NL/Documentation/How Tos/Calc: functie R.KWADRAAT

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 16:39, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


R.KWADRAAT

Geeft het kwadraat van de Pearson correlatiecoëfficiënt van twee verzamelingen van gegevens terug.

Syntaxis:

R.KWADRAAT(x; y)

waar x en y bereiken of matrices zijn die de twee gegevensverzamelingen bevatten.
Alle tekst of lege items worden genegeerd.
R. KWADRAAT berekent het kwadraat van de Pearson correlatiecoëfficiënt (die conventioneel wordt weergegeven door de letter r, dus "r gekwadrateerd"). Zie de functie * PEARSON voor meer details.
R.KWADRAAT geeft aan hoe veel van de variantie in y van toepassing is op de variantie in x.
Gevorderd onderwerp:
De parameters x en y worden altijd geëvalueerd als matrixformules.

Voorbeeld:

R.KWADRAAT(A1:A30; B1:B30)

geeft het kwadraat van de Pearson correlatiecoëfficiënt voor de twee verzamelingen van gegevens in A1:A30 en B1:B30 terug.

Zie ook

Personal tools