Grafieken (Diagrammen)

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | BASIC Guide
Revision as of 16:48, 26 August 2022 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png


Apache OpenOffice kan gegevens weergeven als een diagram, welke grafische koppelingen maakt tussen gegevens in de vorm van staven, taart-grafieken, lijnen of andere elementen. Gegevens kunnen worden weergegeven ofwel als 2D- óf 3D-grafieken en het uiterlijk van de elementen van een diagram kan individueel worden aangepast op een soortgelijke manier als de bewerkingen gebruikt voor tekenelementen.

Diagrammen worden in Apache OpenOffice niet behandeld als onafhankelijke documenten, maar als objecten die zijn ingebed in een bestaand document.

Een diagram kan zijn eigen gegevens bevatten of kan gegevens weergeven uit het containerdocument. Bijvoorbeeld: diagrammen in werkbladen kunnen gegevens weergeven die zijn verkregen uit de celbereiken en diagrammen in tekstdocumenten kunnen gegevens weergeven die zijn verkregen uit tabellen van Writer.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools