Functie PRIJS.DISCONTO

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 17:02, 2 December 2009 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, searchPRIJS.DISCONTO

Berekent een prijs voor een niet-rentedragende beneden pari uitgegeven obligatie.

Syntaxis:

PRIJS.DISCONTO(afrekeningsdatum; vervaldatum; discontorente; afschrijvingswaarde; basis)

afrekeningsdatum: de afrekenings- (aankoop) datum van de obligatie.
vervaldatum: de verval- (afschrijvings) datum van de obligatie.
discontorente: de (jaarlijkse) discontorente van de obligatie.
afschrijvingswaarde: de afschrijvingswaarde van de obligatie, per 100 nominale waarde.
basis: is het kalendersysteem dat moet worden gebruikt. Wordt standaard 0 indien weggelaten.
0 - US-methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
1 - Echte aantal dagen in maanden, echte aantal dagen in het jaar
2 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 360 dagen
3 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 365 dagen
4 - Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen


Deze functie berekent een prijs (of waarde), per 100 valutaeenheden nominale waarde, voor een obligatie die geen rente betaalt (een 'puur disconto instrument' of 'beneden pari uitgegeven nulcoupon obligatie').
PRIJS.DISCONTO geeft terug:
afschrijvingswaarde - (afschrijvingswaarde * discontorente * dagen_tot_verval / dagen_in_jaar).

Voorbeeld:

PRIJS.DISCONTO("15-02-2008"; "30-11-2008"; 3%; 100; 1)

geeft bij benadering 97,63 terug. U koopt en betaalt een obligatie op 15 februari 2008; de obligatie zal vervallen op 30 november 2008, waarbij het zijn zichtbare waarde van €1000 bereikt. Met een discontorente van 3% per jaar, is de waarde van de obligatie €976.30 met het gebruiken van het basis 1 datumsysteem.

Problemen:

  • Er zijn (uitzonderlijke) omstandigheden waarbij de resultaten voor Calc en Excel van elkaar verschillen. De opgegeven formule heeft 'dagen_in_jaar', wat geen specifiek voldoende definitie is met basis 1, waarin het bereik van jaren schrikkeljaren kan bevatten.
  • De gebruikte formule houdt geen rekening met samengevoegde rente. Indien u deze functie gebruikt voor het berekenen van de waarde van een obligatie en als de vervaldatum meer dan een jaar is, kies dan de verieste discontorente met de nodige zorg.
  • De prijs wordt berekend vanaf de afrekeningsdatum (als het geld betaald wordt). Het contract om de obligatie te kopen mag daarvoor liggen (bijvoorbeeld 3 dagen).

Zie ook

Personal tools