Vi-Thử 2.3

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Trang này giúp tổ chức tiến trình thử bản dịch cho OpenOffice.org Việt 2.3. Đối với phiên bản 2.4, xem Vi-Thử 2.4.

Chúng ta cần phải xem lại bản dịch của cả hai giao diện người dùng và Trợ giúp để phát hành OpenOffice.org Việt 2.3. Đặc biệt cần phải thử những tính năng mới và bị thay đổi. Công cụ trực tuyến TCM chưa liệt kê bản kịch cho những tính năng này, vậy chúng ta sử dụng trang wiki này.


Thông tin chung

Tại sao thử bản xây dựng?

Chúng ta đã dịch cẩn thận, cũng đã cải tiến từ vựng và sửa chữa nhiều lỗi nhỏ. Tuy nhiên, chúng ta cần phải thử bản xây dựng để xem lại bản dịch trong trường hợp hàng ngày. Cũng có thể tìm lỗi nếu phần mềm không hợp nhất đúng bản dịch, hoặc phần mềm không xử lý hay hiển thị đúng ký tự tiếng Việt. Chúng ta nên thử các tính năng mới, và xem lại từ vựng là thống nhất, các phím tắt có ích.

Trợ giúp và Giao diện

Bản phát hành 2.3 là lần đầu tiên chúng ta cung cấp một phần Trợ giúp (~25%) được dịch sang tiếng Việt. Quan trọng là chúng ta kiểm tra chuỗi Trợ giúp hiển thị đúng, và mô tả của Trợ giúp tương ứng với trường hợp trên giao diện người dùng. Chúng ta tiếp tục dịch Trợ giúp, và vẫn còn có thể cải tiến hay sửa lỗi trong chuỗi riêng. Hơn nữa, bạn muốn xem Trợ giúp về những chức năng nào trong OpenOffice.org? Chúng ta muốn đắt ưu tiên cao hơn cho các chức năng hay dùng. Đừng quên đọc những tài liệu hướng dẫn OpenOffice.org đã được dịch sang tiếng Việt. ;)

Có nên thử khi nào?

Bản xây dựng từ m223 chứa bản dịch giao diện 2.3, và bản xây dựng từ m224 nên cũng chứa bản dịch Trợ giúp. Chúng ta đang thử bản dịch cho OpenOffice.org phiên bản 2.3: nếu bạn có phiên bản cũ (2.1, 2.2), cần phải tải xuống bản xây dựng mới hơn.

Tùy theo lịch biểu phát hành 2.3, chúng ta nên thử bản xây dựng mới từ ngày 3, tháng 8/2007. Chúng ta có thể tiếp tục thử đến ngày phát hành (ngày 4, tháng 9/2007), tùy nhiên để phát hành vào ngày đó, chúng ta nên thử bản xây dưng càng sớm càng có thể. Không thể phát hành phiên bản chưa được thử hoàn toàn.

Như bình thường, vui lòng thông báo lỗi lớn (v.d. ký tự không hiển thị đúng, chức năng không hoạt động đúng bằng tiếng Việt) trước lỗi nhỏ hơn (lỗi chính tả, cú pháp không đẹp). Chúng ta muốn sửa mọi lỗi, nhưng có thể hết thời gian.

Tôi thử như thế nào?

Xem thông tin trên trang wiki này. :)

Có toàn cảnh các chức năng mới của phiên bản 2.3, cũng như những phần Trợ giúp bị thay đổi kể từ phiên bản trước. Phương pháp tốt nhất để thử chức năng là làm việc hàng này với OpenOffice.org. Hãy sử dụng những tính năng, thăm dò tất cả. Nếu bạn quen với OpenOffice.org, so sánh phiên bản mới với phiên bản cũ, nhấn mạnh những tính năng mới. Vấn đề rất có thể xảy ra ở đâu?

