Mnemonics SI

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

NOTE

Result files of check-mnemonic.awk script: http://wiki.services.openoffice.org/mwiki/images/9/90/Results-check-mnemonic-awk.zip All changes are made in PO files thus reflecting in the next Pavels build.

Basic

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty if
no change needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty if
no change needed)
240091 ********** ~File ********** ~Datoteka D    
239727 ~New ~Nov N    
239677 ~Open... ~Odpri... O    
365086 Recent Doc~uments Nedavni dok~umenti U    
           
239804 ~Wizards ~Čarovniki Č    
           
239680 ~Close ~Zapri Z    
239683 ~Save ~Shrani S    
239679 Save ~As... Shrani ~kot ... K    
240035 Sa~ve All Shrani ~vse V    
239602 ~Templates ~Predloge P    
           
365076 Digital Signatu~res... Digitalni pod~pisi ... P    
           
239681 ~Print... Na~tisni ... T    
240034 P~rinter Settings... Nastavitve t~iskalnika I    
           
226157 E~xit Iz~hod H    
240097 ********** ~Edit ********** ~Uredi U    
239857 Can't ~Undo Ni ~mogoče razveljaviti M    
239856 Can't Re~store Ni mogoče ~obnoviti O    
239858 ~Repeat ~Ponovi P    
           
239860 Cu~t I~zreži Z    
239861 ~Copy Kopir~aj A    
239862 ~Paste P~rilepi R    
239868 Select ~All Izberi ~vse V    
           
240001 ~Find & Replace... ~Najdi in zamenjaj ... N    
239604 ********** ~View ********** Po~gled G    
365072 ~Toolbars Orodne ~vrstice V    
239987 Status ~Bar Vrstica ~stanja S    
239984 Input M~ethod Status Stanje vnosne m~etode E    
           
239814 F~ull Screen ~Celozaslonski način C    
239601 ********** ~Tools ********** O~rodja R    
240100 ~Macros ~Makri M    
365075 ~Package Manager... Upravitelj razširit~ev ... E    
           
239978 ~Customize... ~Prilagodi ... P    
239659 ~Options... ~Možnosti ... M    
239599 ********** ~Window ********** ~Okno O    
239811 ~Close Window ~Zapri okno Z    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer ~Neimenovano1 - OpenOffice.org Writer N    
337765 ~My Macros & Dialogs.Standard - StarOffice Basic ~Moji makri & pogov. okna.Standard - OpenOffice.org Basic M    
240090 ********** ~Help ********** ~Pomoč P    
239631 StarOffice ~Help ~Pomoč za OpenOffice.org P    
239633 What's ~This? Kaj je ~to? T    
           
239986 ~Support ~Podpora P    
239898 ~Registration... ~Registracija ... R    
377478 Check for ~Updates... Preveri ~stanje posodobitev ... S    
           
240033 A~bout StarOffice ~O programu OpenOffice.org O    

Calc

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty if
no change needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty if
no change needed)
240091 ********** ~File ********** ~Datoteka D    
239727 ~New ~Nov N    
239677 ~Open... ~Odpri ... O    
365086 Recent Doc~uments Nedavni dok~umenti U    
           
239804 ~Wizards ~Čarovniki Č    
           
239680 ~Close ~Zapri Z    
239683 ~Save ~Shrani S    
226398 Save ~As... Shrani ~kot ... K    
240035 Sa~ve All Shrani ~vse V    
           
239687 Re~load Ponovno n~aloži A    
239931 V~ersions... ~Različice ... R    
           
239944 Expor~t... I~zvozi ... Z    
239977 Export as P~DF... Izvozi v PD~F ... F    
239190 Sen~d Poš~lji L    
           
239724 Propert~ies... La~stnosti ... S    
365076 Digital Signatu~res... Digitalni pod~pisi ... P    
239602 ~Templates ~Predloge P    
           
240045 Pa~ge Preview Predo~gled strani G    
239681 ~Print... Na~tisni ... T    
240034 P~rinter Settings... Nastavitve t~iskalnika T    
           
226157 E~xit Iz~hod H    
240097 ********** ~Edit ********** ~Uredi U    
239857 Can't ~Undo Ni mogoče razvel~javiti J    
239856 ~Can't Restore Ni mogoče o~bnoviti B    
239858 ~Repeat ~Ponovi P    
           
239860 Cu~t I~zreži Z    
239861 ~Copy Kopir~aj A    
239862 ~Paste P~rilepi R    
239303 Paste ~Special... Po~sebno lepljenje ... S    
239868 Select ~All Izberi ~vse V    
           
239600 Chan~ges Spre~membe M    
239933 Co~mpare Document... Pri~merjaj dokument ... M    
240001 ~Find & Replace... ~Najdi in zamenjaj ... N    
239883 ~Navigator ~Krmar K    
239251 ~Headers & Footers... ~Glave in noge ... G    
           
239184 F~ill Zapo~lni L    
239863 Delete C~ontents... Izbriši vsebin~o ... O    
239305 Delete C~ells... Izbriši c~elice ... E    
239188 ~Sheet Delovni li~st S    
239183 ~Delete Manual Break ~Izbriši ročni prelom I    
           
239178 Lin~ks... ~Povezave ... P    
239741 P~lug-in V~tičnik T    
239886 ~ImageMap ~Slika s povezavami S    
239784 ~Object Pr~edmet E    
239604 ********** ~View ********** Po~gled G    
369796 ~Normal ~Splošno S    
239266 ~Page Break Preview ~Predogled preloma strani P    
           
365072 ~Toolbars Orodne ~vrstice V    
239262 ~Formula Bar Vrstica za ~formule F    
239987 Status ~Bar Vrstica ~stanja S    
239984 Input M~ethod Status Stanje vnosne m~etode E    
           
239263 C~olumn & Row Headers ~Glave stolpcev in vrstic G    
239265 ~Value Highlighting Po~udarjanje vrednosti U    
           
239972 ~Data Sources Viri po~datkov D    
           
239814 F~ull Screen ~Celozaslonski način C    
239614 ~Zoom... ~Zoom ... Z    
240098 ********** ~Insert ********** ~Vstavi V    
239181 ~Manual Break Ročni prelo~m M    
239103 ~Cells... ~Celice ... C    
371954 ~Rows V~rstice R    
371955 Co~lumns S~tolpci L    
239106 ~Sheet... ~Delovni listi ... D    
369797 Shee~t From File... Lis~t iz datoteke ... T    
239283 Link to E~xternal Data... Povezava z ~zunanjimi podatki ... Z    
239971 S~pecial Character... ~Poseben znak ... P    
376271 Formattin~g Mark ~Označba oblikovanja O    
239845 ~Hyperlink ~Hiperpovezava H    
           
239211 ~Function... ~Funkcija ... F    
239267 F~unction List Seznam f~unkcij U    
           
239186 ~Names ~Imena I    
239692 Not~e Opom~ba B    
           
240101 Pict~ure Sli~ka S    
365094 Mo~vie and Sound ~Film in zvok F    
240096 ~Object Pr~edmet E    
239217 Ch~art... Gr~afikon ... A    
239765 Float~ing Frame Plavajoč~i okvir I    
240095 ********** F~ormat ********** O~blika O    
239228 ~Default Formatting ~Privzeto oblikovanje P    
           
239113 ~Cells... ~Celice ... C    
369801 ~Row V~rstica R    
369802 Colu~mn Stolpe~c C    
369803 ~Sheet Delovni li~st S    
369798 M~erge Cells Spoji c~elice M    
           
239126 ~Page... ~Stran ... S    
369805 Pri~nt Ranges Obsegi tiska~nja N    
           
239851 C~haracter... Z~nak ... Z    
239853 P~aragraph... Odst~avek ... A    
365088 ~Change Case Zamen~jaj velikost črk J    
239731 St~yles and Formatting Slo~gi in oblikovanje G    
239816 Auto~Format... Sam~ooblikovanje ... O    
239236 C~onditional Formatting... P~ogojno oblikovanje ... O    
           
365092 A~nchor Zas~idraj I    
240092 Alignmen~t Pora~vnava V    
365090 A~rrange ~Razporedi R    
365091 ~Flip O~brni B    
365089 ~Group ~Združi Z    
369806 Graph~ic Graf~ika I    
240012 Con~trol... Kon~trolnik ... T    
240013 For~m... Obra~zec ... Z    
239601 ********** ~Tools ********** O~rodja O    
365055 ~Spellcheck... ~Preverjanje črkovanja ... P    
365087 ~Language ~Jezik J    
239180 ~Detective D~etektiv E    
           
239926 ~AutoCorrect... S~amopopravki ... A    
           
239213 ~Goal Seek... Iskanje ~cilja ... C    
239135 Sc~enarios... Sc~enariji ... E    
           
239191 ~Protect Document ~Zaščiti dokument Z    
           
239185 Cell Co~ntents Vsebi~na celice N    
           
240000 ~Gallery ~Galerija G    
365093 Media Pla~yer Pred~vajalnik medijev V    
           
240100 ~Macros ~Makri M    
365075 ~Package Manager... Upravitelj razširit~ev ... E    
239785 ~XML Filter Settings... Nastavitve filtra ~XML ... X    
239978 ~Customize... ~Prilagodi ... P    
239659 ~Options... ~Možnosti ... M    
239182 ********** ~Data ********** Pod~atki A    
239140 ~Define Range... ~Določi obseg ... D    
239141 Select ~Range... ~Izberi obseg ... I    
           
239142 ~Sort... ~Razvrsti ... R    
239189 ~Filter ~Filtriraj F    
239147 Sub~totals... D~elne vsote ... E    
239252 ~Validity... ~Veljavnost ... V    
           
239215 ~Multiple Operations... ~Večkratne operacije ... V    
239207 ~Consolidate... ~Uskladitev ... U    
239192 ~Outline ~Oris O    
239187 Data~Pilot Data~Pilot P    
           
239268 R~efresh Range Osv~eži obseg E    
239599 ********** ~Window ********** ~Okno O    
239808 ~New Window ~Novo okno N    
239811 ~Close Window ~Zapri okno Z    
           
239231 ~Split ~Razdeli R    
239272 ~Freeze Za~mrzni M    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer Neimenovano1 - ~OpenOffice.org Writer O    
226693 Untitled~2 - StarOffice Calc Neimenovano2 - OpenOffice.org ~Calc C    
240090 ********** ~Help ********** ~Pomoč P    
239631 StarOffice ~Help ~Pomoč OpenOffice.org P    
239633 What's ~This? Kaj je ~to? T    
           
239986 ~Support ~Podpora P    
239898 ~Registration... ~Registracija ... R    
377478 Check for ~Updates...   missing entry    
           
240033 A~bout StarOffice ~Vizitka OpenOffice.org; V    

Draw

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty if
no change needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty if
no change needed)
240091 ********** ~File ********** ~Datoteka D    
239727 ~New ~Nov N    
239677 ~Open... ~Odpri ... O    
365086 Recent Doc~uments Nedavni dok~umenti u    
           
239804 ~Wizards ~Čarovniki Č    
           
239680 ~Close ~Zapri Z    
239683 ~Save ~Shrani S    
226398 Save ~As... Shrani ~kot ... k    
240035 Sa~ve All Shrani ~vse v    
           
239687 Re~load Ponovno n~aloži a    
239931 V~ersions... ~Različice ... R    
           
239944 Expor~t... I~zvozi ... z    
239977 Export as P~DF... Izvozi v PD~F ... F    
239594 Sen~d Poš~lji l    
           
239724 Propert~ies... La~stnosti ... s    
365076 Digital Signatu~res... Digitalni pod~pisi ... p    
239602 ~Templates ~Predloge P    
           
239681 ~Print... Na~tisni ... t    
240034 P~rinter Settings... Nastavitve t~iskalnika i    
           
226157 E~xit Iz~hod h    
240097 ********** ~Edit ********** ~Uredi U    
239857 Can't ~Undo Ni ~mogoče razveljaviti m    
239856 Can't ~Restore Ni mogoče ~obnoviti o    
           
239860 Cu~t I~zreži z    
239861 ~Copy Kopir~aj a    
239862 ~Paste P~rilepi r    
239320 Paste ~Special... Po~sebno lepljenje ... s    
239868 Select ~All Izberi ~vse v    
           
240001 ~Find & Replace... ~Najdi in zamenjaj ... N    
239883 ~Navigator ~Krmar K    
           
239472 Duplicat~e... Po~dvoji ... d    
           
239691 Poi~nts Toč~ke k    
239412 ~Glue Points Točke ~lepljenja l    
           
239428 Cross-fa~ding... Navzkrižno ~pojemanje ... p    
239455 F~ields... Polj~a ... a    
239513 D~elete Slide I~zbriši prosojnico ... z    
           
239473 Lin~ks... Po~vezave ... v    
239741 P~lug-in V~tičnik t    
239886 I~mageMap Sl~ika s povezavami i    
239784 ~Object Pr~edmet e    
239470 H~yperlink... ~Hiperpovezava ... H    
239604 ********** ~View ********** Po~gled g    
239498 ~Normal ~Navadno N    
239501 ~Master ~Matrica M    
           
239591 ~Color/Grayscale ~Barvno/sivine B    
           
369823 ~Page Pane Podokno za ~stran s    
365072 ~Toolbars Orodne ~vrstice v    
239987 Status ~Bar Vrstica ~stanja s    
239984 Input M~ethod Status Stanje vnosne m~etode e    
239322 ~Ruler ~Ravnilo R    
239588 Gr~id Mr~eža e    
239596 ~Guides ~Vodila V    
           
239614 ~Zoom... ~Zoom ... Z    
240098 ********** ~Insert ********** ~Vstavi V    
239480 Slid~e ~Prosojnica P    
239440 D~uplicate Slide Podvo~ji prosojnico j    
239495 ~Layer... P~last ... l    
239494 ~Insert Snap Point/Line... ~Točka/črta za pripenjanje ... T    
239606 Fiel~ds P~olja o    
239321 S~pecial Character... ~Poseben znak ... P    
376271 Formatting ~Mark O~značba oblikovanja z    
239845 ~Hyperlink ~Hiperpovezava H    
           
240101 Pict~ure Sli~ka k    
365094 Mo~vie and Sound ~Film in zvok F    
240096 ~Object Pr~edmet e    
241165 Sp~readsheet P~reglednica r    
239707 ~Chart... ~Grafikon ... G    
239765 Float~ing Frame Plavajoč~i okvir i    
           
