functie GROEI

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:16, 1 February 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


GROEI

Maakt een exponentiële boog van een gegevensverzameling en geeft de punten op die boog weer.

Syntaxis:

GROEI(GegevensY; GegevensX; NieuweGegevensX; Functietype)

gegevens is een bereik of matrix die numerieke gegevens bevat.
GegevensY en GegevensX zijn bereiken van één enkele rij of kolom die punten specificeren binnen een bepaalde gegevensverzameling.
GROEI maakt een exponentiële boog in de vorm y=bmx door deze gegevenspunten, met behulp van de lineaire regressiemethode.
Als Functietype is ONWAAR wordt de factor b in deze vergelijking ingesteld op 1; als Functietype niet gelijk is aan nul, WAAR of weggelaten, wordt de factor b berekend vanuit de gegevens.
GROEI geeft een matrix terug van de y-waarden van de gevonden exponentiële boog, corresponderend met de x-waarden van NieuweGegevensX (of, indien weggelaten, GegevensX). Het moet worden ingevoerd als een matrixformule (bijvoorbeeld door  Ctrl  +  ⇧ Shift  +  ↵ Enter  te gebruiken in plaats van gewoon  ↵ Enter ).
GegevensY en GegevensX moeten dezelfde afmeting hebben. NieuweGegevensX mag een afwijkende afmeting hebben.

Voorbeeld:

Calc nl growth example.png

=GROEI(B2:B6; A2:A6; A2:A7)

indien ingevoerd als een matrixformule in cel C2, waarbij de X-waarden in A2:A7 zijn: 4, 5, 6, 7, 8, 9 en de Y-waarden in B2:B6 zijn: 1,80, 3,20, 6,20, 12,30, 24,50, vindt een best passende exponentiële boog voor deze punten, en geeft in C2:C7 de Y-waarden voor die boog voor de X-waarden in A2:A7.
Dit voorbeeld toont hoe GROEI kan worden gebruikt om toekomstige waarden te voorspellen (A7,C7).Zie ook

Personal tools