbaar moeten zijn.

Details over verschillende opties voor opmaak

Elk type opmaakprofiel verschaft een groot bereik aan individuele eigenschappen voor opmaak. Hier is een overzicht van de meest belangrijke eigenschappen voor opmaak en de punten waar zij worden uitgelegd:

De eigenschappen voor opmaak zijn in geen enkel geval beperkt tot de toepassingen waarin zij worden uitgelegd, maar kunnen in plaats daarvan universeel worden gebruikt. Bijvoorbeeld de meeste van de beschreven eigenschappen in Werkbladdocumenten kunnen daarom niet alleen worden gebruikt in Apache OpenOffice Calc, maar ook in Apache OpenOffice Writer.

Meer informatie over het werken met opmaakprofielen is te vinden in het gedeelte Standaardwaarden voor tekens en alinea's in Teksdocumenten.

Sjablonen

Sjablonen zijn hulpdocumenten. Zij verschaffen een hele handige manier om opmaakprofielen, macro's, vaste tekst en andere nuttige dingen op te slaan, te onderhouden en te verdelen.

Typen documenten en sjablonen

Elk belangrijk type document van Apache OpenOffice heeft zijn eigen geassocieerde type sjabloon. In het algemeen, en in het bijzonder voor opmaakprofielen, kunt u toegang krijgen tot informatie in een sjabloon op dezelfde manier als waarop u toegang zou verkrijgen tot dezelfde informatie in het geassocieerde type document. Met andere woorden: code (zoals de bovenstaande voorbeelden) die werkt in een bepaald type document zou ook moeten werken in het geassocieerde type sjabloon.

Automatisch bijwerken

De meeste typen sjablonen – sjablonen voor Draw zijn de uitzondering – hebben een mogelijkheid om automatisch bij te werken. Als een opmaakprofiel in de sjabloon is gewijzigd, en u opent een document dat is gemaakt met die sjabloon, zult u een bericht zien dat u vraagt of de opmaakprofielen in het document moeten worden bijgewerkt. Als u klikt op Ja zullen de nieuwe of gewijzigde opmaakprofielen in het document worden gekopieerd. Opmaakprofielen die zijn verwijderd uit de sjabloon worden niet uit documenten verwijderd.

Er kan een probleem optreden als u op Nee klikt: de opmaakprofielen zullen niet worden bijgewerkt, en de mogelijkheid voor automatisch bijwerken zal uitgeschakeld worden. Vanaf OpenOffice.org versie 3.1 wordt deze status niet weergegeven in de GUI, noch is er een manier via de GUI om de mogelijkheid opnieuw in te schakelen. (Alleen voor documenten voor Writer kunt u de extensie Template Changer gebruiken om deze mogelijkheid opnieuw in te schakelen.)

De volgende subroutine, afgeleid van de extensie Template Changer, zal de mogelijkheid voor het bijwerken voor alle typen documenten weer inschakelen.

Sub FixUpdate
 Dim oDocSettings as Object
 oDocSettings = ThisComponent.createInstance( "com.sun.star.document.Settings" )
 oDocSettings.UpdateFromTemplate = True
End Sub 'FixUpdate


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools