Apache OpenOffice Wiki

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Táto wiki je pre všetky projekty spojené s Apache OpenOffice. Má hlavné zameranie na zdroje pre vývojárov. Aj ďalšie projekty pracujú viac a viac na tejto wiki. Väčšina z nich sú uvedené tu.
Otázky týkajúce sa obsahu tejto wiki sú tu vítané, ale lepšie reakcie na žiadosti o uživateľskú podporu dostanete na inom mieste: na užívatelskej e-mailovej konferencii alebo na uživateľskom fóre.

Zapojenie sa do projektu
Získajte najnovšie vydanie softvéru
Index
DokumentáciaYou loaded this Main Page on Sunday, 2024-07-14 T 10:19 UTC.
Personal tools