239481 ~File... ~Datoteka ... D    
240095 ********** F~ormat ********** O~blika b    
239949 ~Default Formatting ~Privzeto oblikovanje P    
           
239851 C~haracter... Z~nak ... n    
239853 P~aragraph... Odst~avek ... a    
239736 ~Bullets and Numbering... O~značevanje in oštevilčevanje ... z    
239471 ~Page... Str~an ... a    
           
365088 ~Change Case Zamen~jaj velikost črk j    
           
239650 Position and Si~ze... Položaj in ve~likost ... l    
239710 L~ine... Č~rta ... r    
239709 A~rea... Po~dročje ... d    
239314 Te~xt... Be~sedilo ... s    
           
239497 ~Layer... P~last ... l    
239731 St~yles and Formatting Slo~gi in oblikovanje g    
239601 ********** ~Tools ********** O~rodja r    
365055 ~Spellcheck... ~Preverjanje črkovanja ... P    
365087 ~Language ~Jezik J    
           
239926 ~AutoCorrect... S~amopopravki ... a    
           
240000 ~Gallery ~Galerija G    
239875 ~Eyedropper ~Kapalka K    
365093 Media Pla~yer Pred~vajalnik medijev v    
           
240100 ~Macros ~Makri M    
365075 ~Package Manager... Upravitelj razširit~ev ... e    
239785 ~XML Filter Settings... Nastavitve filtra ~XML ... X    
239978 ~Customize... ~Prilagodi ... P    
239659 ~Options... ~Možnosti ... M    
239583 ********** ~Modify ********** ~Spremeni S    
239695 ~Rotate Zasu~kaj k    
239585 ~Flip O~brni b    
239589 ~Convert Pre~tvori t    
           
239590 ~Arrange ~Razporedi R    
240092 Alignmen~t Pora~vnava v    
239852 ~Distribution... Poraz~delitev ... d    
           
239486 ~Name Object... ~Opis ... O    
    ~Ime ... I    
239947 ~Group ~Združi Z    
239948 ~Ungroup ~Razdruži R    
239766 ~Enter Group Vstopi v s~kupino k    
239767 E~xit group I~zhod iz skupine z    
           
239485 Comb~ine ~Sestavi S    
239515 ~Split ~Razdeli R    
240093 ~Shapes Ob~like l    
           
239520 C~onnect Pove~ži ž    
239521 ~Break Pre~lomi l    
239599 ********** ~Window ********** ~Okno O    
239808 ~New Window ~Novo okno N    
239811 ~Close Window ~Zapri okno Z    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer Neimenovano1 - ~OpenOffice.org Writer O    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Draw Neimenovano2 - OpenOffice.org ~Draw D    
240090 ********** ~Help ********** ~Pomoč P    
239631 StarOffice ~Help ~Pomoč OpenOffice.org P    
239633 What's ~This? Kaj je ~to? t    
           
239986 ~Support Po~dpora P    
239898 ~Registration... ~Registracija ... R    
377478 Check for ~Updates... Preveri ~stanje posodobitev ... s    
           
240033 A~bout StarOffice ~O programu OpenOffice.org O    

HTML Document

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty if
no change needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty if
no change needed)
240091 ********** ~File ********** ~Datoteka D    
239727 ~New ~Nov N    
239677 ~Open... ~Odpri ... O    
365086 Recent Doc~uments Nedavni dok~umenti u    
           
239804 ~Wizards ~Čarovniki Č    
           
239680 ~Close ~Zapri Z    
239683 ~Save ~Shrani S    
226398 Save ~As... Shrani ~kot ... k    
240035 Sa~ve All Shrani ~vse v    
239687 R~eload Ponovno n~aloži a    
           
239944 Expor~t... I~zvozi ... z    
240099 Sen~d Poš~lji l    
           
239724 Propert~ies... La~stnosti ... s    
239602 ~Templates ~Predloge P    
           
240045 Pa~ge Preview Predo~gled strani g    
239681 ~Print... Na~tisni ... t    
240034 P~rinter Settings... Nastavitve t~iskalnika i    
           
226157 E~xit Iz~hod h    
240097 ********** ~Edit ********** ~Uredi U    
239857 Can't ~Undo Ni ~mogoče razveljaviti m    
239856 Can't R~estore Ni mogoče ~obnoviti o    
239858 ~Repeat ~Ponovi P    
           
239860 Cu~t I~zreži z    
239861 ~Copy Kopir~aj a    
239862 ~Paste P~rilepi r    
240290 Paste ~Special... Po~sebno lepljenje ... s    
240447 ~Select Text Izberi bese~dilo d    
239868 Select ~All Izberi ~vse v    
           
240001 ~Find & Replace... ~Najdi in zamenjaj ... N    
239883 ~Navigator ~Krmar K    
240140 AutoTe~xt... Samo~besedilo ... b    
           
240285 F~ields... Polj~a ... a    
240366 Footnote~... Sprotna opomba ~... .    
240175 H~yperlink H~iperpovezava i    
           
240286 Lin~ks... Po~vezave ... v    
239741 P~lug-in V~tičnik t    
239886 Ima~geMap S~lika s povezavami l    
239784 ~Object Pr~edmet e    
239604 ********** ~View ********** Po~gled g    
240142 ~Print Layout ~Postavitev tiskanja P    
239739 ~Web Layout S~pletna postavitev p    
239842 HT~ML Source Izvorna koda HT~ML M    
           
365072 ~Toolbars Orodne ~vrstice v    
239987 Status ~Bar Vrstica ~stanja s    
239984 Input M~ethod Status Stanje vnosne m~etode e    
240448 ~Ruler ~Ravnilo R    
           
240452 Te~xt Boundaries ~Meje besedila M    
240465 Fie~ld Shadings Senčenja po~lja l    
240467 ~Field Names Imena ~polj p    
240463 ~Nonprinting Characters ~Nenatisljivi znaki N    
240146 ~Hidden Paragraphs S~kriti odstavki k    
           
239972 ~Data Sources Viri po~datkov d    
           
239814 F~ull Screen ~Celozaslonski način C    
239614 ~Zoom... ~Zoom ... Z    
240098 ********** ~Insert ********** ~Vstavi V    
239606 Fiel~ds P~olja o    
240188 S~pecial Character... ~Poseben znak ... P    
376271 Formatti~ng Mark Označba ob~likovanja l    
           
240156 ~Section... ~Odsek ... O    
239845 ~Hyperlink ~Hiperpovezava H    
           
240183 Footnote~... Sprotna opomba ~... .    
240176 Bookmar~k... ~Zaznamek ... Z    
240189 Not~e... Opo~mba ... m    
240147 S~cript... S~kript ... k    
           
240192 Fra~me... Ok~vir ... v    
240190 ~Table... ~Tabela ... T    
240148 Hori~zontal Ruler... Vodo~ravno ločilo ... r    
239815 ~From File... ~Iz datoteke ... I    
365094 Mo~vie and Sound ~Film in zvok F    
240096 ~Object Pr~edmet e    
239765 Float~ing Frame Plavajoč~i okvir i    
           
239715 ~File... ~Datoteka ... D    
240095 ********** F~ormat ********** O~blika b    
240270 ~Default Formatting ~Privzeto oblikovanje P    
           
239851 C~haracter... Z~nak ... n    
239853 P~aragraph... Odst~avek ... a    
240297 ~Bullets and Numbering... O~značevanje in oštevilčevanje ... z    
367988 ~Page... Str~an ... a    
           
