Operatoren

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | BASIC Guide
Revision as of 14:37, 26 August 2022 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png

Apache OpenOffice BASIC begrijpt algemene rekenkundige, logische en vergelijkings-operatoren.

Rekenkundige operatoren

Rekenkundige operatoren kunnen worden toegewezen aan alle typen getallen, waarbij de operator + ook kan worden gebruikt om tekenreeksen te koppelen.

+ Optellen van getallen en datumwaarden, samenvoegen van tekenreeksen
& Samenvoegen van tekenreeksen
- Aftrekken van getallen en datumwaarden
* Vermenigvuldigen van getallen
/ Delen van getallen
\ Delen van getallen met als resultaat een geheel getal (afgerond)
^ Machtsverheffen van getallen
MOD Bewerking modulo (berekening van het restant van een deling)
Documentation note.png Hoewel u de operator + kunt gebruiken om tekenreeksen samen te voegen, kan de interpreter van BASIC in verwarring raken als een getal wordt samengevoegd met een tekenreeks. De operator & is veiliger bij het verwerken van tekenreeksen omdat het er van uit gaat dat alle argumenten tekenreeksen zouden moeten zijn en converteert de argumenten naar tekenreeksen indien zij geen tekenreeksen zijn.

Logische operatoren

Logische operatoren staan u toe elementen te koppelen overeenkomstig de regels van de Booleaanse algebra. Als de operatoren werden toegewezen aan Booleaanse waarden, verschaft de koppeling het vereiste resultaat direct. Indien gebruikt in samenhang met integer en long integer waarden, wordt de koppeling gemaakt op het niveau van het bit.

AND operator EN
OR operator OF
XOR operator Exclusieve OF
NOT Negatie
EQV Equivalente test (beide delen True of False)
IMP Implicatie (als de eerste uitdrukking waar is, dan moet de tweede uitdrukking ook waar zijn)

Vergelijkings-operatoren

Vergelijkings-operatoren kunnen worden toegewezen aan alle elementaire typen variabelen (getallen, datum details, tekenreeksen en Booleaanse waarden).

= Gelijkheid van getallen, datumwaarden en tekenreeksen
<> Niet gelijkheid van getallen, datumwaarden en tekenreeksen
> Controle op Groter dan voor getallen, datumwaarden en tekenreeksen
>= Controle op Groter dan of gelijk aan voor getallen, datumwaarden en tekenreeksen
< Controle op Kleiner dan voor getallen, datumwaarden en tekenreeksen
<= Controle op Kleiner dan of gelijk aan voor getallen, datumwaarden en tekenreeksen
Documentation note.png VBA : Apache OpenOffice BASIC ondersteunt de vergelijkings-operator Like van VBA niet.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools