Andere functies (Apache OpenOffice Runtime-bibliotheek)

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | BASIC Guide
Revision as of 15:12, 26 August 2022 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png


Beep

De functie Beep zorgt ervoor dat het systeem een geluid afspeelt dat kan worden gebruikt om de gebruiker te waarschuwen dat hij een foutieve actie heeft uitgevoerd. Beep heeft geen parameters:

Beep   ' creëert een informatieve toon

Shell

Externe programma's kunnen worden gestart met behulp van de functie Shell.

Shell(Padnaam, Vensterstijl, Parameter, bSync)
Padnaam 
het pad van het programma dat moet worden uitgevoerd.
Gebruik, in MS-Windows, ConvertToURL(Pathname) anders zal de opdracht niet werken als Padnaam spaties of nationale tekens bevat.
Vensterstijl 
het venster waarin het programma wordt gestart.
De volgende waarden zijn mogelijk:
 • 0 - Het programma ontvangt de focus en wordt gestart in een verborgen venster.
 • 1 - Het programma ontvangt de focus en wordt gestart in een venster van normale grootte.
 • 2 - Het programma ontvangt de focus en wordt gestart in een geminimaliseerd venster.
 • 3 - Het programma ontvangt de focus en wordt gestart in een gemaximaliseerd venster.
 • 4 - Het programma wordt gestart in een venster van normale grootte, zonder de focus te ontvangen.
 • 6 - Het programma wordt gestart in een geminimaliseerd venster, de focus blijft in het huidige venster.
 • 10 - het programma wordt gestart in modus Volledig scherm.
Parameter 
parameters voor de opdrachtregel die moeten worden doorgegeven aan het te starten programma.
bSync 
vlag om te wachten op de opdracht shell om te voltooien
 • true - wacht op opdracht shell om te voltooien
 • false - wacht niet op opdracht shell om te voltooien

Wait en WaitUntil

Het argument Wait onderbreekt de uitvoering voor een gespecificeerde tijdsduur. De periode om te wachten wordt gespecificeerd in milliseconden. De opdracht:

Wait 2000

specificeert een onderbreking van 2 seconden (2000 milliseconden).

Het argument WaitUntil verschaft een grotere mate van compatibiliteit met het gebruik van de parameter met VBA. WaitUntil heeft een parameter van het type Date, met een gecombineerde waarde voor datum en tijd. De opdracht:

WaitUntil Now + TimeValue("00:00:02")

specificeert dezelfde vertraging, 2 seconden, net als het vorige voorbeeld.

Environ

De functie Environ geeft de omgevingsvariabelen van het besturingssysteem weer. Afhankelijk van het systeem en de configuratie, worden hier verschillende gegevenstypen opgeslagen. De volgende aanroep bepaalt de omgevingsvariabelen voor de tijdelijke map van het besturingssysteem:

Dim TempDir
TempDir=Environ ("TEMP")


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools