NL/Documentation/How Tos/Calc: functie SOM.MACHTREEKS

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 10:22, 27 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


SOM.MACHTREEKS

Telt de eerste argumenten van een machtreeks op.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

SOM.MACHTREEKS(x; n; m; ar)

Een machtreeks kan worden voorgesteld als:
machtreeeks
De functie SOM.MACHTREEKS berekent de som van de eerste termen van zo'n reeks, waarbij:
x de variabele is,
n de macht van x is voor de eerste term,
m de interval is waarmee de macht van x wordt verhoogd bij elke term, en
ar verwijst naar een bereik dat de a-coëfficiënten van de termen bevat die moeten worden opgenomen.

Voorbeeld:

De volgende machtreeks kan worden gebruikt om de wiskundige constante e, verheven tot een macht, uit te drukken:

machtreeks

Als x = 1, zal het optellen van de termen in de reeks e benaderen. We zouden, om de eerste 5 termen op te tellen met SOM.MACHTREEKS, moeten instellen:

x = 1
n = 0
m = 1
ar op B1:B5, waar B1, B2, B3, B4, B5 respectievelijk bevatten:
= 1/FACULTEIT(0), = 1/FACULTEIT(1), = 1/FACULTEIT(2), = 1/FACULTEIT(3), = 1/FACULTEIT(4)

Door nu deze waarden in de functie SOM.MACHTREEKS te gebruiken:

SOM.MACHTREEKS(1; 0; 1; B1:B5)

geeft 2,70833333333333 terug, een benadering van e ( = 2,71828182845904...). Het gebruiken van meer termen zou een betere benadering geven.

Zie ook

Personal tools