Talk:Sv.openoffice.org/Användarhandbok/Disposition

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Diskussion om dispositionen för dokumentet OpenOffice.org 2 Användarhandbok

Vänligen lägg ditt förslag i form av en kommentar längst upp under rubriken Inlägg för att diskutera.

Inlägg

Bytt namn på OpenOffice.orgs inställningar till Gemensamma inställningar.
Bytt namn på Introduktion till OpenOffice.org Base och makron till OpenOffice.org Base och makron.
Bytt namn på Grundläggande funktioner till Grunderna.
Bytt namn på Bilaga B: Public Documentation License till Bilaga B: Juridisk information.
Bytt plats på Anpassa OpenOffice.org och Gemensamma funktioner.
Per Eriksson 2007-06-27

Bytt plats på Bilaga A och Bilaga B.
Per Eriksson 2007-06-27

Ändrat titeln Grundläggande koncept till Grundläggande funktioner.
Per Eriksson 2007-06-27

Nästan fullständig omarbetning av grundförslag.
Per Eriksson 2007-06-27

Lägger till Skicka dokument som e-post under Arbeta med OpenOffice.org.
Per Eriksson 2007-06-26

Personal tools