Taalinstellingen kiezen

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


U zult misschien verschillende dingen moeten doen om de taalinstellingen zó in te stellen als u dat wilt:

  • De vereiste woordenboeken installeren
  • Land- en taalinstellingen wijzigen
  • Opties voor spelling kiezen

De vereiste woordenboeken installeren

OOo 3.x installeert automatisch diverse woordenboeken met het programma. Gebruik Extra > Taalinstellingen > Linguïstiek en dan de hyperlink Meer woordenboeken online, terwijl u uiteraard verbonden bent met het internet, om andere woordenboeken toe te voegen. OOo zal uw standaard webbrowser openen met een pagina die koppelingen bevat naar extra woordenboeken die u kunt installeren. Volg de aanwijzingen in de aangeboden vensters om ze te installeren.

Land- en taalinstellingen wijzigen

U kunt enkele details van de land- en taalinstellingen, die OOo gebruikt voor alle documenten of voor specifieke documenten, wijzigen.

Klik op Taalinstellingen > Talen in het dialoogvenster Opties.

Opties voor taalinstellingen.

Wijzig, aan de rechterkant van de pagina Taalinstellingen - Talen, Gebruikersinterface, Landinstelling, Standaardvaluta en Standaardtalen van de documenten naar wat u wenst. In het voorbeeld is Nederlands (NL) gekozen voor alle toepasselijke instellingen.

Wanneer u wilt dat de taalinstelling (woordenboek) alleen van toepassing is op het huidige document, in plaats van dat het de standaard is voor alle nieuwe documenten, selecteer dan de optie Alleen voor het huidige document.

Taalopties kiezen.

Selecteer, zo nodig, de opties voor ondersteuning van Aziatische talen (Chinees, Japans, Koreaans) en ondersteuning voor talen met CTL (complexe tekst-layout) zoals Hindi, Thai, Hebreeuws en Arabisch. Als u één van deze opties kiest, zult u, de volgende keer dat u dit dialoogvenster opent, enkele extra keuzes zien onder Taalinstellingen, zoals hieronder weergegeven. Deze keuzes (Zoekopties voor Japans, Aziatische lay-out en Complexe-tekstlayout) worden hier niet besproken.

Extra pagina's als de opties voor uitgebreide taalondersteuning zijn geselecteerd.

Spellingsopties kiezen

Klik op Taalinstellingen > Linguïstiek in het dialoogvenster Opties om de opties voor spellingscontrole te kiezen. Kies de instellingen die voor u handig zijn in het gedeelte Opties van de pagina. Enkele overwegingen:

  • Als u geen spellingscontrole wilt terwijl u typt, deselecteer dan Spelling controleren tijdens typen.
  • Als u een gebruikerswoordenboek gebruikt, dat ook woorden met allemaal hoofdletters en woorden met getallen bevat (bijvoorbeeld AS/400), selecteer dan Hoofdletters/kleine letters controleren en Woorden met cijfers controleren.
  • Speciale bereiken controleren betrekt ook kopteksten, voetteksten, frames en tabellen bij de spellingscontrole.

Hier kunt u ook controleren welke gebruikers- (aangepaste)woordenboeken standaard actief zijn en kunt u woordenboeken toevoegen of verwijderen door op de knoppen Nieuw of Verwijderen te klikken.

Talen, woordenboeken en opties voor spellingscontrole kiezen.
Documentation note.png OpenOffice.org heeft geen grammaticacontrole, maar u kunt een extensie voor grammaticacontrole, zoals Language Tool, installeren en toegang krijgen tot dat programma via Extra > Spelling- en grammatica. Zie Hoofdstuk 14 voor meer over het installeren van extensies.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages