User:Aven

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 11:29, 29 July 2007 by Larsnooden (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


{{SV:Menu}}

Välkommen till OpenOffice.org!

Projektansvariga: Lars Noodén, Erik Magnus Johansson

OpenOffice.org 2 är en gratis och öppen kontorsprogramsvit för textdokument, kalkylblad, diagram, presentationer och databaser. Programvaran utvecklas, testas och marknadsförs av en internationell ideell organisation bestående av över 450 000 medlemmar som samarbetar under en öppen process där allt arbete är synligt utifrån.
Programmet använder som standardfilformat OpenDocument Format vilket är en internationell standard med beteckningen ISO/IEC 26300:2006. Med ett standardiserat filformat blir dokumenten skapade i OpenOffice.org 2 mer tillgängliga för dig och alla andra som skall läsa dem.
Programvaran täcks av en licens som garanterar dig fria rättigheter att skaffa, installera, kopiera, distribuera och förändra den.

Läs mer om OpenOffice.org 2

Varför OpenOffice.org?

Hämta OpenOffice.org 2

Linux® x86
Med JRE
Mac OS® X PPC
Kräver X11
Mac OS® X Intel
Kräver X11
Windows® x86
Med JRE
Solaris™ SPARC®
Med JRE
Solaris™ x86
Med JRE

Mac OS X-versionerna kräver för tillfället att X11 finns installerat. Mer info på OpenOffice Mac-sida (på engelska). X11 finns på installations-DVD'n för OS X i paketet som heter »Optional Installs«.

Rättstavning på svenska

Eventuellt kan rättstavning på svenska vara inbakad i paketen ovan; annars förväntas det finnas hösten 2007 i version 2.3. Rättstavningsfunktionen kan för närvarande hämtas separat i några korta steg.

Nyheter

Kampanjer

Personal tools