NL/Bijeenkomsten/HOSC 2008

From Apache OpenOffice Wiki
< NL
Jump to: navigation, search

HollandOpen 2008 / NL.OpenOffice.org RegiCon 2008

Holland Open 2008

OpenOffice.org track (EN)

The OpenOffice.org-track focusses on sharing knowledge and experience about succesfully implementing OpenOffice.org and the migration to ODF. Be inspired by International speakers and speakers from the NL.OpenOffice.org community.

When it comes to open source and open standards The Netherlands is a front running nation. Members of the OpenDoc Society and the Dutch OpenOffice.org community have done a great job in promoting ODF and OpenOffice.org. Since on december 12th 2007 the Actionplan Heemskerk was passed through the Dutch parliament, the Dutch government demands and promotes in-house open source and open standards.

This leads to a high demand for knowledge and experience about implementing ODF and OpenOffice.org. Although knowledge and experience are building up rapidly, the demand far outweighs the available resources. At the same time we see new tools / office suites supporting ODF. In this fast changing environment, it is important to keep in mind why we want to implement open source and open standards.

Let's share & Open Up!

OpenOffice.org-track (NL)

De OpenOffice.org-track richt zich op het overdragen van kennis en ervaring voor het succesvol implementeren van OpenOffice.org en het invoeren van ODF. De inspiratie is afkomstig van internationale sprekers en sprekers uit de NL.OpenOffice.org-gemeenschap.

Waar het gaat om open source en open standaarden staat Nederland er goed voor. Leden van de OpenDoc Society en de Nederlandstalige OpenOffice.org-gemeenschap hebben succesvol ODF en OpenOffice.org op de kaart gezet. Sinds op 12 december 2007 het Actieplan Heemskerk werd aangenomen in het Nederlandse parlement, vereist en promoot de Nederlandse overheid open source en open standaarden.

Hierdoor onstaat een grote behoefte aan kennis en ervaring over het implementeren van ODF en OpenOffice.org. Ondanks de snelle groei van kennis en ervaring, is de vraag vele male groter dan het aanbod. Tegelijkertijd zien we nieuwe toepassingen / kantoorpakketten die ODF ondersteunen. In deze snel veranderende omgeving is het belangrijk om te focus te houden op het waarom van open source en open standaarden.

Let's share & Open Up!

ODF And The Adoption-Led Market - Simon Phipps

The Open Document Format was the first ISO standard to have been created by an open source project, and signals a new phase in the software market. This keynote explains the concept of the adoption-led market and suggests that widespread change in policy is an essential consequence of its appearance.

Simon Phipps speaks frequently at industry events on Free and Open Source software, technology trends and futures. At various times he has programmed mainframes, Windows and on the Web. Currently the Chief Open Source Officer at Sun Microsystems, Inc., he was previously involved in OSI standards in the 80s, in the earliest commercial collaborative conferencing software in the early 90s and in introducing Java and XML to IBM. He lives in the UK, is based at Sun's Menlo Park campus in California and can be contacted via http://www.webmink.net. He also maintains a personal blog and a work-related blog in addtion to this Java-related one.

Presentation / Links

The Unstoppable Force of the New Society PDF

Podcast duel tussen Simon Phipps en Brenno de Winter

ICT Roddels niet de winnaar maar wel luisterbaar

Video Interview

OOo en ODF @ Ministerie van Defensie - Bauke Keulen

Bauke Keulen neemt u mee in het onderstaande programma:

  • De roadmap die het Nederlandse ministerie van Defensie heeft gevolgd in de uitrol van OpenOffice.org
  • De aanpassingen die in OpenOffice.org zijn gedaan in het kader van de Defensie huisstijl
  • De invoering van het Open Document Format bij de Rijksoverheid en bij de NAVO

Als extraatje worden ook een aantal andere interessante open source software projecten bij Defensie toegelicht!

Bauke Keulen is werkzaam als Interim Professional bij Yacht. Tot zijn specialiteiten behoren het managen van veranderingen in een ICT omgeving en de verbetering van organisaties die met bedrijfskundige problemen kampen. Voorheen was Bauke werkzaam als Senior adviseur en projectmanager bij Defensie Telematica Organisatie. In die functie was hij verantwoordelijk voor het inzetten van open source software als strategisch middel en het gebruik van open standaarden. Hij leidde de uitrol van OpenOffice.org en vertegenwoordigde Defensie in de Open Documenten Werkgroep van de Rijksoverheid.

Presentation / Links

OOo en ODF @ Ministerie van Defensie PDF

Video Interview

Taal is van ons allemaal - Simon Brouwer

Goede taalhulpen zoals spellingcontrole voor gebruikers zijn van groot belang. Gangbare bronnen zijn daarvoor niet zonder meer beschikbaar, zelfs die met publieke middelen zijn ontwikkeld. De open Nederlandstalige spellingcontrolebestanden van de NTG (1996) en de aanpassing daarvan voor gebruik in OpenOffice.org. Naar aanleiding van de nieuwe spellingregels 2005: oprichting van het project OpenTaal met als doel de ontwikkeling van open taalhulpbestanden, primair maar niet uitsluitend gericht op opensourceprojecten.

