ویکی پروژه مستندات اپن‌آفیس

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


هدف از تعریف این پروژه، ایجاد و نگه‌داری مستندات فارسی برای اپن‌آفیس است.این مستندات می‌توانند شامل: راهنما‌های کاربری، سؤالات مکرراً پرسیده‌شده، چگونگی‌ها، نمونه‌ها، قالب‌های کاربر، راهنمای برنامه‌ها و مواد آموزشی باشد. به این ویکی در صفحه اصلی مستندات اپن‌آفیس پیوند داده شده است.

این یک ویکی است! بنابراین در مشارکت با مستندات OpenOffice.org راحت باشید.

برای مشاهده فهرست صفحاتی که به کمک شما نیاز دارند، این‌جا را ببینید.

اگر چیزی را که به دنبال آن بوده‌اید پیدا نمی‌کنید، انجمن اپن‌آفیس را چک کنید.

اینجا لیست صفحات راهنمای کاربران می باشد.task list for the user guides.

راهنما‌های کاربر Writer

ما قصد داریم کتاب «راهنمای Writer» را به فارسی ترجمه کنیم. برای این کار از همان الگویی استفاده می‌کنیم که مؤلفین متن اصلی کتاب از آن استفاده کرده‌اند. برای دست‌رسی به متن اصلی کتاب، این‌جا را کلیک کنید.
Personal tools