User:Aven

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 22:03, 18 July 2007 by Pereriksson (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


{{SV:Menu}}

Välkommen till OpenOffice.org!

Projektansvariga: Lars Noodén, Erik Magnus Johansson

OpenOffice.org 2 är en gratis och öppen kontorsprogramsvit för ordbehandling, kalkylblad, diagram, presentationer och databaser. Programvaran utvecklas, testas och marknadsförs av en internationell ideell organisation bestående av över 450 000 medlemmar som samarbetar under en öppen process där allt arbete är synligt utifrån.
Programmet använder som standardfilformat OASIS OpenDocument vilket är en internationell standard med beteckningen ISO/IEC 26300:2006. Med ett standardiserat filformat blir dokumenten skapade i OpenOffice.org 2 mer tillgängliga för dig och alla andra som skall läsa dem.
Programvaran täcks av en licens som garanterar dig fria rättigheter att skaffa, installera, kopiera, distribuera och förändra den.

Läs mer om OpenOffice.org 2

Varför OpenOffice.org?

Hämta OpenOffice.org 2

Windows® x86
Med JRE
Linux® x86
Med JRE
Mac OS® X PPC
Kräver X11
Mac OS® X Intel
Kräver X11
Solaris™ SPARC®
Med JRE
Solaris™ x86
Med JRE

Rättstavning på svenska

Eventuellt kan rättstavning på svenska vara inbakad i paketen ovan; annars förväntas det finnas hösten 2007 i version 2.3. Rättstavningsfunktionen kan för närvarande hämtas separat i några korta steg.

Nyheter

Kampanjer

Personal tools