365088 ~Change Case Zamen~jaj velikost črk j    
240264 Co~lumns... Stolp~ci ... c    
240371 ~Sections... ~Odseki ... O    
           
239731 St~yles and Formatting Slo~gi in oblikovanje g    
368006 Auto~Format Sam~ooblikovanje o    
           
365092 A~nchor Zas~idraj i    
368005 ~Wrap Ob~livanje l    
240092 Alignmen~t Pora~vnava v    
365090 A~rrange ~Razporedi R    
365091 ~Flip O~brni b    
365089 ~Group ~Združi Z    
240096 ~Object Pr~edmet e    
371690 Fram~e... Ok~vir ... v    
367989 Pict~ure... S~lika ... l    
370560 ********** T~able ********** T~abela a    
370561 ~Insert ~Vstavi V    
370562 ~Delete ~Izbriši I    
370563 ~Select I~zberi z    
240294 ~Merge Cells ~Spoji celice S    
240293 S~plit Cells Razdeli ~celice c    
240309 Pr~otect Cells Z~aščiti celice a    
240423 Merge ~Table S~poji tabelo p    
240416 Split T~able Raz~deli tabelo d    
           
239816 Auto~Format... Sam~ooblikovanje ... o    
370564 A~utofit Sa~modejno prilagodi m    
370557 ~Heading rows repeat Ponavljanje ~naslovnih vrstic n    
370565 ~Convert Pre~tvori t    
370558 So~rt... Raz~vrsti ... v    
240311 Fo~rmula Fo~rmula r    
240255 ~Number Format... Obli~ka števila ... k    
240468 Tab~le Boundaries Me~je tabele j    
           
240268 Ta~ble Properties... Lastnosti ta~bele ... b    
239601 ********** ~Tools ********** O~rodja r    
365055 ~Spellcheck... ~Preverjanje črkovanja ... P    
365087 ~Language ~Jezik J    
325790 ~Word Count ~Štetje besed Š    
           
239926 ~AutoCorrect... S~amopopravki ... a    
240269 ~Footnotes... Sprot~ne opombe ... n    
           
240000 ~Gallery ~Galerija G    
365093 Media Pla~yer Pred~vajalnik medijev v    
           
239671 ~Bibliography Database ~Bibliografska zbirka podatkov B    
           
240464 So~rt... Raz~vrsti ... v    
240466 Calculat~e Izr~ačunaj a    
240364 Page Formatt~ing ~Oblikovanje strani O    
           
240100 ~Macros ~Makri M    
365075 ~Package Manager... Upravitelj razširit~ev ... e    
239785 ~XML Filter Settings... Nastavitve filtra ~XML ... X    
239978 ~Customize... ~Prilagodi ... P    
239659 ~Options... ~Možnosti ... M    
239599 ********** ~Window ********** ~Okno O    
239808 ~New Window ~Novo okno N    
239811 ~Close Window ~Zapri okno Z    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer Neimenovano1 - ~OpenOffice.org Writer O    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Writer/Web Neimenovano2 - OpenOffice.org ~Writer/Web W    
240090 ********** ~Help ********** ~Pomoč P    
239631 StarOffice ~Help ~Pomoč OpenOffice.org P    
239633 What's ~This? Kaj je ~to? t    
           
239986 ~Support ~Podpora P    
239898 ~Registration... ~Registracija ... R    
377478 Check for ~Updates...        
           
240033 A~bout StarOffice ~Vizitka OpenOffice.org V    

Impress

There is a problem in the main menu: ~Projekcija and ~Pomoč!

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty if
no change needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty if
no change needed)
240091 ********** ~File ********** ~Datoteka D    
239727 ~New ~Nov N    
239677 ~Open... ~Odpri ... O    
365086 Recent Doc~uments Nedavni dok~umenti u    
         
239804 ~Wizards ~Čarovniki Č    
         
239680 ~Close ~Zapri Z    
239683 ~Save ~Shrani S    
226398 Save ~As... Shrani ~kot ... k    
240035 Sa~ve All Shrani ~vse v    
         
239687 Re~load Ponovno n~aloži a    
239931 V~ersions... ~Različice ... R    
         
239944 Expor~t... I~zvozi ... z    
239977 Export as P~DF... Izvozi v PD~F ... F    
239594 Sen~d Poš~lji l    
         
239724 Propert~ies... La~stnosti ... s    
365076 Digital Signatu~res... Digitalni pod~pisi ... p    
239602 ~Templates ~Predloge P    
         
239681 ~Print... Na~tisni ... t    
240034 P~rinter Settings... Nastavitve t~iskalnika i    
         
226157 E~xit Iz~hod h    
240097 ********** ~Edit ********** ~Uredi U    
239857 Can't ~Undo Ni ~mogoče razveljaviti m    
239856 Can't ~Restore Ni mogoče ~obnoviti o    
         
239860 Cu~t I~zreži z    
239861 ~Copy Kopir~aj a    
239862 ~Paste P~rilepi r    
239320 Paste ~Special... Po~sebno lepljenje ... s    
239868 Select ~All Izberi ~vse v    
         
240001 ~Find & Replace... ~Najdi in zamenjaj ... N    
239883 ~Navigator ~Krmar K    
         
239472 Duplicat~e... Po~dvoji ... d    
         
239691 Poi~nts Toč~ke k    
239412 ~Glue Points Točke ~lepljenja      
         
239455 F~ields... Polj~a ... a    
239513 D~elete Slide I~zbriši prosojnico ... z    
         
239473 Lin~ks... Po~vezave ... v    
239741 P~lug-in V~tičnik t    
239886 I~mageMap Slika s ~povezavami p    
239784 ~Object Pr~edmet e    
239470 H~yperlink... ~Hiperpovezava ... H    
239604 ********** ~View ********** Po~gled g    
369820 ~Normal ~Navadno N    
239476 ~Outline ~Oris O    
239478 Sli~de Sorter Pregledovalnik ~prosojnic p    
239399 ~Slide Show ~Projekcija      
239511 Notes ~Page ~Opombe O    
239512 H~andout Page ~Izroček I    
         
239597 ~Master ~Matrica M    
239591 ~Color/Grayscale ~Barvno/sivine B    
         
369824 Tas~k Pane Podokno z o~pravili p    
369822 S~lide Pane Podo~kno za prosojnico      
365072 ~Toolbars Orodne ~vrstice v    
239987 Status ~Bar Vrstica ~stanja s    
239984 Input M~ethod Status Stanje vnosne m~etode e    
239322 ~Ruler ~Ravnilo R    
239588 Gr~id Mr~eža e    
239596 ~Guides ~Vodila V    
         
281858 ~Header and Footer... ~Glava in noga ... G    
239614 ~Zoom... ~Zoom ... Z    
240098 ********** ~Insert ********** ~Vstavi      
239480 Slid~e ~Prosojnica P    
239440 D~uplicate Slide Podvo~ji prosojnico j    
239441 E~xpand Slide Raz~širi prosojnico š    
239442 Su~mmary Slide Prosojni~ca s povzetkom c    
281859 P~age Number... ~Številka strani ... Š    
281860 Date and ~Time... Datum in ~čas ... č    
239606 Fiel~ds P~olja o    
239321 S~pecial Character... ~Poseben znak ... P    
376271 Formatting Mar~k O~značba oblikovanja z    
239845 ~Hyperlink ~Hiperpovezava H    
239508 A~nimated Image... ~Animirana slika ... A    
         
