Aktualizacja open office 3.3

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

jak dokonać aktualizacji open ffice.org.3.3 do wyszej wersji? Czy muszę poprzednia odinstalować?

Personal tools