Afbeeldingen invoegen die goed te beheren zijn

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Wat is de beste manier om een afbeelding te verankeren in een standaard context zoals deze? U heeft een alinea met tekst die het een of ander omschrijft en en wilt dan misschien aangeven "....zoals weergegeven in de volgende afbeelding." Dan heeft u een afbeelding op een regel voor zichzelf. Geen doorloop of zoiets, heel eenvoudig. Zoals dit:


De paarden op de Kalispell Dude Ranch zijn goed getraind en aardig.

Kalispell Dude Ranch


Een heel betrouwbare manier om het te doen is het als teken te verankeren. Dat behandelt de afbeelding als een letter. Dat betekent dat u het niet kunt verslepen, maar dat u het kunt plaatsen met behulp van tekstuitlijning en mogelijkheden voor inspringen. En hoe minder te verslepen, des te minder kans dat het er een beetje onvoorspelbaar gaat worden.

Verankering Als teken gebruiken

 1. Maak een nieuwe regel voor de afbeelding door op Return te drukken na de tekst.
 2. Zorg er voor dat de alineamarkeringen zichtbaar zijn: Vink aan Beeld > Niet-afdrukbare tekens.
 3. Kies Invoegen > Afbeelding > Uit bestand en zoek het bestand op (of sleep eenvoudigweg de afbeelding vanuit de Galerij in het bestand.
 4. Klik met rechts op de afbeelding en kies Verankering > Als teken.
 5. Als u door wilt gaan met het schrijven van tekst onder de afbeelding, klik dan rechts naast de afbeelding en druk op Return.

De afbeelding horizontaal plaatsen

 1. Klik rechts van de afbeelding (niet op de afbeelding).
 2. Gebruik de pictogrammen Links uitlijnen, Horizontaal centreren of Rechts uitlijnen op de werkbalk Opmaak.

Probleem oplossen: Als de afbeelding ongeveer een halve centimeter hoog wordt weergegeven komt dat omdat het alineaopmaakprofiel er een maximale hoogte aan geeft. Daar is niets mis mee, het is alleen niet geschikt voor een opmaakprofiel dat wordt toegepast op de regel waar een afbeelding in staat.

Klik in de alineamarkering naast de afbeelding en doe één van de volgende dingen:

 • Kies Standaard uit de lijst van het keuzevak.
 • Of kies Opmaak > Alinea, tab Inspringingen en afstanden en selecteer, in de sectie regelafstand Eén regel.

De afbeelding verticaal plaatsen

Klik opnieuw met rechts op de afbeelding en kies Uitlijning > Boven, Midden of Onder om te bepalen of de afbeelding verticaal boven. in het midden of onder de lege regel moet staan. U hoeft dit niet te doen als u vindt dat dat het er goed uitziet op de manier zoals het is.

Indien u er zeker van wilt zijn dat de afbeelding automatisch bij de voorgaande tekst regel blijft die hem omschrijft, selecteer dan de tekst boven de afbeelding, kies Opmaak > Alinea, tab Tekstverloop en selecteer Alinea's bijeenhouden.

Documentation note.png Overtuig u er van dat u dit alleen doet met de alinea's die voorafgaan aan de afbeelding of u zult het moeten doen met een ongebruikelijke opmaak van de pagina.

U zou er voor kunnen kiezen om een specifiek opmaakprofiel te maken te u gebruikt voor alinea's die vooraf gaan aan afbeeldingen en dat opmaakprofiel definiëren met het attribuut Alinea's bijeenhouden .

Als de afbeelding er te druk uitziet tegen de tekst, klik dan op de regel, op dezelfde regel als waarop de afbeelding staat, en kies Opmaak > Alinea, tab Inspringingen en afstanden. U kunt, in de sectie Afstand in het midden, de afstand boven en onder de afbeelding zo instellen dat het er goed uitziet.

Andere tips

 • Klik op de afbeelding en kies Invoegen > Bijschrift om een bijschrift te maken dat bij de afbeelding blijft staan.
  De tekst, met een genummerd veld, zal naast de afbeelding worden ingevoegd. En de afbeelding en het nieuwe bijschrift zullen worden omsloten door een frame. Op deze manier blijft het bijschrift bij de afbeelding.
 • Hier staat wat u niet moet doen. Klik met rechts op de afbeelding, kies Frame, en op de tab Type deselecteer de instelling Tekstverloop volgen in de sectie Positie.
  Dat zal u dit resultaat geven waarbij de afbeelding buiten de marge gaat.
  Afbeelding buiten het gebied Type
 • Op de tab Type kunt u ook de afbeelding verankeren als Aan alinea. Dat is OK, zolang als u niet de optie Tekstverloop volgen deselecteert zoals hierboven vermeld. U kunt de afbeelding verslepen met Verankeren aan alinea. Maar iedere keer als u die mate van vrijheid heeft is het mogelijk dat u de afbeelding per abuis ergens plaatst waar u dat niet wilt.

Zie ook


Deze How To is gebaseerd op Solveig Haugland's Blog

Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools
In other languages