Functie RENDEMENT

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:24, 6 December 2009 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, searchRENDEMENT

Berekent de opbrengst voor een waardepapier dat rente uitkeert.

Syntaxis:

RENDEMENT(afrekeningsdatum; vervaldatum; rente; prijs; aflossingswaarde; frequentie; basis)

afrekeningsdatum: de afrekenings- (aankoop) datum van het waardepapier.
vervaldatum: de verval- (afschrijvings) datum van het waardepapier.
rente: de (jaarlijkse) couponrente van het waardepapier.
prijs: de prijs van het waardepapier, per 100 vastgestelde waarde.
afschrijvingswaarde: de afschrijvingswaarde van het waardepapier, per 100 nominale waarde.
frequentie: het aantal rentebetalingen per jaar (1, 2 of 4).
basis: is het kalendersysteem dat moet worden gebruikt. Wordt standaard 0 indien weggelaten.
0 - US-methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
1 - Echte aantal dagen in maanden, echte aantal dagen in het jaar
2 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 360 dagen
3 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 365 dagen
4 - Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen


Deze functie berekent de opbrengst van een waardepapier. Het gebruikt de functie PRIJS.NOM, en herhaalt die (maximaal 100 keer) om de opbrengst te vinden die prijs zou opleveren.

Voorbeeld:

RENDEMENT("15-02-2008"; "15-11-2010"; 5%; 95; 100; 2; 0)

geeft bij benadering 0,070 terug of 7%.

Problemen:

  • Deze functie is niet exact, omdat hij vertrouwt op de iteratie. Het kan dus enigszins afwijkende resultaten opleveren in andere werkbladen. Voor praktische doeleinden is het niet aannemelijk dat deze afwijkingen significant zullen zijn.

Zie ook

Personal tools