Base újdonságai a 3.2-s változatban

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Contents

OOo Base 3.2 újdonságai

Újdonságok a dba openoffice org levelezési lista anyagaiból

Általános

Konfigurálható adatbázis illesztő programok

Jelenleg az adatbázis illesztő programok az OOo beépített részei, új illesztő program hozzáadása nem keresztülvihető. Minden egyes illesztőprogramnak tartalmaznia kell a beállításait is. Minden egyes illesztő programnak meg kell határoznia:


- URLSéma : a meghajtó program által támogatott URL -t

- SzülőURLSéma : a szülő URL hirearchiát

- Illesztő: defines the UNO factory name used to create the db driver

- IllesztőTípusKijelzésNeve : az új adatbázis készítésekor a felhasználónak kijelzett név


Kiegészítőleg még három helyet lehet kitölteni:

- Tulajdonságok : az illesztő program által értelmezett tulajdonságok

- Jellemzők : a speciális tulajdonságoknál kijelezhető opciók leírása

- Metaadat : kiegészítő beállítások amelyeket az adatbázis alkalmazás kezel


Az hogy ez a három kiegészítő kategória mit tartalmaz azt nem lehet egyértelműen meghatározni.


De jelenleg az alábbiakat támogatja:

// ismert JDBC beállítások

JavaDriverClass

// fájl alapú illesztő programok beállításai

Extension

CharSet

HeaderLine

FieldDelimiter

StringDelimiter

DecimalDelimiter

ThousandDelimiter

ShowDeleted

// ismert ODBC beállítások

SystemDriverSettings

UseCatalog

// az automatikus érték növekedéssel kapcsolatos beállítások

AutoIncrementCreation

AutoRetrievingStatement

IsAutoRetrievingEnabled

// ismert Adabas D beállítások

ShutdownDatabase

DataCacheSizeIncrement

DataCacheSize

ControlUser

ControlPassword

// ismert LDAP beállítások

HostName

PortNumber

BaseDN

MaxRowCount

// ismert kiegészítő beállítások

ParameterNameSubstitution

AddIndexAppendix

// ismert SDB szint beállítások

IgnoreDriverPrivileges

NoNameLengthLimit

AppendTableAliasName

GenerateASBeforeCorrelationName

ColumnAliasInOrderBy

EnableSQL92Check

BooleanComparisonMode

TableTypeFilterMode

RespectDriverResultSetType

UseSchemaInSelect

UseCatalogInSelect

EnableOuterJoinEscape

PreferDosLikeLineEnds

FormsCheckRequiredFields

EscapeDateTime

IgnoreCurrency

TypeInfoSettings

LocalSocket


További információkat a:

org.openoffice.Office.DataAccess/Drivers.xcs

konfigurációs fájlban talál.


Új beállítási lehetőség az „Új adatbázis létrehozása” kikapcsolására az adatbázis tündérben

Új beállítási lehetőség "/org.openoffice.Office.DataAccess/Policies/Features/Base/CreateLocalDatabase"

került bevezetésre, amelynek típusa logikai és „Igaz” az alapértéke, és azt szabályozza, hogy az adatbázistündérben (Fájl>Új>Adatbázis alól indítva) az „Új adatbázis létrehozása” opció szerepel-e vagy sem.

Beállítható a ../basis3.2/share/registry/schema/org/openoffice/Office/DataAccess.xcs, fájlban.

Táblák

„Első sor mint mezőnév” támogatása a tábla másoló tündérben

A tábla másoló tündér, mostantól tartalmaz egy új jelölő négyzetet, ami aktívvá válik ha RTF vagy HTML tartalmat szeretnénk másolni az adatbázisba.

A jelölő négyzet felirata: „Első sor használata oszlopnévként”

Ha ezt bejelöljük, akkor az adatok első sorát a mezőnevek meghatározásában használjuk, ha nincs bejelölve az első sor mint normál adatsor kezelődik.


Tablamasolasa.png

Lekérdezés

Az adatbázis dokumentumok között másolt lekérdezéseknél a forrásnevének használata

Amikor lekérdezéseket másol az adatbázis dokumentumok között, többé nem kérdez rá a cél lekérdezés nevére, kivéve ha nagyon szükséges.


Ez úgy történik például másoljuk a „egy lekérdezés” -t az A adatbázis fájlból a B fájlba, az „egy lekérdezés” beillesztésre kerül a B adatbázis fájlba. Előzőleg (a 3.1 változatig) megkérdezésre került a lekérdezés neve, amelynek az alapértelmezett értéke a „Lekérdezés1” (vagy #1) volt, teljesen figyelmen kívül hagyva a forrás nevét..

Csak ha azzal a névvel már egy lekérdezés szerepel a célfájlban (vagy ha ugyanabba a fájlba történik másolás), a párbeszéd ablak megnyílik, a forrásnevével mint alapértelmezett.


Űrlap

A többsoros űrlap vezérlőelemek megőrzik beállításukat

Több soros vezérlőelemek, az űrlapon megőrzik a helyüket, mikor elhagyja a fókusz és visszatér, a hosszabb szöveg másoláskor lehet hasznos (többszörös kivágás beillesztés).

Nagyíthatók az űrlapok

Az adatbázis űrlapok hasonlóan nagyíthatók mint más OOo dokumentumok. A Nézetek/Nagyítás menü elemet és a nagyítás csúszkát az állapot soron, lehet erre használni. (a CTRL+ egér görgő továbbra is használható, mint ez előtt)

Tulajdonságok: Hely, méret és csatolás hozzáadása

Az űrlap vezérlőelem tulajdonságoknál a, mostantól beállítható a vezérlőelem mérete és helyzete, és a csatolás módja(ahol a csatolást a dokumentum típus támogatja, szöveges dokumentumoknál, és a munkafüzeteknél).


Ez akkor nagyon hasznos, ha több vezérlőelem méretét kívánjuk egyszerre megváltoztatni. Eddig ehhez a pozíció és méretek párbeszéd ablakon volt lehetőség minden vezérlőelemre külön-külön.


Mostantól lehetőség van a vezérlő elemek együttes méretváltoztatására is, jelöljük ki a módosítandó vezérlőelemeket, és adjuk meg a kívánt méreteket.


Horgony.png

Tulajdonságok: A betűtípus, stílus, méret kijelzése

Az űrlap vezérlőelem tulajdonságoknál a „Betűkészlet” tulajdonság mostantól kijelzi az alkalmazott betűtípus nevét, stílusát (normál, félkövér, dőlt), és a méretet.

Előzőleg ez egyszerűen csak üres volt, a betűtípus csak a karakterek beállítási ablakában látszott.


Tulajdonságok: Érthetőbb művelet hozzárendelések

A művelet hozzárendelések az űrlap vezérlőelem tulajdonságoknál, mostantól jobban olvasható, mivel korábban így került kijelzésre:

vnd.sun.star.script:Standard.Module1.Main?language=Basic&location=application

Mostantól pedig így:

Standard.Module1.Main (application, Basic)

Makro.png

Tulajdonságok: Az esemény hozzárendelés törölhető a DEL billentyűvel

Az űrlapokon a vezérlő elemek Tulajdonságok/Események lapján, az alapállapot visszaállítható a DEL billentyűvel. Ez egy csak olvasható beviteli mező (direktben itt nem módosítható, csak a párbeszéd ablakon keresztül), csak azt mutatja, hogy mi van hozzárendelve. Most már legalább a DEL -t elfogadja, teljesen eltávolítva a hivatkozást a makróra. Eddig ehhez meg kellett nyitni a párbeszéd ablakot.


Tulajdonságok: „Egérgörgő görgetése”

Az összes olyan vezérlőelem, amely képes az egérgörgővel együttműködni, görgeti vagy forgatva a tartalmat, új tulajdonságot kapott „Egérgörgő görgetése”.

Ez a tulajdonság követlenül a „Tabulátorpozíció”alatt található, és három beállítása lehetséges:

  • Soha: teljesen figyelmen kívül hagyja az egérgörgőt
  • Ha a fókuszban van: akkor reagál az egérgörgőre, ha a fókusz a vezérlőelemen áll
  • Mindig: mindig reagál az egérgörgőre, akkor is ha a fókusz nem a vezérlő elemen áll, de az egérmutató a vezérlőelemen áll miközben a görgőt működtetjük.

Az alapértelmezett, a „Ha a fókusz megkapja” ami azt jelenti, hogy a vezérlőelem úgy működik mint előtte.


Ezen új vezérlőelemet a régebbi változatok, hallgatólagosan figyelmen kívül hagyják.


Az adat tábla nézetben, ez a tulajdonság, megakadályozza a kéretlen görgetést az egyes szám oszlopokon, az egérgörgő az egész táblázatot görgeti, nem pedig az egyes cellák értékeit változtatja, (ami korábban nagyon könnyen megtörtént).


Egergorgo gorgetese.png

Tulajdonságok: A tulajdonságok lenyíló kombinát lista, egérrel történő kiválasztás viselkedése megváltozott

A tulajdonságok ablakban, a lenyíló listás tulajdonságok(ahova szöveget is írhatunk de a meglévők közül is választhatunk).az egérrel történő kiválasztás, megváltozott.

Előzőleg, ha a listából egy elem kiválasztásra került, egy másik cellába kellett átlépni, hogy a megváltoztatott érték véglegesítése megtörténjen.

Mostantól, az értékváltozás azonnal létrejön, az érték kiválasztásával, ami a legtöbb esetben a munkát gördülékenyebbé teszi.


Tulajdonságok: A „Nyomtatás” átnevezve „Nyomtatható” -ra

A „Nyomtatás” tulajdonság átnevezésre került, „Nyomtatható” -ra, a vezérlő elem tulajdonságoknál.

Nyomtathato.png

Tulajdonságok: Nyomógomb: Eseményekkel kapcsolatos tulajdonságok átnevezése

A nyomógomb vezérlőelem, két eseményt vezérel a megnyomásakor, az egyik megakadályozza az esemény végrehajtását, a másik elindítja a hozzákapcsolódó makrót.

Előzőleg a „Mielőtt elkezdődik”és a „Inicializálásor” nevük volt, és állandóan gondot okozott melyik tulajdonságot mikor használjuk.

Remélhetőleg ez az állapot valamit javul az átnevezéssel a tulajdonságoknál „Művelet jóváhagyása” és „Művelet végrehajtása”

Nyomogomb esemeny mod.png

Tulajdonságok: Nyomógomb: Új „Alap értelmezett állapot” tulajdonság a nyomógomboknál

A nyomógomb vezérlőelem, a dokumentumokban, új tulajdonságot kapott „Alap értelmezett állapot” névvel. Akkor használható, ha a „Nézetváltás” tulajdonság állapota „Igen”, és hasonlóan működik mint a jelölőnégyzet vezérlőelemnél. Azt szabályozza, hogy a nyomógomb milyen állapotba kerül, ha a hozzátartozó űrlap frissítésre kerül.

Nezetvaltas.png


Nincs kijelolve.png


Kijelolve.png

Tulajdonságok: „Látható”

Új logikai típusú tulajdonság került hozzáadásra mindegyik vezérlőelemhez, (kivéve a „Rejtett vezérlőelem” -eket, amelyik amúgy sem rendelkezik látható résszel a dokumentumban).


Ez a tulajdonság vezérli azt, hogy a vezérlő elem az űrlap adatbeviteli módjában látható-e vagy sem. A szerkesztési módban minden esetben kijelzésre kerül, az űrlaptervezést megkönnyítendő.


Ne feledje, ha ez a vezérlő elem tulajdonság beállítása „Igen” nem jelenti feltétlenül azt, hogy a vezérlő elem kijelzésre kerül, kiegészítő korlátozások is lehetnek, amelyek a vezérlő elem láthatóságát is módosíthatják. Például ha a vezérlő elem a Writerben egy rejtett szakaszban került elhelyezésre, soha sem lesz látható, legalábbis addig amíg a szakaszt nem teszik láthatóvá.


Ha a vezérlőelem tulajdonsága „Nem”, akkor a vezérlőelem mindig láthatatlan lesz az adatbeviteli módban, minden egyéb beállítástól függetlenül.


Az OpenOffice.org 3.1 előtti változatai, figyelmen kívül hagyják ezt a tulajdonság beállítást, amikor a dokumentumot beolvassák.


Ez a tulajdonság a Microsoft Excel bináris formátumba történő exportáláskor, importáláskor is felhasználásra kerül.


Lathato.png

Jelentés

Jelentéstervező: Az adatforráshoz csatolt vezérlőelem kijelzi az adatforrás nevét

A jelentéstervezőben minden adatforráshoz csatlakozó vezérlőelem megmutatja az adatforrás nevét és előtte az „=” egyenlőségjelet, úgy mint a Calc függvényeknél.


Datasource name.PNG

Jelentéstervező: Az eszköztár elemek mint menü elemek is elérhetők

Az összes meglévő eszköztár elem elérhetővé vált a menükön keresztül is. A meglévő elemek módosításához használható minden elem, mint a szakasz zsugorítás, vagy a vezérlőelem átméretezés elérhető a menü rendszeren keresztül is. Az új beilleszthető vezérlőelemeket tartalmazó menü elem került a Beszúrás menü alá, a kép és alakzat beillesztés mellé.


Jelentéstervező: Szakasz zsugorítás

Az új eszköztáron három új elem a szakaszok közötti üres helyek lecsökkentésére, az első és utolsó vezérlő elem figyelembe vételével.


* Zsugorítás felülről – a szakasz felső határa és a legfelső vezérlő elem közötti helyet csökkenti le.

* Zsugorítás alulról Az alsó üres helyet csökkenti le, szakasz alsó határa és az alsó vezérlőelem között.

* Zsugorítás – Eltünteti az üres helyet mind felül mind alul.


Ez az új tulajdonság nagyon hasznos, ha a jelentés kimenő formátuma Calc munkafüzet.


Shrink toobar SRB.PNG

Jelentéstervező: A helyi menü is tartalmazza a szakasz zsugorítást

Az aktív szakasz helyi menüje tartalmazza a zsugorítás elemet, melyből almenü nyílik a különböző zsugorítási lehetőségek kiválasztására.


Zsugoritas.png

Jelentéstervező: A csoportosítás ablak új eszköztára a fel/le/törlés gombokkal

A jelentéstervező rendezés és csoportosítás párbeszéd ablakában új eszköztár jelent meg, amely a csoportosítási mezők fel-le mozgatása mellett egy törlő gombot is tartalmaz, amellyel eltávolítható a csoportosítás a listából.


Rendezes es csoportositas.png

Jelentéstervező: A jelentés tündér támogatja a bináris mező típusokat

Mostantól kiválaszthatók a jelentéstündérben a BINARY, VARBINARY, LONGVARBINARY adat típusok. Ezzel Kép-vezérlőelem kerül a jelentésbe, a szöveges vezérlőelem helyett. A képek magassága 4cm lesz, a kép mérete méretarányosan csökken erre a méretre.


This document is licensed under the Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Hungary license, available at http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/hu/.

Personal tools