Difference between revisions of "NL/Documentation/UserGuide/Extensions"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:Extensies beheren}} Het is mogelijk om meer mogelijkheden toe te voegen aan {{AOO}} met behulp van Extensies. Klik op de link hieronder om een bezoek te brenge...")
 
m
 
(4 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{DISPLAYTITLE:Extensies beheren}}
 
{{DISPLAYTITLE:Extensies beheren}}
  
Het is mogelijk om meer mogelijkheden toe te voegen aan {{AOO}} met behulp van Extensies. Klik op de link hieronder om een bezoek te brengen aan de hoofdpagina voor de Extensies:  
+
Het is mogelijk om meer mogelijkheden toe te voegen aan {{AOo}} met behulp van Extensies. Klik op de link hieronder om een bezoek te brengen aan de hoofdpagina voor de Extensies:  
  
http://extensions.openoffice.org/
+
https://extensions.openoffice.org/
  
 
De pagina Extensies geeft veel beschikbare extensies weer, zoals spellingscontrole, woordenboeken en grammaticacontrole. Maar ook meer complexe extensies met unieke gereedschappen, zoals een extensie die OpenOffice Writer verbindt met symbolische algebrasystemen.  
 
De pagina Extensies geeft veel beschikbare extensies weer, zoals spellingscontrole, woordenboeken en grammaticacontrole. Maar ook meer complexe extensies met unieke gereedschappen, zoals een extensie die OpenOffice Writer verbindt met symbolische algebrasystemen.  
  
If the user wishes to add extensions through the OpenOffice program already installed on their device, they simply need to open a new, blank document in OpenOffice and click {{Menu|Tools|Extension Manager}}
+
Als de gebruikers extensies willen toevoegen door middel van het reeds in OpenOffice geïnstalleerde programma op hun apparaat, hoeven zij eenvoudigweg een nieuw blanco document in OpenOffice te openen en te klikken op {{Menu|Extra|Extensiebeheer}}
  
[[File:AOO-ExtensionManager.png]]
+
[[File:AOO-ExtensionManager_nl.png]]
  
The Extension Manager window will open with a list of extensions. By selecting an extension from the list it is possible to view its full details, deactivate or even uninstall it completely.
+
Het venster Extensiebeheer zal openen met een lijst van extensies. Door een extensie uit de lijst te selecteren is het mogelijk de volledige details ervan te bekijken, te deactiveren of hem zelfs volledig te verwijderen.
  
The {{Button|Add}} button is to install extensions already downloaded to the user's device.
+
De knop {{Button|Toevoegen}} is om extensies te installeren die al zijn gedownload naar het apparaat van de gebruiker.
 
   
 
   
The {{Button|Check for updates}} button is to check if new versions of installed extensions are available.
+
De knop {{Button|Controleren op updates}} is om te controleren of er nieuwe versies van geïnstalleerde extensies beschikbaar zijn.
  
In the lower, left-hand corner of the Extensions Manager window is the link "Get more extensions online" located just above the Help button. Clicking on this link will open an internet browser window that takes the user to the Extensions page.  
+
In de linker benedenhoek van het venster Extensiebeheer staat de link "Haal meer extensies online...", net boven de knop Help. Klikken op de link zal een venster voor de internetbrowser openen dat de gebruiker naar de pagina Extensies brengt.  
  
It is important to note that some extensions, such as a dictionary extension, may restart Apache OpenOffice after being installed so all data should be backed up. Some extensions may be dependent on external libraries or programs like [[Documentation/UserGuide/Options/AOO#Java|Java runtime]] to work correctly, while others may be dependent on the operating system.  
+
Het is belangrijk om te vermelden dat sommige extensies, zoals een extensie voor een woordenboek, {{AOo}} opnieuw zou kunnen doen starten nadat hij is geïnstalleerd, dus alle gegevens dienen te zijn opgeslagen. Sommige extensies zouden afhankelijk kunnen zijn van externe bibliotheken of programma's, zoals [[Documentation/UserGuide/Options/AOO#Java|Java runtime]] om correct te kunnen werken, terwijl andere afhankelijk zouden kunnen zijn van het besturingssysteem.  
  
{{Documentation/CheckedAccuracy|[[User:Archana|Archana]] ([[User talk:Archana|talk]]) 23:59, 4 January 2016 (UTC)}}
 
{{Documentation/CheckedStyle|[[User:Jessicajsteel|Jessicajsteel]] ([[User talk:Jessicajsteel|talk]]) 05:08, 31 January 2016 (UTC)}}
 
 
[[Category:Documentation]]
 
[[Category:Documentation]]

Latest revision as of 14:30, 27 September 2019


Het is mogelijk om meer mogelijkheden toe te voegen aan Apache OpenOffice met behulp van Extensies. Klik op de link hieronder om een bezoek te brengen aan de hoofdpagina voor de Extensies:

https://extensions.openoffice.org/

De pagina Extensies geeft veel beschikbare extensies weer, zoals spellingscontrole, woordenboeken en grammaticacontrole. Maar ook meer complexe extensies met unieke gereedschappen, zoals een extensie die OpenOffice Writer verbindt met symbolische algebrasystemen.

Als de gebruikers extensies willen toevoegen door middel van het reeds in OpenOffice geïnstalleerde programma op hun apparaat, hoeven zij eenvoudigweg een nieuw blanco document in OpenOffice te openen en te klikken op Extra → Extensiebeheer

AOO-ExtensionManager nl.png

Het venster Extensiebeheer zal openen met een lijst van extensies. Door een extensie uit de lijst te selecteren is het mogelijk de volledige details ervan te bekijken, te deactiveren of hem zelfs volledig te verwijderen.

De knop  Toevoegen  is om extensies te installeren die al zijn gedownload naar het apparaat van de gebruiker.

De knop  Controleren op updates  is om te controleren of er nieuwe versies van geïnstalleerde extensies beschikbaar zijn.

In de linker benedenhoek van het venster Extensiebeheer staat de link "Haal meer extensies online...", net boven de knop Help. Klikken op de link zal een venster voor de internetbrowser openen dat de gebruiker naar de pagina Extensies brengt.

Het is belangrijk om te vermelden dat sommige extensies, zoals een extensie voor een woordenboek, Apache OpenOffice opnieuw zou kunnen doen starten nadat hij is geïnstalleerd, dus alle gegevens dienen te zijn opgeslagen. Sommige extensies zouden afhankelijk kunnen zijn van externe bibliotheken of programma's, zoals Java runtime om correct te kunnen werken, terwijl andere afhankelijk zouden kunnen zijn van het besturingssysteem.

Personal tools