Talk:Sv.openoffice.org/Användarhandbok/Disposition

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 16:25, 26 June 2007 by Pereriksson (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Diskussion om dispositionen för dokumentet Användarhandbok.

Vänligen lägg ditt förslag i form av en kommentar så uppdateras denna lista.
När beslut tagits av gruppen flyttas det över till artikelsidan.

Förslag

 • Förord


 • Arbeta med OpenOffice.org
  • + Starta programmet (Per)
  • + Fönstret (Per)
  • + Öppna och spara dokument (Per)
  • + Exportering (Per)
  • + Exportera som PDF (Per)
  • + Skriva ut dokument (Per)
  • + Rättstavning (Per)
  • + Sök och ersätt (Per)


 • Ordbehandling i Writer
  • + Skriva och formattera text (Per)
  • + Använda formatmallar (Per)
  • + Använda Navigator (Per)


 • Kalkylblad i Calc
  • + Använda Navigator (Per)


 • Presentationer i Impress
  • + Skapa en enkel presentation (Per)
  • + Skapa övergångar, effekter och animationer (Per)
  • + Arbeta med förbindelser (Per)
  • + Använda Navigator (Per)


 • Teckningar i Draw
  • + Skapa och förändra objekt (Per)
  • + Flytta och positionera objekt (Per)
  • + Skriva text (Per)
  • + Arbeta med linjer och kurvor (Per)
  • + Vektorisera rasterbilder (Per)


 • Databaser i Base


 • Ekvationer i Math


 • Anpassa OpenOffice.org


 • Avancerade tekniker
  • + Arbeta med versioner (Per)
  • + Arbeta med formulär (Per)
  • + Arbeta med länkade dokument (Per)
  • + Arbeta med dokumentmallar (Per)
  • + Arbeta med digitala signaturer och kryptering (Per)


 • Introduktion av OpenOffice.org Basic och makron


 • Problemlösning


 • Bilaga A: Förteckning över verktygsrader

Lägger till Skicka dokument som e-post under Arbeta med OpenOffice.org.

Personal tools