NL/Documentation/How Tos/Calc: Matrixfuncties

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:45, 26 June 2023 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Lijst van matrixfuncties in Calc

De matrixfuncties bewerken of geven matrices terug, dat zijn rechthoekige blokken met gegevens. Sommige van deze functies vereisen dat de formule wordt ingevoerd als een 'matrixformule'. Kijk hier om meer over matrices te leren in Calc.

DETERMINANT.MAT geeft de determinant terug van een matrix (array).
EENHEIDSMAT geeft een eenheids-matrix van een bepaalde grootte terug.
GROEI geeft een matrix terug van waarden voor een exponentiële boog voor kleinste kwadraten die past voor bekende paren van gegevens.
INTERVAL geeft een matrix terug die de gegevens van een verzameling categoriseert met een bepaalde interval.
INVERSEMAT geeft de inverse terug van een matrix (array).
LIJNSCH geeft een matrix terug van statistieken voor een rechte lijn die het best past bij een verzameling van gegevens.
LOGSCH geeft een matrix terug van statistieken voor een exponentiële boog die het best past bij een verzameling van gegevens.
PRODUCTMAT vermenigvuldigt twee matrices (arrays).
SOMPRODUCT geeft de som van de producten van de overeenkomende matrix-elementen terug.
SOM.X2MINY2 geeft de som terug van de verschillen tussen twee overeenkomende kwadraat-elementen van de twee matrices (arrays).
SOM.X2PLUSY2 geeft de som terug van de kwadraten van alle elementen van twee matrices (arrays).
SOM.XMINY.2 geeft de som terug van de kwadratische verschillen tussen overeenkomende elementen van twee matrices (arrays).
TRANSPONEREN geeft een matrix terug waarvan de rijen en kolommen getransponeerd zijn.
TREND past een rechte lijn toe op een verzameling gegevens met behulp van lineaire regressie en geeft de punten op die lijn aan.Zie ook

Personal tools