Functie REND.DISCONTO

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 11:51, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, searchREND.DISCONTO

Berekent een prijs voor een niet-rentedragende beneden pari uitgegeven obligatie.

Syntaxis:

REND.DISCONTO(afrekeningsdatum; vervaldatum; prijs; afschrijvingswaarde; basis)

afrekeningsdatum: de afrekenings- (aankoop) datum van de obligatie.
vervaldatum: de verval- (afschrijvings) datum van de obligatie.
prijs: de prijs van de obligatie, per 100 vastgestelde waarde.
afschrijvingswaarde: de afschrijvingswaarde van de obligatie, per 100 nominale waarde.
basis: is het kalendersysteem dat moet worden gebruikt. Wordt standaard 0 indien weggelaten.
0 - US-methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
1 - Echte aantal dagen in maanden, echte aantal dagen in het jaar
2 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 360 dagen
3 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 365 dagen
4 - Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen


REND.DISCONTO berekent de jaarlijkse (niet-samengevoegde) rendement voor een obligatie die geen rente betaald (een 'puur disconto-instrument' of 'een beneden pari uitgegeven, nulcoupon, obligatie'). Het geeft terug:
(1 - prijs/afschrijvingswaarde) / JAAR.DEEL(afrekeningsdatum; vervaldatum; basis).
De soortgelijke functie PRIJS.DISCONTO heeft een parameter 'discontorente'. Merk op dat dit niet hetzelfde is als 'rendement', hoewel de twee aan elkaar gerelateerd zijn, en in het algemeen dicht bij elkaar liggen.

Voorbeeld:

REND.DISCONTO("15-02-2008"; "30-11-2008"; 97,63; 100; 1)

geeft bij benadering 0,0307 terug of 3,07%. U koopt en betaalt een obligatie voor € 976,30 op 15 februari 2008; de obligatie zal vervallen op 30 november 2008, waarbij het zijn zichtbare waarde van € 1000 bereikt. Het rendement is ongeveer 3% met behulp van het kalendersysteem basis 1.

Problemen:

  • Er zijn (schaarse) omstandigheden waarbij de resultaten van Calc en Excel van elkaar verschillen, tengevolge van het interne gebruik van JAAR.DEEL.
  • De gebruikte formule houdt geen rekening met samengevoegde rente. Het zou het beste werken indien gebruikt met perioden tot maximaal één jaar.

Zie ook

Personal tools