Functie REND.VERVAL

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:59, 6 December 2009 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, searchREND.VERVAL

Berekent de opbrengst voor een obligatie die rente uitkeert op de vervaldatum.

Syntaxis:

REND.VERVAL(afrekeningsdatum; vervaldatum; uitgiftedatum; rente; prijs; basis)

afrekeningsdatum: de afrekenings- (aankoop) datum van de obligatie.
vervaldatum: de verval- (afschrijvings) datum van de obligatie.
uitgiftedatum: de originele uitgiftedatum van de obligatie.
rente: de (jaarlijkse) rentekoers van de obligatie (rente wordt alleen betaald op de vervaldatum).
prijs: de prijs van de obligatie, per 100 vastgestelde waarde.
basis: is het kalendersysteem dat moet worden gebruikt. Wordt standaard 0 indien weggelaten.
0 - US-methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
1 - Echte aantal dagen in maanden, echte aantal dagen in het jaar
2 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 360 dagen
3 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 365 dagen
4 - Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen
Deze functie berekent de opbrengst voor een obligatie die slechts één maal rente betaalt, op de vervaldatum.
REND.VERVAL geeft de opbrengst terug die wordt berekend met deze vergelijking::
1 + opbrengst*JAAR.DEEL(afrekeningsdatum;vervaldatum;basis) = waarde_op_vervaldatum/afrekeningswaarde.
Zie Afleidingen van financiële formules voor meer details van deze vergelijking.

Voorbeeld:

REND.VERVAL("15-02-2007"; "06-04-2007"; "06-01-2007"; 5%; 99; 0)

geeft bij benadering 0,1211 terug. U koopt en betaalt een obligatie op 15 februari 2007; de (90-dagen) obligatie werd uitgegeven op de 6e januari 2007 en zal vervallen op de 6e april 2007, waarbij de opbrengst de zichtbare waarde van €1000 is en een rentebetaling van €1000 * 5%*90/360. De prijs is 99, dat een waarde vertegenwoordigt van €990; de opbrengst op de vervaldatum is ongeveer 12,11%.

Problemen:

  • Er zijn (schaarse) omstandigheden waarbij de resultaten van Calc en Excel van elkaar verschillen, tengevolge van het interne gebruik van JAAR.DEEL.
  • De gebruikte formule houdt geen rekening met samengevoegde rente. Bij perioden langer dan een jaar moet u de nodige zorg betrachten bij het interpreteren van de opbrengst.
  • De opbrengst wordt berekend vanaf de afrekeningsdatum (als het geld betaald wordt). Het contract om de obligatie te kopen mag daarvoor liggen (bijvoorbeeld 3 dagen).

Zie ook

Personal tools