240101 Pict~ure Sli~ka      
365094 Mo~vie and Sound ~Film in zvok F    
240096 ~Object Pr~edmet e    
241165 Sp~readsheet P~reglednica r    
239707 ~Chart... ~Grafikon ... G    
239765 Float~ing Frame Plavajoč~i okvir i    
         
239481 ~File... ~Datoteka ... D    
240095 ********** F~ormat ********** O~blika b    
239949 ~Default Formatting ~Privzeto oblikovanje P    
         
239851 C~haracter... Z~nak ... n    
239853 P~aragraph... Odst~avek ... a    
239736 ~Bullets and Numbering... O~značevanje in oštevilčevanje ... z    
239471 ~Page... Str~an ... a    
         
365088 ~Change Case Zamen~jaj velikost črk j    
         
239650 Position and Si~ze... Položaj in ve~likost ... l    
239710 L~ine... Č~rta ... r    
239709 A~rea... Po~dročje ... d    
239314 Te~xt... Be~sedilo ... s    
         
239510 Slide D~esign... O~blikovanje prosojnice ... b    
239496 Slide ~Layout... ~Postavitev prosojnice ... P    
239731 St~yles and Formatting Slo~gi in oblikovanje g    
         
239593 ~Group ~Združi Z    
239601 ********** ~Tools ********** O~rodja r    
365055 ~Spellcheck... ~Preverjanje črkovanja ... P    
365087 ~Language ~Jezik J    
         
239926 ~AutoCorrect... S~amopopravki ... a    
         
240000 ~Gallery ~Galerija G    
239875 ~Eyedropper ~Kapalka K    
365093 Media Pla~yer Pred~vajalnik medijev v    
         
240100 ~Macros ~Makri M    
365075 ~Package Manager... Upravitelj razširit~ev ... e    
239785 ~XML Filter Settings... Nastavitve filtra ~XML ... X    
239978 ~Customize... ~Prilagodi ... P    
239659 ~Options... ~Možnosti ... M    
239592 ********** ~Slide Show ********** ~Projekcija P    
239399 ~Slide Show ~Projekcija P    
239317 ~Slide Show Settings... Nastavitve ~projekcije ... p    
239400 ~Rehearse Timings Preizkusi časovno usk~lajenost l    
         
239509 ~Interaction... ~Interakcija ... I    
370546 Custom ~Animation... ~Animacija po meri ... A    
239436 Slide ~Transition... Prehod ~med prosojnicama ... m    
         
239402 ~Show/Hide Slide ~Pokaži prosojnico P    
239458 ~Custom Slide Show... Projekcija ~po meri ... p    
239599 ********** ~Window ********** ~Okno O    
239808 ~New Window ~Novo okno N    
239811 ~Close Window ~Zapri okno Z    
         
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer Neimenovano1 - ~OpenOffice.org Writer O    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Impress Neimenovano2 - OpenOffice.org ~Impress I    
240090 ********** ~Help ********** ~Pomoč P    
239631 StarOffice ~Help ~Pomoč OpenOffice.org P    
239633 What's ~This? Kaj je ~to? t    
           
239986 ~Support ~Podpora P    
239898 ~Registration... ~Registracija ... R    
377478 Check for ~Updates...      
           
240033 A~bout StarOffice ~Vizitka OpenOffice.org V    

Insight

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Datoteka D    
239727 ~New ~Nov N    
239677 ~Open... ~Odpri ... O    
365086 Recent Doc~uments Nedavni dok~umenti u    
           
239804 ~Wizards ~Čarovniki Č    
           
239680 ~Close ~Zapri Z    
239683 ~Save ~Shrani S    
239679 Save ~As... Shrani ~kot ... k    
240035 Sa~ve All Shrani ~vse v    
           
239944 Expor~t... I~zvozi ... z    
240099 Sen~d Poš~lji l    
           
226157 E~xit Iz~hod h    
240097 ********** ~Edit ********** ~Uredi U    
239857 Can't ~Undo ~Ni mogoče razveljaviti N    
           
239860 Cu~t I~zreži z    
239861 ~Copy Kopir~aj a    
239862 ~Paste P~rilepi r    
368533 Paste ~Special... Po~sebno lepljenje ... s    
           
372971 ~Delete ~Izbriši I    
372972 ~Rename... ~Preimenuj ... P    
372973 ~Edit... ~Uredi ... U    
372974 ~Open Database Object... ~Odpri predmet zbirke podatkov ... O    
368550 Create as ~View Ustvari ~kot pogled k    
368554 ~Form Wizard... Čarovnik za obraz~ce ... c    
368556 Report ~Wizard... Čarovnik za poroči~la ... l    
           
239868 Select ~All Izberi ~vse v    
           
368590 Data~base Z~birka podatkov b    
239604 ********** ~View ********** Po~gled g    
368591 ~Database Objects ~Objekti zbirke podatkov O    
           
365072 ~Toolbars Orodne ~vrstice v    
239987 Status ~Bar Vrstica ~stanja s    
368593 ~Preview ~Predogled P    
           
368592 ~Sort ~Razvrsti R    
368580 ~Refresh Tables Osveži ~tabele t    
240098 ********** ~Insert ********** ~Vstavi V    
368570 ~Form... ~Obrazec ... O    
368555 ~Report Wizard... Čarovnik ~za poročila ... z    
368571 ~Query (Design View)... ~Poizvedba (oblikov. pogled) ... P    
368572 Query (SQL ~View)... Poizvedba (pogled ~SQL) ... S    
           
368573 ~Table Design... Oblikovanje ~tabele ... t    
368574 View ~Design... Oblikovan~je pogleda ... j    
368575 View (Si~mple)... Po~gled (enostavno) ... g    
           
368576 F~older... ~Mapa ... M    
239601 ********** ~Tools ********** O~rodja r    
368577 ~Relationships... ~Razmerja ... R    
368578 ~User Administration... ~Administracija uporabnikov ... A    
368579 ~Table Filter... ~Filter za tabele ... F    
368581 ~SQL... ~SQL ... S    
           
240100 ~Macros ~Makri M    
365075 ~Package Manager... Upravitelj razširit~ev ... e    
239785 ~XML Filter Settings... Nastavitve filtra ~XML ... X    
239978 ~Customize... ~Prilagodi ... P    
239659 ~Options... ~Možnosti ... M    
239599 ********** ~Window ********** ~Okno O    
239808 ~New Window ~Novo okno N    
239811 ~Close Window ~Zapri okno Z    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer Neimenovano1 - ~OpenOffice.org Writer O    
365320 New ~Database - StarOffice Base Nova zbirka ~podatkov - OpenOffice.org Base p    
240090 ********** ~Help ********** ~Pomoč P    
239631 StarOffice ~Help ~Pomoč OpenOffice.org P    
239633 What's ~This? Kaj je ~to? t    
           
239986 ~Support ~Podpora P    
239898 ~Registration... ~Registracija ... R    
377478 Check for ~Updates...      
           
240033 A~bout StarOffice ~Vizitka OpenOffice.org V    


Master Doc

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Datoteka D    
239727 ~New ~Nov N    
239677 ~Open... ~Odpri ... O    
365086 Recent Doc~uments Nedavni dok~umenti u    
           
239804 ~Wizards ~Čarovniki Č    
           
239680 ~Close ~Zapri Z    
239683 ~Save ~Shrani S    
226398 Save ~As... Shrani ~kot ... k    
240035 Sa~ve All Shrani ~vse v    
           
239687 Re~load Ponovno n~aloži a    
239931 V~ersions... ~Različice ... R    
           
239944 Expor~t... I~zvozi ... z    
239977 Export as P~DF... Izvozi v PD~F ... F    
240099 Sen~d Poš~lji l    
           
239724 Propert~ies... La~stnosti ... s    
239602 ~Templates ~Predloge P    
           
240045 Pa~ge Preview Predo~gled strani g    
239681 ~Print... Na~tisni ... t    
240034 P~rinter Settings... Nastavitve t~iskalnika i    
           
226157 E~xit Iz~hod h    
240097 ********** ~Edit ********** ~Uredi U    
239857 Can't ~Undo Ni mogoče razvel~javiti j    
239856 Can't R~estore Ni mo~goče obnoviti g    
239858 ~Repeat ~Ponovi P    
           
239860 Cu~t I~zreži z    
239861 ~Copy Kopir~aj a    
239862 ~Paste P~rilepi r    
240290 Paste ~Special... Po~sebno lepljenje ... s    
240447 ~Select Text Izberi bese~dilo d    
239868 Select ~All Izberi ~vse v    
           
239600 Chan~ges Spre~membe m    
239933 Co~mpare Document... Pri~merjaj dokument ... m    
240001 ~Find & Replace... ~Najdi in zamenjaj ... N    
239883 ~Navigator ~Krmar K    
240140 AutoTe~xt... Samo~besedilo ... b    
           
240181 Exc~hange Database... ~Zamenjaj zbirko podatkov ... Z    
240285 F~ields... Polj~a ... a    
240366 Footnote~... Sprotna opomba ~...    
240299 Index Entr~y... Vn~os v kazalo ... o    
240174 ~Bibliography Entry... ~Bibliografski vnos ... B    
240175 H~yperlink H~iperpovezava i    
           
240286 Lin~ks... Po~vezave ... v    
239741 P~lug-in V~tičnik T    
239886 ~ImageMap S~lika s povezavami l    
239784 ~Object Pr~edmet e    
239604 ********** ~View ********** Po~gled g    
240142 ~Print Layout ~Postavitev tiskanja P    
239739 ~Web Layout S~pletna postavitev p    
           
365072 ~Toolbars Orodne ~vrstice v    
239987 Status ~Bar Vrstica ~stanja s    
239984 Input M~ethod Status Stanje vnosne m~etode e    
240448 ~Ruler ~Ravnilo R    
           
240452 Te~xt Boundaries ~Meje besedila M    
240465 Fie~ld Shadings Senčenja po~lja l    
240467 ~Field Names Imena ~polj p    
240463 ~Nonprinting Characters ~Nenatisljivi znaki N    
240146 ~Hidden Paragraphs S~kriti odstavki K    
           
239972 ~Data Sources Viri po~datkov d    
           
239814 F~ull Screen ~Celozaslonski način C    
239614 ~Zoom... ~Zoom ... Z    
240098 ********** ~Insert ********** ~Vstavi V    
240178 Manual ~Break... Ročni pr~elom ... e    
239606 Fiel~ds P~olja o    
240188 S~pecial Character... ~Poseben znak ... P    
376271 Formattin~g Mark Označ~ba oblikovanja b    
           
240156 ~Section... ~Odsek ... O    
239845 ~Hyperlink ~Hiperpovezava H    
           
240105 He~ader ~Glava G    
240151 Foote~r ~Noga N    
240183 Footnote~... Sprotna opomba ~... .    
240182 Captio~n... Napi~s ... s    
240176 Bookmar~k... ~Zaznamek ... Z    
240184 ~Cross-reference... Navzkrižno skli~cevanje ... c    
240189 Not~e... Opo~mba ... m    
240147 S~cript... S~kript ... k    
240470 Inde~xes and Tables Ka~zala vsebine z    
           
240171 En~velope... K~uverta ... u    
           
240192 Fra~me... Ok~vir ... v    
240190 ~Table... ~Tabela ... T    
240148 Hori~zontal Ruler... Vodo~ravno ločilo ... r    
240101 Pict~ure Sli~ka k    
365094 Mo~vie and Sound ~Film in zvok F    
240096 ~Object Pr~edmet e    
239765 Float~ing Frame Plavajoč~i okvir i    
           
239715 ~File... ~Datoteka ... D    
240095 ********** F~ormat ********** O~blika b    
240270 ~Default Formatting ~Privzeto oblikovanje P    
           
239851 C~haracter... Z~nak ... n    
239853 P~aragraph... Odst~avek ... a    
240297 ~Bullets and Numbering... O~značevanje in oštevilčevanje ... z    
367988 ~Page... Str~an ... a    
           
365088 ~Change Case Zamen~jaj velikost črk j    
239970 As~ian phonetic guide... Vodič po az~ijskih jezikih ... i    
240264 Co~lumns... Stolp~ci ... c    
240371 ~Sections... ~Odseki ... O    
           
239731 St~yles and Formatting Slo~gi in oblikovanje g    
368006 Auto~Format Sam~ooblikovanje o    
           
365092 A~nchor Zas~idraj i    
368005 ~Wrap Ob~livanje      
240092 Alignmen~t Pora~vnava v    
365090 A~rrange ~Razporedi R    
365091 ~Flip O~brni b    
365089 ~Group ~Združi Z    
           
240096 ~Object Pr~edmet e    
371690 Fram~e... Ok~vir ... v    
367989 Pict~ure... S~lika ... l    
370560 ********** T~able ********** T~abela a    
370561 ~Insert ~Vstavi V    
370562 ~Delete ~Izbriši I    
370563 ~Select I~zberi z    
240294 ~Merge Cells ~Spoji celice S    
240293 S~plit Cells Razdeli ~celice c    
240309 Pr~otect Cells Z~aščiti celice a    
240423 Merge ~Table S~poji tabelo p    
240416 Split T~able Raz~deli tabelo d    
           
239816 Auto~Format... Sam~ooblikovanje ... o    
370564 A~utofit Sa~modejno prilagodi m    
370557 ~Heading rows repeat Ponavljanje ~naslovnih vrstic n    
370565 ~Convert Pre~tvori t    
370558 So~rt... Raz~vrsti ... v    
240311 Fo~rmula Fo~rmula r    
240255 ~Number Format... Obli~ka števila ... k    
240468 Tab~le Boundaries Me~je tabele j    
           
240268 Ta~ble Properties... Lastnosti ta~bele ... b    
239601 ********** ~Tools ********** O~rodja r    
365055 ~Spellcheck... ~Preverjanje črkovanja ... P    
365087 ~Language ~Jezik J    
325790 ~Word Count ~Štetje besed Š    
           
239926 ~AutoCorrect... S~amopopravki ... a    
           
240462 Outline ~Numbering... O~risno oštevilčevanje ... r    
240449 ~Line Numbering... Oštevi~lčevanje vrstic ... l    
240269 ~Footnotes... Sprot~ne opombe ... n    
           
240000 ~Gallery ~Galerija G    
365093 Media Pla~yer Pred~vajalnik medijev v    
           
239671 ~Bibliography Database ~Bibliografska zbirka podatkov B    
           
239934 ~Merge Document... ~Spoji dokument ... S    
           
240464 So~rt... Raz~vrsti ... v    
240466 Calculat~e Izr~ačunaj a    
240469 ~Update ~Posodobi P    
           
240100 ~Macros ~Makri M    
365075 ~Package Manager... Upravitelj razširit~ev ... e    
239785 ~XML Filter Settings... Nastavitve filtra ~XML ... X    
239978 ~Customize... ~Prilagodi ... P    
239659 ~Options... ~Možnosti ... M    
239599 ********** ~Window ********** ~Okno O    
239808 ~New Window ~Novo okno N    
239811 ~Close Window ~Zapri okno Z    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer Neimenovano1 - ~OpenOffice.org Writer O    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Writer Neimenovano2 - OpenOffice.org ~Writer W    
240090 ********** ~Help ********** ~Pomoč P    
239631 StarOffice ~Help ~Pomoč OpenOffice.org P    
239633 What's ~This? Kaj je ~to? t    
           
239986 ~Support ~Podpora P    
239898 ~Registration... ~Registracija ... R    
377478 Check for ~Updates...        
           
240033 A~bout StarOffice ~Vizitka OpenOffice.org      

Math

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Datoteka D    
239727 ~New ~Nov N    
239677 ~Open... ~Odpri ... O    
365086 Recent Doc~uments Nedavni dok~umenti u    
           
239804 ~Wizards ~Čarovniki Č    
           
239680 ~Close ~Zapri Z    
239683 ~Save ~Shrani S    
226398 Save ~As... Shrani ~kot ... k    
240035 Sa~ve All Shrani ~vse v    
           
239687 Re~load Ponovno n~aloži a    
239931 V~ersions... ~Različice ... R    
           
239944 Expor~t... I~zvozi ... z    
240099 Sen~d Poš~lji l    
           
239724 Propert~ies... La~stnosti ... s    
365076 Digital Signatu~res... Digitalni pod~pisi ... p    
           
239681 ~Print... Na~tisni ... t    
240034 P~rinter Settings... Nastavitve t~iskalnika i    
           
226157 E~xit Iz~hod h    
240097 ********** ~Edit ********** ~Uredi U    
239857 Can't ~Undo Ni ~mogoče razveljaviti m    
239856 Can't ~Restore Ni mogoče ~obnoviti o    
           
239860 Cu~t I~zreži z    
239861 ~Copy Kopir~aj a    
239862 ~Paste P~rilepi r    
239866 Select ~All Izberi ~vse v    
           
240127 ~Next Marker ~Naslednji označevalnik N    
240128 Previous ~Marker Prejšnji o~značevalnik z    
           
240103 Ne~xt Error N~aslednja napaka a    
240126 Pr~evious Error Pr~ejšnja napaka e    
239604 ********** ~View ********** Po~gled g    
240136 U~pdate Po~sodobi s    
240117 ~AutoUpdate Display S~amodejno posodobi prikaz a    
           
365072 ~Toolbars Orodne ~vrstice v    
239987 Status ~Bar Vrstica ~stanja s    
239984 Input M~ethod Status Stanje vnosne m~etode e    
240138 ~Selection ~Izbor I    
           
239814 F~ull Screen ~Celozaslonski način C    
240134 Z~oom In P~ovečaj o    
240135 Zoo~m Out Po~manjšaj m    
240137 Sho~w All Po~kaži vse k    
239614 ~Zoom... ~Zoom ... Z    
240095 ********** F~ormat ********** O~blika b    
240102 ~Fonts... ~Pisave ... P    
240114 F~ont Size... Velikost p~isave ... i    
           
240115 ~Spacing... ~Razmik ... R    
240116 A~lignment... Po~ravnava ... r    
           
240119 ~Text Mode ~Besedilni način B    
239601 ********** ~Tools ********** O~rodja r    
240129 ~Catalog... ~Katalog ... K    
240120 ~Import Formula... Uvoz~i formulo ... i    
           
240100 ~Macros ~Makri M    
365075 ~Package Manager... Upravitelj razširit~ev ... e    
239978 ~Customize... ~Prilagodi ... P    
239659 ~Options... ~Možnosti ... M    
239599 ********** ~Window ********** ~Okno O    
239808 ~New Window ~Novo okno N    
239811 ~Close Window ~Zapri okno Z    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer Neimenovano1 - ~OpenOffice.org Writer O    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Math Neimenovano2 - OpenOffice.org ~Math M    
240090 ********** ~Help ********** ~Pomoč P    
239631 StarOffice ~Help ~Pomoč OpenOffice.org P    
239633 What's ~This? Kaj je ~to? t    
           
239986 ~Support ~Podpora P    
239898 ~Registration... ~Registracija ... R    
377478 Check for ~Updates...      
         
240033 A~bout StarOffice ~Vizitka OpenOffice.org V    

Writer

Still to resolve: Menu ~Vstavi contains duplicated shortcuts for commands: S~kript ...-and- Sli~ka

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Datoteka D    
239727 ~New ~Nov N    
239677 ~Open... ~Odpri ... O    
365086 Recent Doc~uments Nedavni dok~umenti u    
           
239804 ~Wizards ~Čarovniki Č    
           
239680 ~Close ~Zapri Z Z~apri a
239683 ~Save ~Shrani S    
226398 Save ~As... Shrani ~kot ... k    
240035 Sa~ve All Shrani ~vse v    
           
239687 Re~load Ponovno n~aloži a Ponovno nalo~ži ž
239931 V~ersions... ~Različice ... R    
           
239944 Expor~t... I~zvozi ... z    
239977 Export as P~DF... Izvozi v PD~F ... F    
240099 Sen~d Poš~lji l    
           
239724 Propert~ies... La~stnosti ... s    
365076 Digital Signatu~res... Digitalni pod~pisi ... p    
239602 ~Templates ~Predloge P Predlog~e e
           
240045 Pa~ge Preview Predo~gled strani g    
239681 ~Print... Na~tisni ... t    
240034 P~rinter Settings... Nastavitve t~iskalnika i    
           
226157 E~xit Iz~hod h    
240097 ********** ~Edit ********** ~Uredi U    
239857 Can't ~Undo Ni mogoče razvel~javiti j    
239856 Can't R~estore Ni mo~goče obnoviti g    
239858 ~Repeat ~Ponovi P    
           
239860 Cu~t I~zreži z Izre~ži ž
239861 ~Copy Kopir~aj a Kopira~j j
239862 ~Paste P~rilepi r    
240290 Paste ~Special... Po~sebno lepljenje ... s    
240447 ~Select Text Izberi bese~dilo d    
239868 Select ~All Izberi ~vse v ~Izberi vse I
           
239600 Chan~ges Spre~membe m    
239933 Co~mpare Document... Pri~merjaj dokument ... m Primerjaj dok~ument ... u
240001 ~Find & Replace... ~Najdi in zamenjaj ... N    
239883 ~Navigator ~Krmar K    
240140 AutoTe~xt... Samo~besedilo ... b    
           
240181 Exc~hange Database... ~Zamenjaj zbirko podatkov ... Z    
240285 F~ields... Polj~a ... a    
240366 Footnote~... Sprotna opomba ~... .    
240299 Index Entr~y... Vn~os v kazalo ... o    
240174 ~Bibliography Entry... ~Bibliografski vnos ... B Bibliogra~fski vnos ... f
240175 H~yperlink H~iperpovezava i ~Hiperpovezava H
           
240286 Lin~ks... Po~vezave ... v    
239741 P~lug-in V~tičnik t    
239886 ~ImageMap S~lika s povezavami l    
239784 ~Object Pr~edmet e    
239604 ********** ~View ********** Po~gled g    
240142 ~Print Layout ~Postavitev tiskanja P Postavitev ~tiskanja t
239739 ~Web Layout S~pletna postavitev p    
           
365072 ~Toolbars Orodne ~vrstice v    
239987 Status ~Bar Vrstica ~stanja s    
239984 Input M~ethod Status Stanje vnosne m~etode e    
240448 ~Ruler ~Ravnilo R    
           
240452 Te~xt Boundaries ~Meje besedila M    
240465 Fie~ld Shadings Senčenja po~lja l    
240467 ~Field Names Imena ~polj p Imena pol~j j
240463 ~Nonprinting Characters ~Nenatisljivi znaki N    
240146 ~Hidden Paragraphs S~kriti odstavki k    
           
239972 ~Data Sources Viri po~datkov d    
           
239814 F~ull Screen ~Celozaslonski način C    
239614 ~Zoom... ~Zoom ... Z    
240098 ********** ~Insert ********** ~Vstavi V    
240178 Manual ~Break... Ročni pr~elom ... e Ro~čni prelom ... č
239606 Fiel~ds P~olja o Po~lja l
240188 S~pecial Character... ~Poseben znak ... P    
376271 Formattin~g Mark Označ~ba oblikovanja b    
           
240156 ~Section... ~Odsek ... O    
239845 ~Hyperlink ~Hiperpovezava H    
           
240105 He~ader ~Glava G    
240151 Foote~r ~Noga N    
240183 Footnote~... Sprotna opomba ~... .    
240182 Captio~n... Napi~s ... s    
240176 Bookmar~k... ~Zaznamek ... Z    
240184 ~Cross-reference... Navzkrižno skli~cevanje ... c    
240189 Not~e... Opo~mba ... m    
240147 S~cript... S~kript ... k    
240470 Inde~xes and Tables Ka~zala vsebine z K~azala vsebine a
           
240171 En~velope... K~uverta ... u    
           
240192 Fra~me... Ok~vir ... v    
240190 ~Table... ~Tabela ... T    
240148 Hori~zontal Ruler... Vodo~ravno ločilo ... r    
240101 Pict~ure Sli~ka k    
365094 Mo~vie and Sound ~Film in zvok F    
240096 ~Object Pr~edmet e    
239765 Float~ing Frame Plavajoč~i okvir i    
           
239715 ~File... ~Datoteka ... D    
240095 ********** F~ormat ********** O~blika b    
240270 ~Default Formatting ~Privzeto oblikovanje P    
           
239851 C~haracter... Z~nak ... n    
239853 P~aragraph... Odst~avek ... a    
240297 ~Bullets and Numbering... O~značevanje in oštevilčevanje ... z Označevanje in o~številčevanje ... š
367988 ~Page... Str~an ... a S~tran ... t
           
365088 ~Change Case Zamen~jaj velikost črk j    
239970 As~ian phonetic guide... Vodič po az~ijskih jezikih ... i Vodič po azijski~h jezikih ... h
240264 Co~lumns... Stolp~ci ... c    
240371 ~Sections... ~Odseki ... O Odseki ~... .
           
239731 St~yles and Formatting Slo~gi in oblikovanje g    
368006 Auto~Format Sam~ooblikovanje o    
           
365092 A~nchor Zas~idraj i    
368005 ~Wrap Ob~livanje l    
240092 Alignmen~t Pora~vnava v    
365090 A~rrange ~Razporedi R    
365091 ~Flip O~brni b    
365089 ~Group ~Združi Z    
           
240096 ~Object Pr~edmet e    
371690 Fram~e... Ok~vir ... v O~kvir ... k
367989 Pict~ure... S~lika ... l ~Slika ... S
370560 ********** T~able ********** T~abela a    
370561 ~Insert ~Vstavi V    
370562 ~Delete ~Izbriši I    
370563 ~Select I~zberi z    
240294 ~Merge Cells ~Spoji celice S    
240293 S~plit Cells Razdeli ~celice c    
240309 Pr~otect Cells Z~aščiti celice a    
240423 Merge ~Table S~poji tabelo p    
240416 Split T~able Raz~deli tabelo d    
           
239816 Auto~Format... Sam~ooblikovanje ... o    
370564 A~utofit Sa~modejno prilagodi m    
370557 ~Heading rows repeat Ponavljanje ~naslovnih vrstic n    
370565 ~Convert Pre~tvori t    
370558 So~rt... Raz~vrsti ... v Razvrsti ~... .
240311 Fo~rmula Fo~rmula r    
240255 ~Number Format... Obli~ka števila ... k    
240468 Tab~le Boundaries Me~je tabele j    
           
240268 Ta~ble Properties... Lastnosti ta~bele ... b    
239601 ********** ~Tools ********** O~rodja r    
365055 ~Spellcheck... ~Preverjanje črkovanja ... P Preverjanje ~črkovanja ... č
365087 ~Language ~Jezik J    
325790 ~Word Count ~Štetje besed Š    
           
239926 ~AutoCorrect... S~amopopravki ... a    
           
240462 Outline ~Numbering... O~risno oštevilčevanje ... r    
240449 ~Line Numbering... Oštevi~lčevanje vrstic ... l    
240269 ~Footnotes... Sprot~ne opombe ... n    
           
240000 ~Gallery ~Galerija G    
365093 Media Pla~yer Pred~vajalnik medijev v    
           
239671 ~Bibliography Database ~Bibliografska zbirka podatkov B    
           
368010 ~Mail Merge Wizard... Čarovnik za ~spajanje dokumentov ... s    
           
240464 So~rt... Raz~vrsti ... v    
240466 Calculat~e Izr~ačunaj a I~zračunaj z
240469 ~Update ~Posodobi P    
           
240100 ~Macros ~Makri M    
365075 ~Package Manager... Upravitelj razširit~ev ... e    
239785 ~XML Filter Settings... Nastavitve filtra ~XML ... X    
239978 ~Customize... ~Prilagodi ... P Prilag~odi ... o
239659 ~Options... ~Možnosti ... M Mo~žnosti ... ž
239599 ********** ~Window ********** ~Okno O    
239808 ~New Window ~Novo okno N    
239811 ~Close Window ~Zapri okno Z    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer Neimenovano1 - ~OpenOffice.org Writer O    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Writer Neimenovano2 - OpenOffice.org ~Writer W    
240090 ********** ~Help ********** ~Pomoč P    
239631 StarOffice ~Help ~Pomoč OpenOffice.org P    
239633 What's ~This? Kaj je ~to? t    
           
239986 ~Support ~Podpora P Po~dpora d
239898 ~Registration... ~Registracija ... R    
377478 Check for ~Updates... missing entry!!!      
           
240033 A~bout StarOffice ~Vizitka OpenOffice.org V    

Mnemonics - Slovenian language

This page contains tables with mnemonic settings for the Slovenian language. It is "preliminary" insofar one more check is due. smo

Personal tools