Presentaties

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | BASIC Guide
Revision as of 14:11, 10 February 2021 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png


Presentaties in Apache OpenOffice zijn gebaseerd op documenten voor tekeningen. Elke pagina in de presentatie is een dia. U kunt dia's benaderen op dezelfde wijze als waarop standaard tekeningen worden benaderd, via de lijst DrawPages van het documentobject. De service com.sun.star.presentation.PresentationDocument, verantwoordelijk voor presentatie-documenten, verschaft ook de volledige service com.sun.star.drawing.DrawingDocument.

Werken met presentaties

In aanvulling op de tekenfuncties die worden verschaft door de eigenschap Presentation heeft het document voor de presentatie een presentatie-object dat toegang verschaft tot de belangrijkste eigenschappen en controle-mechanismen voor presentaties. Bijvoorbeeld: dit object verschaft een methode start die presentaties kan starten.

Dim Doc As Object
Dim Presentatie As Object
 
Doc = ThisComponent
Presentatie = Doc.Presentation
Presentatie.start()

De in dit voorbeeld gebruikte code maakt een object Doc dat verwijst naar het huidige document voor presentatie en creëert het geassocieerde presentatie-object. De methode start() van het object wordt gebruikt om het voorbeeld te starten en de schermpresentatie uit te voeren.

De volgende methoden worden verschaft als presentatie-objecten:

start
start de presentatie
end
beëindigt de presentatie
rehearseTimings
start de presentatie vanaf het begin en bepaalt de duur van de uitvoering

De volgende eigenschappen zijn ook beschikbaar:

AllowAnimations (Boolean)
voert animaties in de presentatie uit
CustomShow (String)
stelt u in staat om de naam van de presentatie te specificeren zodat u naar de naam kunt verwijzen in de presentatie
FirstPage (String)
naam van de dia waarmee u de presentatie wilt beginnen
IsAlwaysOnTop (Boolean)
geef altijd het venster van de presentatie weer als het eerste venster op het scherm
IsAutomatic (Boolean)
voert de presentatie automatisch uit
IsEndless (Boolean)
begint de presentatie opnieuw van het begin als hij eenmaal is beëindigd
IsFullScreen (Boolean)
begint de presentatie automatisch in modus Volledig scherm
IsMouseVisible (Boolean)
geeft de muis weer tijdens de presentatie
Pause (long)
de tijdsduur waarin een leeg scherm wordt weergegeven aan het einde van de presentatie
StartWithNavigator (Boolean)
geeft het venster van de Navigator weer als de presentatie begint
UsePn (Boolean)
geeft de aanwijzer weer gedurende de presentatie


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools