NL/NieuweVersies/3.0

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Nieuwe mogelijkheden van OpenOffice.org 3.0

OPMERKING - PAGINA IN BEWERKING info van [1] en van [2]


Nieuwe hoofd-functies

Mac OS X Ondersteuning

3.0 Ooo on mac.png

OpenOffice.org werkt nu op Mac OS X zonder X11, en gedraagt zich dus als ieder ander Aqua programma. Extra interessant: terwijl de marktleider in office-suites onlangs de VBA support en de Solver functie dropte, introduceerde OpenOffice.org recent beperkte VBA support heeft het een krachtige Solver component. Bovendien integreert OpenOffice.org goed met de Mac OS X toegankelijkheids APIs, en biedt dus betere toegankelijkheidsondersteuning dan veel andere Mac OS X programma's. Mac OS X gebruikers waarderen OpenOffice.org 3.0 vanwege de erg goede stabiliteit en prestaties.


Microsoft Office 2007 Import Filters

3.0 Office2007 writer.png

Aanvullend op de ondersteuning van binaire bestandsformaat van MsOffice (.doc, .xls,.ppt) opent OpenOffice.org nu ook bestanden die zijn gemaakt met MsOffice 2007, of MsOffice 2008 op de Mac (.docx, .xlsx, .pptx, etc.). Dus kunnen gebruikers van OpenOffice.org uitwisselen met gebruikers die nog steeds met MsOffice werken. De verschillende filters voor alle MsOffice bestandsformaten maken ook gemengde omgevingen mogelijk, waar sommigen bij MsOffice blijven terwijl anderen overstappen naar OpenOffice.org.Solver

3.0 Solver thb.png

OpenOffice.org heeft nu ook een solver component. Die zorgt voor het optimaliseren van problemen, waarbij de waarde van een bepaalde cel in een werkblad berekend moet worden op basis van afhankelijkheden met andere cellen. De nieuwe solver component is speciaal interessant voor Macintosh gebruikers, omdat MsOffice 2008 voor de Mac OS X blijkbaar geen solver-functie meer biedt.Grafieken uitbreidingen

3.0 Chart big.png

Veel OpenOffice.org gebruikers hebben gevraagd om ondersteuning voor eigen fout-balken en regressie vergelijkingen. De OpenOffice.org ontwikkelaars gemeenschap, inclusief Sun, heeft naar deze gebruikers geluisterd en deze sterk gewenste functies toegevoegd aan OpenOffice.org 3.0. Het is nu dus mogelijk om fout-balken te tekenen op basis van bereiken in werkblad cellen. Aanvullend is het mogelijk om regressie vergelijkingen en correlatie coëfficiënten te tonen.

Eenvoudiger knip-functie voor afbeeldingen in Draw en Impress

3.0 Crop feature.png

Het knippen van afbeeldingen moest tot nu toe altijd via het venster Afbeelding. Nu werkt dit knippen net als in veel andere programma's, dus met het slepen van handgrepen aan de randen en hoeken van een afbeelding. Een nieuwe functie die de gebruikersvriendelijkheid en snelheid van werken sterk verbeterd.

Samenwerking door Werkblad delen

3.0 Share ods.png

Het is nu mogelijk om met meerdere gebruikers samen met een werkblad te werken. Door een werkblad te delen, kunnen andere gebruikers er makkelijk hun gegevens aan toevoegen. De eigenaar van het werkblad kan uiteindelijk de nieuwe gegevens eenvoudig integreren. De nieuwe samenwerkingsfunctie helpt ook met het vermijden van bewerking-conflicten.
1024 kolommen per Calc blad (in plaats van 256)

3.0 1024Kolommen thb.png

Met ondersteuning voor 1024 kolommen kan OpenOffice.org 3.0 aanzienlijk meer gegevens behandelen van voorheen. Vorige versies ondersteunden maar 256 kolommen.

Meerdere pagina's gelijktijdig tonen in Writer

3.0 Multiple pages.png

Bij het schrijven van grotere documenten, is het vaak handig om de pagina die wordt bewerkt te kunnen zien in de context met voorgaande en volgende pagina's. Met de nieuwe zoom-schuifknop is het nu mogelijk om én de vergroting in te stellen én om te kiezen voor het naast elkaar tonen van twee of meer pagina's. Deze functie is speciaal handig op grote monitoren of opstellingen met twee monitoren.
Verbeterde Notities in Writer

3.0 Notes.png

Notities in tekstdocumenten worden nu getoond in de marge van het document. Notities zijn nu een stuk makkelijker te lezen. Tevens worden notities van verschillende gebruikers getoond in verschillende kleuren en met datum en tijd van bewerking.
Frisse uitstraling met nieuwe pictogrammen

3.0 New icons.png

OpenOffice.org 3.0 heeft een nieuwe set fris uitziende pictogrammen die het werken met OpenOffice.org nog een stuk leuker maken.Startcentrum

3.0 Start center small.png

Bij het openen van het programma wordt je verwelkomd door het Startcentrum. Daar kun je kiezen welke module je wilt gebruiken, of uiteraard welk document je wilt openen, enzovoorts. Dit Start Centrum geeft vooral nieuwe gebruikers een duidelijk overzicht van de kanten die ze met OpenOffice.org uit kunnen.PDF-Import

De PDF-import extensie maakt het mogelijk om bestaande PDF-bestanden te veranderen. Vooral handig wanneer de originele bron-bestanden niet meer beschikbaar zijn.


Tabellen in Impress en Draw

3.0 Impress-Tabellen thb.png

Impress en Draw hebben nu eigen ondersteuning voor het maken van tabellen in presentaties en tekeningen. Voorheen kon je alleen tabellen gebruiken met een Calc of Writer-object. Nu is het veel makkelijker via de werkbalk Tabel. Bovendien is er een galerij aan direct toe te passen opmaken voor de tabellen beschikbaar.

Uitgebreide XML ondersteuning en actuele XSLT gebaseerde filters

OpenOffice.org ondersteunt nu voetnoten, veldwaarden en koppen boven niveau zes bij export naar XHTML. Dankzij de verandering van de standaardextensie naar .html, zal ook Internet Explorer de geëxporteerde XHTML documenten kunnen laden. In de toekomst wordt het ook mogelijk om XSLT filters met een extensie bij te werken, om onafhankelijk te zijn van de product release cyclus.

ODF 1.2 Support

3.0 Odf options.png

OpenOffice.org 3.0 ondersteunt al de functies van de aankomende versie 1.2 van de ISO standaard OpenDocument Format (ODF). ODF 1.2 omvat een krachtige formule taal, evenals een goed metadatamodel, gebaseerd op de W3C standaarden RDF en OWL. ODF is verplicht en geaccepteerd in een groeiend aantal landen. ODF wordt eveneens geïmplementeerd door leveranciers voor veel verschillende toepassingen.


Compleet overzicht nieuwe functies en uitbreidingen

Algemeen

Naam Functie
Beschrijving
Specs/issue
Startcentrum Bij het openen van het programma wordt je verwelkomd door het Startcentrum. Daar kun je kiezen welke module je wilt gebruiken, of uiteraard welk document je wilt openen, enzovoorts. issue 85963; specificatie
Ctrl-M Sneltoets Standaardopmaak Vanaf OpenOffice.org 3.0 is de Ctrl-M sneltoets voor Standaardopmaak (Menu Opmaak>Standaardopmaak). Het is niet meer de voorheen gebruikte Ctrl-Shft-Spatie, omdat die op Linux systemen een andere functie heeft. (issue volgt)
ODF 1.2 ondersteuning OpenOffice.org 3.0 is voorbereid op de komende versie van het ODF bestandsformaat, ODF 1.2 issue 86209; specificatie
Bestanden blokkeren Het blokkeren van bestanden die in gebruik zijn, via het besturingssysteem, werkt niet altijd goed in heterogene omgevingen. Daarom wordt vanaf OpenOffice.org 3.0 een lock-file gebruikt. issue 85794; specificatie
Printerbeheer op Unix Printerbeheer op Unix voor OpenOffice.org heeft een eigen hulpprogramma: spadmin. Dat was alleen via de commandline te benaderen. Nu is daar een toegang via de grafische gebruikersinterface aan teogevoegd. issue 83676; specificatie
Installatie: 'drie lagen' De OpenOffice.org installatie wordt nu in drie lagen uitgevoerd. Dit is vooral interessant voor systeembeheerders en ontwikkelaars van eigen-merk versies van OpenOffice.org. issue 84200; specificatie


Localisatie

Naam Functie
Beschrijving
Specs/issue


Nieuwe talen, locales en nummering-systemen Ondersteuning is toegevoegd voor meer talen, locales en nummering-systemen: Indiaas en Bhutannees nummering-systeem, Tetum taal (Timor-Leste), Kildin Sami (sjd-RU), Paraguayan Guaraní (gug-PY), Bodo (brx-IN) Dogri (dgo-IN) Maithili (mai-IN) Santali (sat-IN), Turkmen (tk-TM). issues 53498, 64095, 83565, 84582, 84912, 86322


Calc

Naam Functie
Beschrijving
Specs/issue
Afdrukopties De afdrukopties zijn nu ook direct in het venster Afdrukken in te stellen. Nu is gelijk duidelijk - zonder naar het aparte venster Opties te gaan - welk deel van het werkblad wordt afgedrukt. issue 86352; specificatie
Marges bewerken in afdrukvoorbeeld Afdrukvoorbeeld heeft nu de werkbalk Marges. Die toont marges en grepen om die te veranderen, wat kan door slepen met de muis. issue 51656; specificatie
Samen met één werkblad werken Document delen opent het venster om in te stellen dat meerderen gelijktijdig met hetzelfde werkblad kunnen werken. Het is mogelijk om de documenten over verschillende system-omgevingen (bijvoorbeeld Linux en Windows) te delen. issue 8811; specificatie
Knippen en plakken in gefilterde rijen Als rijen gefilterd zijn, wordt met plakken de inhoud van door filteren verborgen rijen niet meer overschreven. De selectie wordt nu als een meervoudige selectie beschouwd, wat betekent dat onder andere knippen en doorvoeren niet mogelijk zijn. issue 33851; specificatie
1024 kolommen per blad Met ondersteuning voor 1024 kolommen kan OpenOffice.org 3.0 aanzienlijk meer gegevens behandelen van voorheen. Het automatisch selecteren van een bereik is aangepast: bij meer dan 30 gelijke kolommen, na een cel met inhoud, wordt er vanuit gegaan dat de rest van het werkblad geen gegevens bevat. issue 31612; aankondiging
Namen van de bladen Vanaf OpenOffice.org 3.0 kunnen de namen bladen bijna alle tekens hebben.

Voor export naar Excel, zijn de volgende tekens niet toegestaan: \ / ? * [ ] : Ook is een enkel aanhalingsteken niet toegestaan als eerste of laatste teken.

issue 6087; aankondiging
Solver OpenOffice.org heeft nu ook een solver component. Die zorgt voor het optimaliseren van problemen, waarbij de waarde van een bepaalde cel in een werkblad berekend moet worden op basis van afhankelijkheden met andere cellen. issue 8808; specificatie
Meerdere aanpassingen voor ODFF Voor het invoeren van ODFF (de formule specificatie van ODF) zijn meerdere aanpassingen gedaan. Onder andere:
 • Infix Operator Referentie bereik [3] / details
 • Referentie naar lege cellen dwingt geen type af [4] / details
 • Infix operator voor samenvoeging van referenties [5] / details
 • MIN/MINA MAX/MAXA geven 0 terug bij geen waarde [6] / details
 • INDEX geeft volledige vector naar 2D matrix [7] / details
 • GCD() en LCM() converteren argumenten naar integer [8] / details
 • LOOKUP() in de kolommen van een rij, als het bereik breder is dan lang [9] / details
 • INDEX() van vector vraagt maar één offset parameter (Excel compatibiliteit) [10] / details
 • ISERROR(ongedefinieerde namen) resulteert in WAAR [11] / details
 • SUMIF afmetingen 3e parameter [12] / details
 • COUNT negeert fout-resultaten [13] / details
 • ADDRESS en INDIRECT ondersteunen aanvullende parameter voor A1/R1C1 notatie [14] / details

NB! Als een werkblad opgeslagen moet worden om in 2.x te worden gebruikt, kan het nodig zijn om het op te slaan als ODF 1.0/1.1 (Instellen in Extra>Opties>Laden/opslaan>Algemeen en na het opslaan weer terug zetten!)

Er zijn nog andere aanpassingen, te controleren via deze issues: [15]

Transparante selecties De selectie in een werkblad is nu transparant gemarkeerd. Kolom- en rijaanduidingen hebben een extra duidelijk accent. issue 86069; specificatie


Writer

Naam Functie
Beschrijving
Specs/issue
Taal van tekst en toetsenbord De taalinstelling van ingevoerde tekst is nu gelijk aan die van de actieve invoer locale (toetsenbordinstelling). issue 1035; aankondiging
Meerdere pagina's naast elkaar Rechtsonder op de statusbalk is de nieuwe zoom-schuifknop. Om snel dezoomfactor van het document in te stellen en om te kiezen voor het afbeelden van één of van méér pagina's naast elkaar. issue 1598; specificatie
Afbeeldingen en frames op de achtergond Afbeeldingen en frames die op de achtergond zijn geplaatst, worden niet meer direct geselecteerd als er op wordt geklikt. Dat maakt het een stuk makkelijker om met deze instelling te werken. Selecteren van een afbeelding kan nu met Ctrl+klikken. Een tekstframe selecteren gaat nu via de Navigator (F5) [ issue ..]; [... specificatie]
Notities Notities zijn nu duidelijk zichtbaar in de marge van het document. Met voor elke auteur een andere kleur. En de notities laten ook datum en tijd van bewerking zien. issue 6193; specificatie
Kruisverwijzingen naar koppen Het maken van een kruisverwijzing moest eerder altijd indirect, met een tussenstap. Vanaf OpenOffice.org 3.0 wordt in het venster Velden > Kruisverwijzingen, direct de lijst met koppen getoond. issue 25072; specificatie
Hoofdstuknummer zonder scheidingsteken In het venster Index/Inhoudsopgave wordt een nieuwe overzichts-functie aangeboden. Er zijn 6 index-typen bijgekomen. issue 53420; specificatie
Positie en afstand in lijsten De positie en afstand van nummers en opsommingstekens kunnen beter ingesteld. Zie venster Nummering/Opsommingsteken, tab Positie. issue 85347; specificatie


Chart

Naam Functie
Beschrijving
Specs/issue
Bewerken trendlijnen Het bewerken van trendlijnen is aangepast, om het veel eenvoudiger te maken. Issue 366, Issue 44768; specificatie
Foutbalken: Standaardfout en Bereik selecteren Y foutbalken hebben nu aanvullend de functie "standaardfout". Standaardfout is ook bekend als "standaardafwijking van het gemiddelde" Issue 366, Issue 85796; specificatie
Titel op secundaire y-as Het venster "Titel invoegen" geeft de keuze waar welke titels worden geplaatst. Daarbij is nu de keuze voor secundaire y-as gekomen. issue 1163; specificatie
Starthoek en draaiïng van taartpunt diagrammen De positie en de hoek van een taartpunt kunnen nu worden bepaald. Taartpunt diagrammen kunnen nu dus om hun as draaien. Er kan nu ook een draairichting met de klok mee worden gekozen. issue 16776; specificatie


Impress en Draw

Naam Functie
Beschrijving
Specs/issue
Tabellen maken Via de werkbalk Tabel kun nu direct een tabel worden gemaakt. Via de werkbalk kan ook het venster Tabelontwerp worden geopend, om handig één van de beschikbare standaard opmaken toe te passen. issue 68103; specificatie
Afbeeldingen bijknippen Het bijknippen van afbeeldingen kan nu direct in het bestand, zonder apart venster te openen. Op de werkbalk Beeld zit de knop Afbeelding bijknippen. Die activeert grepen bij een geselecteerd plaatje, en dan kan met de muis de afbeelding worden aangepast. issue 83933; specificatie


Base/Database toegang (DBA)

Naam Functie
Beschrijving
Specs/issue
Assistent Gegevensbron voor adresboek In de Assistent "Gegevensbron voor adresboek" worden in het linkerdeel van het venster nu alle stappen getoond. issue 67987; aankondiging
Records invoegen en verwijderen Het menu Gegevens Tabel heeft nu de ingangen record invoegen en record verwijderen. aankondiging
API voor geselecteerde queries en tabellen Met de API (voor programmeren) kan nu worden bepaald welke queries en tabellen in het hoofdvenster zijn geselecteerd. issue 69740; aankondiging


Extensies

Naam Functie
Beschrijving
Specs/issue
Help toevoegen via extensies Extensies kunnen nu help-tekst bevatten, die wordt getoond in de normale Help. De Help-index kan ook met extensies worden uitgebreid, en ook Help-tips en context-gevoelige Help via F1 worden ondersteund. issue 83624; specificatie
Nieuw venster Extensiebeheer Het venster Extensiebeheer is eenvoudiger in gebruik, onder andere door een duidelijk onderscheid tussen extensies voor de huidige gebruiker en extensies voor alle gebruikers. issue 83902; specificatie


Macro's / programmeren / API

Naam Functie
Beschrijving
Specs/issue
API voor geselecteerde queries en tabellen Met de API (voor programmeren) kan nu worden bepaald welke queries en tabellen in het hoofdvenster zijn geselecteerd. issue 69740; aankondiging
Excel macro import Om Excel macro's in de VBA-interoperability stand te importeren, is een extra keuze toegevoegd bij Extra>Opties>Laden/Opslaan>VBA eigenschappen. issue 88690; specificatie


Enkele van de bug Fixes

Release notes

Bekende problemen

Nieuwe functies sinds versie 2.0

Op de OpenOffice.org hoofdsite staat een overzicht van de belangrijkste functies die tussen 2.0 en 3.0 zijn geïntroduceerd.

Personal tools