Hiện Trạng

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Hiện trạng của dự án

Hiện nay, OpenOffice.org đang trong giai đoạn thử nghiệm phiên bản 3.0, sẽ được phát hành trong tháng 9 năm 2008. Nhờ có sự đóng góp tình nguyện của Clytie Siddall và nhóm dịch OpenOffice do Nguyễn Đình Trung thành lập, hiện nay toàn bộ nội dung của OpenOffice đã được chuyển sang tiếng Việt.

Thống kê khối lượng công việc đã hoàn thành:


Hạng mục Khối lượng công việc Đã hoàn thành
Giao diện tiếng Việt 85482 100,00%
Trợ giúp tiếng Việt 429018 100,00%

Bảng 1: Khối lượng công việc cộng đồng đóng góp.

Toàn bộ bản dịch giao diện là do Clytie Siddall đóng góp. Ở phiên bản OpenOffice 2.4, nhờ có sự đóng góp của nhóm dịch OpenOffice, hoạt động tại hòm thư Vi.OpenOffice.Grp@gmail.com, cải thiện tốc độ dịch, nên phần Trợ giúp của OpenOffice, tính tới khi phiên bản 2.4 phát hành, đã hoàn tất 86%. Sau khi phiên bản 2.4 phát hành, Clytie Siddall tiếp tục hoàn thiện nốt 14% còn lại, và đệ trình để đưa vào phiên bản 3.0. Công trạng của từng thành viên trong dự án được thống kê trong bảng sau:


Thành viên
Địa chỉ thư điện tử
Số chuỗi đóng góp
Số từ (nguồn)
Clytie Siddall clytie@riverland.net.au
67295
470046
Nguyễn Đình Trung nguyendinhtrung141@gmail.com
819
11438
Đỗ Thị Hảo shiningsun186@gmail.com
728
11331
Nguyễn Văn Bách vanbach.d1@gmail.com
468
6732
Nguyễn Thanh Nhàn thelastleaf7802@gmail.com
453
5022
Trương Quang Sáng quangsangcomputer@gmail.com
450
4958
Nguyễn Thuỳ Trang thuytrangbkd05@gmail.com


463
3313
Phan Trọng Khanh phantrongkhanh87@gmail.com
172
1660

Bảng 2: Công trạng của các thành viên

Phương hướng phát triển

Phiên bản 3.0 của OpenOffice dự kiến được phát thành vào tháng 9 năm 2008. Hiện nay, việc cải tiến phiên bản tiếng Việt có thể bao gồm những phần sau:

Về chức năng

  • Cải tiến chất lượng bản dịch: Phần lớn các chuỗi được Clytie Siddall dịch ra tiếng Việt. Clytie hiện sống ở nước ngoài, do vậy về mặt ngữ pháp và cách dùng từ không được chuẩn xác. Vì thế, cần phải đọc hiệu đính và sửa lại bản dịch cho gần gũi với người Việt hơn.
  • Biên soạn các mẫu tài liệu: Hầu hết các mẫu tài liệu văn bản, bảng tính, trình diễn hiện có đều hỗ trợ cho tiếng Anh. Chưa có bộ mẫu tài liệu nào dành cho tiếng Việt. Có thể biên soạn các mẫu văn bản, bảng tính, trình diễn... cho OpenOffice tiện dụng hơn với người Việt Nam.
  • Tạo từ điển đồng nghĩa: Đây là một chức năng mới, cho phép tra cứu các từ vựng gần nghĩa, đồng nghĩa trong tiếng Việt. Việc phát triển chức năng này hiện chưa có ai trong cộng đồng nguồn mở Việt Nam đóng góp.
  • Kiểm tra chính tả: Chức năng kiểm tra chính tả là một chức năng quan trọng, phát hiện các từ gõ sai. Hiện nay, chức năng này được thực hiện thông qua chương trình Hunspell, cho phép kiểm tra chính xác các từ đơn trong tiếng Việt. Chức năng này do Ivan Garcia <capiscuas@gmail.com> đặt tại http://code.google.com/p/hunspell-spellcheck-vi/
  • Soạn chức năng gõ tắt: Thống kê và soạn các chức năng gõ tắt hay dùng trong tiếng Việt.
  • Soạn các văn bản tự động: Soạn các đoạn văn bản hay dùng để người dùng dễ dàng chèn vào khi cần.

Công tác quảng bá, tuyên truyền

Hiện tại OpenOffice tiếng Việt được đặt trang chủ tại http://vi.openoffice.org và có một số tài liệu được dịch ra tiếng Việt, đặt tại C3LD ở địa chỉ http://hanoi.centre-linux.org/ do ông Vũ Đỗ Quỳnh <vu.do.quynh@auf.org> đóng góp.

Personal tools