Database-formulieren

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | BASIC Guide
Revision as of 15:50, 10 February 2021 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png
< Vorige pagina [[{{{NextPage}}}|Volgende pagina
>]]


Formulieren in Apache OpenOffice kunnen direct worden gekoppeld aan een gegevensbron. De op deze wijze gemaakte formulieren verschaffen alle functies voor een volledig frontend voor een gegevensbron, zonder onafhankelijk programmeer-werk te vereisen.

U kunt bladeren en zoeken in de geselecteerde tabellen en query's, net als het wijzigen van gegevens-records en het invoegen van nieuwe gegevens-records. Apache OpenOffice zorgt er automatisch voor dat de relevante gegevens worden opgehaald uit de gegevensbron en dat elke gemaakte wijziging wordt teruggeschreven naar de gegevensbron.

Een formulier in een gegevensbron komt in principe overeen met een standaard formulier voor Apache OpenOffice. In aanvulling op de standaard eigenschappen, moeten ook de volgende gegevensbron-specifieke eigenschappen worden ingesteld in het formulier:

DataSourceName (String)
naam van de gegevensbron (zie ook Toegang tot databases; de gegevensbron moet globaal worden gemaakt in Apache OpenOffice)
Command (String)
naam van de tabel, query, of de opdracht select in SQL waarnaar een koppeling moet worden gemaakt
CommandType (Const)
specificeert of Command een tabel, een query of een SQL-opdracht (waarde uit de nummering com.sun.star.sdb.CommandType) is

De nummering com.sun.star.sdb.CommandType bevat de volgende waarden:

TABLE
Tabel
QUERY
Query
COMMAND
SQL-opdracht

De velden van de gegevensbron worden toegewezen aan individuele besturingselementen via deze eigenschap:

DataField (String)
naam van gekoppelde veld van de gegevensbron

Tabellen

Een ander besturingselement wordt verschaft voor het werken met gegevensbronnen: het tabelcontroleveld-element. Dit vertegenwoordigt de inhoud van een volledige tabel van een gegevensbron of query. In het eenvoudigste scenario, wordt een tabel-besturingselement gekoppeld aan een gegevensbron met behulp van het formulier Assistent, dat alle kolommen met de relevante velden in de gegevensbron, overeenkomend met de door de gebruiker opgegeven specificaties, koppelt.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools