NL/Documentation/How Tos/Calc: functie JAREN

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 09:44, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


JAREN

Geeft het aantal jaren tussen twee datums terug.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

JAREN(startdatum; einddatum; modus)

Als modus 0 is, geeft JAREN het aantal gehele jaren terug tussen startdatum en einddatum, dag/maand tot en met dag/maand.
Als modus 1 is, identificeert JAREN het jaar waarin startdatum en einddatum liggen en geeft het verschil tussen die jaren terug. met andere woorden het geeft JAAR(einddatum) - JAAR(startdatum) terug
Indien startdatum na einddatum ligt zal het resultaat negatief zijn.

Voorbeeld:

JAREN("03-04-2009"; "17-11-2011"; 0)

geeft 2 terug.

JAREN("28-02-2011"; "28-02-2012"; 0)

geeft 1 terug. 2012 is een schrikkeljaar, maar 28 februari tot en met 28 februari wordt geclassificeerd als een heel jaar.

JAREN("29-02-2012"; "28-02-2013"; 0)

geeft 0 terug. 2012 is een schrikkeljaar, maar 29 februari tot en met 28 februari wordt niet geclassificeerd als een heel jaar, zelfs niet nu beide datums de laatste dagen van februari zijn.

JAREN("03-04-2009"; "17-11-2011"; 1)

geeft 2 terug.

JAREN("31-12-2009"; "01-01-2010"; 1)

geeft 1 terug. Zelfs hoewel hier slechts één dag tussen de datums ligt, liggen zij in verschillende jaren.

Problemen:

  • Deze functie is niet beschikbaar in Excel.

Zie ook

Personal tools