functie INVERSEMAT

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 12:41, 3 February 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


INVERSEMAT

Geeft de inverse van een matrix terug.

Syntaxis:

INVERSEMAT(matrix)

geeft de inverse terug van de vierkante matrix matrix, welke een matrix als regel of een bereik mag zijn, die alle getallen bevat.
INVERSEMAT geeft een matrix terug en moet worden ingevoerd als een matrixformule (bijvoorbeeld door  Ctrl  +  ⇧ Shift  +  ↵ Enter  te gebruiken in plaats van alleen  ↵ Enter ).
Een matrix heeft alleen een inverse als de determinant er van niet nul is.

Voorbeeld:

=INVERSEMAT({4;2|3;2})

indien ingevoerd als een matrixformule in cel B3, geeft {1;-1|-1,5;2} terug, zodat de cellen B3, C3, B4, C4 respectievelijk weergeven 1, -1, -1,5, 2.

=INVERSEMAT(A1:B2)

indien ingevoerd als een matrixformule in cel B3, waarbij de cellen A1, B1, A2, B2 respectievelijk bevatten 4, 2, 3, 2, geeft respectievelijk 1, -1, -1,5, 2 terug in de cellen B3, C3, B4 en C4.

Zie ook

Personal tools