  • Certificatie van de spellingwoordenlijst (Keurmerk Spelling)
  • Werkwijze bij het ontwikkelen van de woordenlijsten
  • Wat is er bereikt en wat zijn we van plan

Geboren in 1960 in een domineesgezin. Gymnasium bèta doorlopen in Den Haag en Drachten. Afgestudeerd als ingenieur Elektrotechniek aan de Universiteit Twente. Werkzaam als ontwikkelaar van hardware en embedded software rond auto-ID (barcodes, RFID). Als vrijwilliger projectleider van nl.OpenOffice.org en van OpenTaal.

Presentation / Links

Taal is van ons Allemaal ODP PDF

OpenOfficePlaza.org - Ruud Vriens

Openofficeplaza is een project om goed, volledig, gratis en vrij beschikbaar lesmateriaal te ontwikkelen. Dit moet voor iedereen toegankelijk zijn en door iedereen te gebruiken, te wijzigen en te kopiëren zijn.

Openofficeplaza past het principe van open source ontwikkeling toe op het ontwikkelen van lesmateriaal. Met dit project heeft RedNose gekozen voor het pad van open innovatie: vernieuwing en aanpassing van het lesmateriaal gebeurt niet uitsluitend door de eigen werknemers, maar komt rechtstreeks vanuit de community. Op deze manier kan snel en efficiënt worden ingesprongen op de steeds veranderende eisen en behoeften van klanten.

Ruud is oprichter van het succesvolle IT-opleidingsbedrijf RedNose. In deze hoedanigheid heeft hij vele projecten geleid. Het gaat hier onder andere om projecten voor achterstandsgroepen zoals gehandicapten, ouderen, allochtonen en herintreders. Ruud heeft ruim 10 jaar ervaring als manager van technische en veranderkundige projecten in de (semi) publieke sector. De laatste jaren heeft Ruud zich sterk gemaakt voor het gebruik van open source, open standaarden en open innovatie. Sinds 2008 verzorgt hij seminars en workshops voor gemeentes over ODF. Ruud Is goed op de hoogte van vele open source oplossingen en is met name in staat om complexe problemen te vertalen naar behapbare vraagstukken.

Voor en door u - Leo Moons

U bent aan het werk met OpenOffice.org en komt er met de helpfunctie even niet uit. De NL.OpenOffice.org-gemeenschap biedt een aantal mogelijkheden ter ondersteuning aan, zoals mailinglijsten, forums en (waar we het hier over gaan hebben) documentatie. Omdat OpenOffice.org openstaat voor alle gebruikers, schrijven en vertalen enthousiaste vrijwilligers uit Nederlandstalige OpenOffice.org-gemeenschap documentatie. Zij stellen kwalitatief hoogwaardige handboeken gratis ter beschikking aan de eindgebruiker. Ook u kunt hieraan meewerken, we zetten u graag op weg en staan u bij met raad en daad. U kunt beginnen met proeflezen en daarna misschien een hoofdstukje vertalen. Voorkennis van OpenOffice.org is niet noodzakelijk, maar is natuurlijk wel handig. We hebben collega's in Australië, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Indonesië, Japan, Roemenië, Verenigde Staten, ... kortom een gemeenschap binnen de OOo-gemeenschap. We verwelkomen u graag als u een vraag over documentatie heeft of een bijdrage wil leveren.

Leo Moons is werkzaam in de maritieme sector en heeft alvorens hij aan land kwam alle wereldzeeën bevaren. Leo weet dus wat het is om vrij te zijn en zoekt die vrijheid ook op in het gebruik van software. Door zijn ruime kijk op de wereld, is samenwerken met een internationale gemeenschap een vanzelfsprekendheid voor hem. In het Nederlandstalige OpenOffice.org project kan hij beide verenigen, hij is er onder andere actief op het gebied van vertaling en documentatie.

Presentation / Links

Voor en door u! ODP


Office Productivity Application Outputs - Tom Karpowitz and Geordie Klueber

The following topics will be discussed: - Standards and Goals for Office Productivity Application Outputs - Open Document Format (ODF) - ECMA-376 and Microsoft Office Outputs - Microsoft Office Output Interoperability Testing - Effects on Choice - Switching costs

Geordie's experience with the computing industry- and the UNIX market specifically- has run the gamut from operating system development to systems administration to database design. Currently Geordie is a Senior Staff Engineer within the Global Communities Technical Office. Geordie's main areas of interest and expertise include operating system/platform internals, architecture, systems programming, networking, software interoperability and performance analysis. His expertise spans the landscape of modern operating environments: including mainframe, mini-computer and personal computer systems. Prior to joining Sun, Geordie held engineering positions in both the academic/research and commercial computing industries. Geordie graduated from the Rochester Institute of Technology, where he majored in Computer Science. Geordie is a 2005 team recipient of Sun’s Chairman’s Award for Innovation, and was awarded with the 1998 Systems Engineer of the Year award for the Americas.

