Tekeningen en presentaties

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | BASIC Guide
Revision as of 14:29, 3 March 2013 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png


Dit hoofdstuk verschaft een introductie tot het macro-gecontroleerd maken en bewerken van tekeningen.

Het eerste gedeelte beschrijft de structuur van tekeningen, inclusief de basiselementen die tekeningen bevatten. Het tweede gedeelte heeft betrekking op meer complexe bewerkingsfuncties, zoals groeperen, roteren en schalen van objecten. Het derde gedeelte behandelt presentaties.

Informatie over het maken, openen en opslaan van tekeningen kan worden gevonden in Werken met documenten.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools