NL/Documentation/How Tos/Calc: functie TIJD

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 09:21, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


TIJD

geeft de tijd terug, in opgegeven uren, minuten en seconden.

Syntaxis:

TIJD(uren; minuten; seconden)

geeft de tijd terug, uitgedrukt als een serieel getal voor datum-tijd. uren, minuten en seconden zijn gehele getallen.


Als uren, minuten en seconden niet binnen het bereik voor een geldige tijd liggen, zal de tijd 'doorlopen', zoals hieronder weergegeven.

Voorbeeld:

TIJD(9; 31; 20)

geeft de tijd 9:31:20 terug (als een serieel getal voor datum-tijd).

TIJD(9; 31; 75)

geeft 9:32:15 terug - de tijd loopt door, omdat er maar 60 seconden in een minuut zitten.

Zie ook

Personal tools