NL/Documentation/How Tos/Calc: functie DAGEN

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 09:25, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


DAGEN

Geeft het aantal dagen tussen twee datums terug

Syntaxis:

DAGEN(einddatum; startdatum)

startdatum en einddatum mogen datums als getallen of tekst (dat wordt geconverteerd naar een getalsvorm) zijn.
DAGEN geeft einddatum - startdatum terug. Het resultaat kan negatief zijn.

Voorbeeld:

DAGEN("03-03-2008"; "01-03-2008")

geeft 2 terug, het aantal dagen tussen 1 maart 2008 en 3 maart 2008.

DAGEN(A1; A2)

waarbij cel A1 de datum 09-06-2008 bevat en A2 bevat 02-06-2008 geeft 7 terug.

Problemen:

  • Merk op dat DAGEN niet de eerste dag van de periode telt, maar NETTO.WERKDAGEN doet dat wel.
  • DAGEN is niet overdraagbaar naar Excel.
  • DAGEN geeft echt einddatum - startdatum terug; dus indien één van de datums een tijdscomponent heeft (bijvoorbeeld "03-01-2008T15:15"), kan het aantal teruggegeven dagen nooit een geheel getal zijn. Overweeg INT(DAGEN()) om voor een geheel getal als resultaat te zorgen.

Zie ook

Personal tools