Booleaanse variabelen

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | BASIC Guide
Revision as of 14:33, 9 February 2021 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png

Booleaanse variabelen kunnen alleen een van de twee waarden: True of False bevatten. Zij zijn geschikt voor binaire specificaties die slechts een van de twee statussen kunnen accepteren. Een Booleaanse waarde wordt intern opgeslagen als een twee-bits integer waarde, waarbij 0 overeenkomt met de waarde False en elke andere waarde met True. Er is geen symbool voor typedeclaratie voor Booleaanse variabelen. De declaratie kan alleen worden gemaakt met behulp van de toevoeging As Boolean.

Voorbeeld voor declaratie van een Booleaanse variabele:

 Dim Variabele As Boolean


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools