Introductie voor de API van Apache OpenOffice

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | BASIC Guide
Revision as of 16:06, 9 February 2021 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png


Objecten en methoden vanApache OpenOffice, zoals alinea's, werkbladen en lettertypen, zijn toegankelijk voor Apache OpenOffice BASIC via de Apache OpenOffice application programming interface, of API. Via de API kunnen, bijvoorbeeld, documenten worden gemaakt, geopend, aangepast en afgedrukt. De API kan niet alleen door Apache OpenOffice BASIC worden gebruikt, maar ook door andere programmeertalen, zoals Java en C++. De interface tussen de API en verschillende programmeertalen wordt verschaft door iets dat is genaamd Universal Network Objects (UNO).

Dit hoofdstuk verschaft een achtergrond over de API. Voortbordurend op deze achtergrond zullen de volgende hoofdstukken laten zien hoe de API kan worden gebruikt om Apache OpenOffice te laten doen wat u wilt dat het doet.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools