Funkciji JIS in ASC

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Funkciji JIS in ASC za preglednice

Stanje specifikacije
Avtor Eike Rathke
Zadnja sprememba 2007-07-25
Stanje Standardno, implementirano v CWS dr54, posodobljeno v CWS calc43

Povzetek

Funkcija ASC pretvori znake ASCII in katakana iz polne širine v polovično širino.

Funkcija JIS pretvori znake ASCII in katakana iz polovične širine v polno širino.

Obe funkciji sta potrebni za interoperabilnost z japonskimi lokaliziranimi različicami programa Microsoft Excel.

Sklici

Referenčni dokument Preverjeno Mesto (URL)
Preverjanje vnosa procesa specifikacije potrjeno ni na voljo
Zahteve izdelka, RFE, ID zadeve (obvezno) na voljo i70213
Dokument koncepta izdelka ni na voljo
Specifikacija preizkusov (obvezno) na voljo Dokument .xls, pripet zadevi i70213
Specifikacija IDL ni na voljo
Pravila za specifikacije programov ni na voljo ni na voljo
Drugo, npr. sklici na sorodne specifikacije ni na voljo

Stiki

Vloga Ime E-poštni naslov
Razvijalec Eike Rathke <er@openoffice.org>
Zagotavljanje kakovosti Frank Stecher <fst@openoffice.org>
Dokumentacija Uwe Fischer <ufi@openoffice.org>
Uporabniška izkušnja ni na voljo ni na voljo

Akronimi in okrajšave

Akronim / okrajšava Definicija
ASCII American Standard Code for Information Interchange
JIS Japanese Industrial Standard

Podrobna specifikacija

JIS

Povzetek: Pretvori znake ASCII in katakana iz polovične širine v polno širino.

Skladnja: JIS( Besedilo T )

Vrne: Besedilo

Omejitve: Brez

Semantika: Pretvorba se izvrši na znakih ASCII in katakana polovične širine, nekateri znaki so pretvorjeni na poseben način, glejte spodnjo tabelo. Drugi znaki so enostavno kopirani iz T v rezultat. Funkcija je komplementarna funkciji ASC.

sledi pomeni, da sta dva zaporedna znaka, iz katerih je potrebno pretvoriti.

Iz znaka Unicode (c)

V znak Unicode

Komentar

0x0022

0x201d

NAREKOVAJ => DESNI DVOJNI NAREKOVAJ
To je izjema obsega ASCII, ki sledi spodaj.

0x005c

0xffe5

OBRATNI SOLIDUS "\" => ŠIROKODOLŽINSKI ZNAK ZA JEN
(zapuščina kodne strani 932, za podrobnosti si oglejte funkcijo ASC)
To je izjema obsegu ASCII, ki sledi spodaj.

0x0060

0x2018

GRAVE ACCENT => LEVI ENOJNI NAREKOVAJ
To je izjema obsega ASCII, ki sledi spodaj.

0x0027

0x2019

APOSTROF => DESNI ENOJNI NAREKOVAJ
To je izjema obsega ASCII, ki sledi spodaj.

0x0021 <= c <= 0x007e

c - 0x0021 + 0xff01

Znaki ASCII

0xff66

0x30f2

katakana wo

0xff67 <= c <= 0xff6b

(c - 0xff67) * 2 + 0x30a1

katakana mali a-o

0xff6c <= c <= 0xff6e

(c - 0xff6c) * 2 + 0x30e3

katakana mali ya-yo

0xff6f

0x30c3

katakana mali tsu

0xff71 <= c <= 0xff75

(c - 0xff71) * 2 + 0x30a2

katakana a-o

0xff76 <= c <= 0xff81
sledi 0xff9e

(c - 0xff76) * 2 + 0x30ac

katakana ga-dsu

0xff76 <= c <= 0xff81
ne sledi 0xff9e

(c - 0xff76) * 2 + 0x30ab

katakana ka-chi

0xff82 <= c <= 0xff84
sledi 0xff9e

(c - 0xff82) * 2 + 0x30c5

katakana du-do

0xff82 <= c <= 0xff84
ne sledi 0xff9e

(c - 0xff82) * 2 + 0x30c4

katakana tsu-to

0xff85 <= c <= 0xff89

c - 0xff85 + 0x30ca

katakana na-no

0xff8a <= c <= 0xff8e
sledi 0xff9e

(c - 0xff8a) * 3 + 0x30d0

katakana ba-bo

0xff8a <= c <= 0xff8e
sledi 0xff9f

(c - 0xff8a) * 3 + 0x30d1

katakana pa-po

0xff8a <= c <= 0xff8e
ne sledi 0xff9e niti 0xff9f

(c - 0xff8a) * 3 + 0x30cf

katakana ha-ho

0xff8f <= c <= 0xff93

c - 0xff8f + 0x30de

katakana ma-mo

0xff94 <= c <= 0xff96

(c - 0xff94) * 2 + 0x30e4

katakana ya-yo

0xff97 <= c <= 0xff9b

c - 0xff97 + 0x30e9

katakana ra-ro

0xff9c

0x30ef

katakana wa

0xff9d

0x30f3

katakana nn

0xff9e

0x309b

GLASNI ZVOČNI ZNAK KATAKANA POLOVIČNE ŠIRINE => POLNE ŠIRINE

0xff9f

0x309c

POLGLASNI ZVOČNI ZNAK KATAKANA POLOVIČNE ŠIRINE => POLNE ŠIRINE

0xff70

0x30fc

PODALJŠANI ZVOČNI ZNAK KATAKANA-HIRAGANA POLOVIČNE ŠIRINE => POLNE ŠIRINE

0xff61

0x3002

IDEOGRAFSKA PIKA POLOVIČNE ŠIRINE => POLNE ŠIRINE

0xff62

0x300c

LEVI OGLATI OKLEPAJ POLOVIČNE ŠIRINE => POLNE ŠIRINE

0xff63

0x300d

DESNI OGLATI OKLEPAJ POLOVIČNE ŠIRINE => POLNE ŠIRINE

0xff64

0x3001

IDEOGRAFSKA VEJICA POLOVIČNE ŠIRINE => POLNE ŠIRINE

0xff65

0x30fb

SREDNJA PIKA KATAKANA POLOVIČNE ŠIRINE => POLNE ŠIRINE

ASC

Povzetek: Pretvori znake ASCII in katakana polne širine v znake polovične širine.

Skladnja: ASC( Besedilo T )

Vrne: Besedilo

Omejitve: Brez

Semantika: Pretvorba se izvrši na znakih ASCII in katakana polne širine, nekateri znaki so pretvorjeni na poseben način, glejte spodnjo tabelo. Drugi znaki so enostavno kopirani iz T v rezultat. Funkcija je komplementarna funkciji JIS.

Znak za odstotek % s spodnji tabeli pretvorb označuje operacijo ostanek pri deljenju. sledi pomeni, da sta dva zaporedna znaka, iz katerih je potrebno pretvoriti.

Iz znaka Unicode (c)

V znak Unicode

Komentar

0x30a1 <= c <= 0x30aa
če je c%2==0

(c - 0x30a2) / 2 + 0xff71

katakana a-o

0x30a1 <= c <= 0x30aa
če je c%2==1

(c - 0x30a1) / 2 + 0xff67

katakana mali a-o

0x30ab <= c <= 0x30c2
če je c%2==1

(c - 0x30ab) / 2 + 0xff76

katakana ka-chi

0x30ab <= c <= 0x30c2
če je c%2==0

(c - 0x30ac) / 2 + 0xff76
sledi 0xff9e

katakana ga-dhi

0x30c3

0xff6f

katakana mali tsu

0x30c4 <= c <= 0x30c9
če je c%2==0

(c - 0x30c4) / 2 + 0xff82

katakana tsu-to

0x30c4 <= c <= 0x30c9
če je c%2==1

(c - 0x30c5) / 2 + 0xff82
sledi 0xff9e

katakana du-do

0x30ca <= c <= 0x30ce

c - 0x30ca + 0xff85

katakana na-no

0x30cf <= c <= 0x30dd
če je c%3==0

(c - 0x30cf) / 3 + 0xff8a

katakana ha-ho

0x30cf <= c <= 0x30dd
če je c%3==1

(c - 0x30d0) / 3 + 0xff8a
sledi 0xff9e

katakana ba-bo

0x30cf <= c <= 0x30dd
če je c%3==2

(c - 0x30d1) / 3 + 0xff8a
sledi 0xff9f

katakana pa-po

0x30de <= c <= 0x30e2

c - 0x30de + 0xff8f

katakana ma-mo

0x30e3 <= c <= 0x30e8
če je c%2==0

(c - 0x30e4) / 2 + 0xff94)

katakana ya-yo

0x30e3 <= c <= 0x30e8
če je c%2==1

(c - 0x30e3) / 2 + 0xff6c

katakana mali ya-yo

0x30e9 <= c <= 0x30ed

c - 0x30e9 + 0xff97

katakana ra-ro

0x30ef

0xff9c

katakana wa

0x30f2

0xff66

katakana wo

0x30f3

0xff9d

katakana nn

0xff01 <= c <= 0xff5e

c - 0xff01 + 0x0021

Znaki ASCII

0x2015

0xff70

VODORAVNA ČRTA => PODALJŠANI ZVOČNI ZNAK KATAKANA-HIRAGANA POLOVIČNE ŠIRINE

0x2018

0x0060

LEVI ENOJNI NAREKOVAJ => GRAVE ACCENT

0x2019

0x0027

DESNI ENOJNI NAREKOVAJ => APOSTROF

0x201d

0x0022

DESNI DVOJNI NAREKOVAJ => NAREKOVAJ

0x3001

0xff64

IDEOGRAFSKA VEJICA

0x3002

0xff61

IDEOGRAFSKA PIKA

0x300c

0xff62

LEVI OGLATI OKLEPAJ

0x300d

0xff63

DESNI OGLATI OKLEPAJ

0x309b

0xff9e

GLASNI ZVOČNI ZNAK KATAKANA-HIRAGANA

0x309c

0xff9f

POLGLASNI ZVOČNI ZNAK KATAKANA-HIRAGANA

0x30fb

0xff65

SREDNJA PIKA KATAKANA

0x30fc

0xff70

PODALJŠAN ZVOČNI ZNAK KATAKANA-HIRAGANA

0xffe5

0x005c

ZNAK ZA JEN POLNE ŠIRINE => OBRATNI SOLIDUS "\"

Znak OBRATNI SOLIDUS "\" (ali leva poševnica) je posebnost, ki se pri nekaterih japonskih pisavah izpiše kot znak za jen, kar je zapuščina kodne strani 932, oglejte si
http://www.microsoft.com/globaldev/DrIntl/columns/019/default.mspx#EED
http://www.microsoft.com/globaldev/reference/dbcs/932.htm

Sorodni sklici

Referenčni viri za znake polovične in polne širine
http://www.unicode.org/reports/tr11/
http://www.unicode.org/charts/charindex2.html#H
http://www.unicode.org/charts/charindex2.html#F

Informacije o preslikavi JIS X 0201 in JIS X 0208 v znake Unicode
http://www.unicode.org/Public/MAPPINGS/OBSOLETE/EASTASIA/JIS/JIS0201.TXT
http://www.unicode.org/Public/MAPPINGS/OBSOLETE/EASTASIA/JIS/JIS0208.TXT

Migracija

Ni migracije, prejšnje različice OOo niso imele funkcij JIS in ASC.

Konfiguracija

Konfiguracija ni potrebna.

Datotečni zapis

Ni sprememb datotečnega zapisa.

Odprte zadeve

Brez.

Personal tools