Since 1989, Tom Karpowitz has held a variety of positions with Sun Microsystems. In his current role as Senior Staff Engineer in the Global Communities Technical Office, Tom’s responsibilities include the research and analysis of PC products and services in general and Microsoft's products in particular. His areas of expertise include system internals, PC interoperability, and systems and network design. Tom is a 2005 team recipient of Sun’s Chairman’s Award for Innovation. Prior to joining Sun, Tom worked as a software developer and systems designer for a number of high-technology startup companies in fields as diverse as 3D medical imaging, power supply testing, and automated fingerprint identification. Tom earned a Bachelor of Science degree in Computer Science from Rensselaer Polytechnic Institute. His interests include computer games, Chinese martial arts, soccer, basketball, homebrewing, woodworking, science fiction, and horse riding.

Presentation / Links

Office Productivity Application Outputs PDF

Positionering ODF en PDF - Colin van Oosterhout

Wat bepaalt de keuze voor ODF en wanneer kies je voor PDF? Waar staan deze bestandsformaten in de levenscyclus van een document? OpenOffice.org 3.0 belooft ons hybride PDF bestanden. Waarom zou je dan niet gelijktijdig gebruik maken van beide formaten? Deze presentatie belicht de achtergronden van beide bestandsformaten, en gaat in op het gebruik en goede toepassing ervan.

When should you use ODF or when should you use PDF? Why not use them both at the same time. Where do these file formats fit in the document life cycle and what is the promise of hybrid PDF files in OpenOffice.org 3.0? This presentation will cover some backgrounds of both file formats and discusses some use cases and best practices.


Colin van Oosterhout heeft een lange historie in het werken met PDF. Colin heeft bij de recherche in Rotterdam gewerkt aan het digitaliseren van strafdossiers voor behandeling bij het OM en ZM. Vanaf 2000 werkt hij als produktspecialist/consultant voor Adobe Systems Benelux. Van zijn hand verschenen vele artikelen over PDF in de bekende vakbladen.

Presentation / Links

Positionering ODF en PDF PDF

OpenOffice.org in de gemeente Voerendaal - Cor Nouws en Willem Spelthan

In deze presentatie wordt duidelijk hoe de aanwezigheid van de community en de daarin aanwezige kennis kunnen bijgedragen aan een het succesvol implementeren van OpenOffice.org. Dit tegen de achtergrond van de succesvolle implementatie van OpenOffice.org in de gemeente Voerendaal

Ervaring met OpenOffice.org en persoonlijke contacten met de NL.OpenOffice.org community blijken in de praktijk waardevolle toevoegingen te zijn voor medewerkers die samen met het management de mogelijkheden onderzoeken om over te stappen naar OpenOffice.org. Ook bij het vinden van de nodige expertise voor het begeleiden van dit soort migratie-trajecten blijkt de community een waardevolle bron van informatie te zijn. De presentatie gaat uiteraard in op het invoeren van OpenOffice.org. Hoe was de voorbereiding, welke stappen zijn gezet, wat was moeilijk of makkelijk, en hoe kijken de gebruikers er nu tegenaan?

Cor Nouws is op meerdere plekken actief in de OpenOffice.org community. Met zijn bedrijf Nou&Off biedt hij expertise aan op het gebied van OpenOffice.org, in de vorm van zakelijke dienstverlening. Nou&Off is marktleider in Nederland met trainingen en andere projecten in OpenOffice.org. Eerdere functies van Cor waren onder andere MsOffice-automation, techniek en office-management, voorlichting en redactie in de non-profit sector. Naast het werk zijn er fijne dingen te doen met het gezin en is er soms ruimte de hobby's klussen, zeilen, sporten en muziek. De volle agenda met zaak en community, laten op dit moment weinig ruimte over voor andere maatschappelijke taken.

Willem Spelthan is als adviseur Informatievoorziening & Automatisering bij de Zuidlimburgse gemeente Voerendaal o.a. verantwoordelijk voor de implementatie van een nieuw dienstverleningsconcept conform de programma's Andere Overheid en Overheid heeft Antwoord © Een overheid met minder bureaucratie, betere dienstverlening en een slagvaardige organisatie. Om dit te kunnen bewerkstelligen heeft Voerendaal er voor gekozen om de nadruk binnen haar ICT-beheerstaken te laten verschuiven van uitvoering naar regievoering, waardoor functionaliteit belangrijker wordt dan techniek. De gemeente Voerendaal heeft door ondertekening van het manifest Open Overheden hun voorkeur uitgesproken voor het implementeren van Open Source oplossingen tijdens het realisatie traject van de E-Gemeente. Willem is fervent mountainbiker, volleyballer en sinds kort hardloper en verricht regelmatig vrijwilligerswerk. Voor meer info kijk op hyves

Presentation / Links

Hoe open is Voerendaal PDF ODP

Personal tools