Sv.openoffice.org.workspace

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Up to: Native Languages Confederation Wiki

OpenOffice.org på svenska

Projektets offentliga sidor finns vid sv.openoffice.org och inkluderar även information om hur man laddar hem och installerar programmet.

De här wiki-sidorna är bara projektets arbetsdokument och utkast.

Få hjälp

Gratis

Man får hjälp med OpenOffice.org genom ställa frågorna på någon av e-postlistorna. Frågor kan ställas på svenska till users@sv.openoffice.org och på engelska till users@openoffice.org

Kontrakt

Supportkontrakt för OOo kan köpas av företag och institutioner. Man vänder sig då till

  1. Sun Microsystems Sverige
  2. Raditex AB
  3. RedBridge AB
  4. OdenSupport

Bidra med hjälp

OOo SV 2.2 blir till

Rätta till fel i texten

Release Candidate

RC blir godkänd som 'release' genom kvalitetsgranskning. qa.openoffice.org / TCM

Tidsplaner för denna och kommande versioner av OpenOffice Product Releases of OpenOffice.org

Om du vill hjälpa med de föjlande eller har andra idéer så hör av dig till Lars Noodén (larsnooden -at- openoffice.org)

Språkfel i OOo rapporteras till IssueZilla, component l10n, subcomponent UI, anvisa det till iano och skriv "[SV]" i början av ärendet.

Frågor om använding eller installation av OpenOffice.org på svenska skickas till users@openoffice.org. Se även samtliga e-postlistorna.

Språkfel i wiki:n kan rättas direkt av alla som registrerat sig och loggat in.

Att fixa ett språkfel i de officiella sidorna så hör av dig till Lars Noodén (larsnooden -at- openoffice.org). Han kan då ordna det.

Detta sker nu

språkgranskning
rätta till text fel i meny och hjälp
skiss av sv.openoffice.org:s officiella sidor
kvalitetssäkring Assertion Tests
bekräkfta funktionalitet
de kan köras för hand eller automatiserad
det är viktig att få ett bredd urval av platform här
qa-schema
Manage QA of localized builds
ragga
leta fram svenska företag som säljer hjälp med införande och support av OpenOffice/StarOffice även migreringar och omskrivningar av mallar, makron, o s v
CD/DVD
omslag - ta kontakt med Bacharach -at- openoffice.org
Häfte (~16 sidor) för DVD/CD-jewel- (och slim jewel)- lådor
Brochyr för CD/DVD amray-lådor
skriva
getlegal (utkast)
Översikt om OpenDocument (utkast)
Pressmeddelande för FriMedia (utkast)
Anpassningsguiden (utkast)
översätta
OpenDocument Whitepaper (utkast)
allmän information om OOo och samtliga moduler
* allmän om OOo (skiss)
* "För dig som tidigare använt MS Office" (skiss)
* Kom igång med OpenOffice.org (utkast)
referenser att använda vid översättning
[Svenska datatermgruppen]
[Suns Open Translation website]
[Suns terminologidatabas]
svara
prenumerera och svara på frågor i den nya användarlistan. Svaren kommer snabbare och bättre desto fler som är med. Det är inte tidsödande: det oser inte frågor precis. ;)

Planer och funderingar

Personal tools