Първи стъпки

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Тази глава показва първите стъпки при използване на OpenOffice.org API. Следвайки тези стъпки, е съществено да разберете и използвате главите за документите на OpenOffice.org, като Текстови документи, Електронни таблици, Рисунки и презентации. След като приключите успешно с първите стъпки, можете да продължите директно към другите глави от това ръководство. Фокусът на първите стъпки ще бъде Java, но другите езици също са засегнати. Ако желаете да използвате OpenOffice.org Basic afterwards, please refer to the chapters Първи стъпки с OpenOffice.org Basic и Езикови връзки на UNO. Използването на C++ е описано в Езикови връзки на C++.

PDF Icon.gif Download as a PDF or ODT


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools
In other languages