Variabelen voor datum en tijd

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | BASIC Guide
Revision as of 14:34, 9 February 2021 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png

Date-variabelen kunnen datum- en tijdwaarden bevatten. Bij het opslaan van datumwaarden gebruikt Apache OpenOffice BASIC een interne opmaak die vergelijkings- en rekenkundige bewerkingen met datum- en tijdwaarden mogelijk maakt. Er is geen symbool voor typedeclaratie van de variabele Date. De declaratie kan alleen worden gemaakt met behulp van de toevoeging As Date.

Voorbeeld voor declaratie van een variabele Date:

 Dim Variabele As Date


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools