Sv.openoffice.org/Användarhandbok/Disposition

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Denna sida innehåller dispositionen för dokumentet Användarhandbok.

Vänligen diskutera på Talk:Sv.openoffice.org/Användarhandbok/Disposition.

Förslag

 • Förstasida
  • Juridisk information (utan rubrik)
  • Tack!
  • Frågor och synpunkter
 • Förord
  • Relaterade böcker
  • Komma åt dokumentation via Internet
  • Typografiska konventioner
 • Grunderna
  • Starta programmet (Per)
  • Programmiljön (Per)
  • Öppna och spara dokument (Per)
  • Skriva ut dokument (Per)
 • Ordbehandling i Writer
  • Skriva och formattera text (Per)
  • Använda formatmallar (Per)
  • Använda Navigator (Per)
 • Kalkylblad i Calc
  • Använda Navigator (Per)
 • Presentationer i Impress
  • Skapa en enkel presentation (Per)
  • Skapa övergångar, effekter och animationer (Per)
  • Arbeta med förbindelser (Per)
  • Använda Navigator (Per)
 • Teckningar i Draw
  • Skapa och förändra objekt (Per)
  • Flytta och positionera objekt (Per)
  • Skriva text (Per)
  • Arbeta med linjer och kurvor (Per)
  • Vektorisera rasterbilder (Per)
  • Använda Navigator (Per)
 • Databaser i Base
 • Ekvationer i Math
 • Gemensamma funktioner
  • Exportering (Per)
  • Exportera som PDF (Per)
  • Skicka dokument som e-post (Per)
  • Rättstavning (Per)
  • Sök och ersätt (Per)
 • Anpassa OpenOffice.org
  • Gemensamma inställningar (Per)
  • Anpassa verktygsrader (Per)
  • Anpassa OpenOffice.org Writer (Per)
  • Anpassa OpenOffice.org Calc (Per)
  • Anpassa OpenOffice.org Impress (Per)
  • Anpassa OpenOffice.org Draw (Per)
  • Anpassa OpenOffice.org Base (Per)
  • Anpassa OpenOffice.org Math (Per)
 • Avancerade tekniker
  • Arbeta med versioner (Per)
  • Arbeta med formulär (Per)
  • Arbeta med länkade dokument (Per)
  • Arbeta med dokumentmallar (Per)
  • Arbeta med digitala signaturer och kryptering (Per)
 • OpenOffice.org Basic och makron
 • Problemlösning


 • Bilaga A: Förteckning över verktygsrader
 • Bilaga B: Juridisk information
Personal tools