Mỗi tính năng mới cũng được liên kết đến « vấn đề » trong Bộ Theo Dõi Vấn Để OpenOffice.org diễn tả tính năng, và đặc tả nếu có. Thông tin này giúp người thử tìm tính năng mới. Đặc tả cũng diễn tả các hộp thoại và trình đơn tương ứng. Kiểm tra nếu mỗi yếu tố giao diện đã được dịch chưa, nếu bản dịch tương ứng với chức năng, và nếu từ vựng thống nhất.

Nếu chuỗi trợ giúp hay Trợ Lý đã được dịch, kiểm tra nếu các kỹ thuật tương ứng với những kỹ thuật trong giao diện. Cũng có danh sách các phần mới trong Trợ giúp, nếu bạn muốn thử chi tiết.

Thông báo lỗi như thế nào?

Vui lòng thông báo lỗi hoặc thông qua Bộ Theo Dõi Vấn Đề OpenOffice.org hoặc trong hộp thư chung l10n ở vi.openoffice.org (Việt hoá) hay users ở vi.openoffice.org (người dùng). Khi thông báo vấn đề trong Bộ Theo Dõi, hãy kiểm tra lỗi chưa được thông báo. (Đối với OpenOffice.org phiên bản 2.1, chúng ta cũng đã thông báo một số lỗi chức năng làm ảnh hưởng đến bản dịch tiếng Việt, không phải tất cả đã được sửa chữa bởi nhà phát triển.)

Khi thông báo lỗi, hãy diễn tả bản xây dựng được dùng, máy tính và hệ điều hành riêng, chuỗi chính xác (nếu lỗi dịch) hay trường hợp (lỗi chức năng). Người sửa lỗi cần phải biết cách gây ra/tìm lỗi đó. V.d.:

Bản dịch không thống nhất:
Mục trình đơn X khác nhau trong hai trình đơn Y và Z.

Phím tắt sai:
Phím tắt X cho mục Y trong trình đơn Z không hoạt động được, chỉ làm A hay hiển thị thông điệp lỗi B.

Chức năng sai:
Khi dùng lệnh X (mở trình đơn Y, chọn mục Z, bật tùy chọn A và B trong hộp thoại, rồi bấm nút C) kết quả là D thay cho E.

Vui lòng diễn tả cả hai trường hợp mong đợi và trường hợp lỗi.


Dùng phiên bản thử

Lấy bản xây dựng mới nhất từ trang tải xuống của Dự án Việt hoá OpenOffice.org.


Thử những tính năng ứng dụng mới/thay đổi

Trong những vùng ứng dụng theo đây có thay đổi liên quan đến bản dịch trong OpenOffice.org phiên bản 2.3. Chúng ta nên chắc chắn là bản dịch của các chuỗi giao diện và chuỗi trợ giúp là đúng và thống nhất.

Nếu bạn muốn thử một mục riêng bên dưới, xin hãy chèn họ tên hay tên người dùng OpenOffice.org vào cột của bảng bên dưới, hoặc viết thư cho hộp thư chung (gồm vi-VN).


Vùng Vấn đề / Đặc tả Người thử Kết quả
Mô-đun sơ đồ mới
Thay đổi quan trọng: nên thử ra rộng rãi
Vấn đề Sơ đồ
Phần mở rộng Vấn đề

đặc tả

Thẻ khéo Vấn đề

Đặc tả

Bộ thiết kế báo cáo cần thiết phần mở rộng
Thay đổi quan trọng: nên thử ra rộng rãi
Vấn đề

Đặc tả

Hàm Calc GETPIVOTDATA Vấn đề (gồm Trường hợp thử và Tài liệu thử)
Gộp thư Vấn đề

Đặc tả

Xem thử HTML Vấn đề

Đặc tả

Các tham số đã mở rộng cho lớp và sơ đồ ảnh trong Draw / Impress Vấn đề Sơ đồ ảnh

Đặc tả Sơ đồ ảnh
Vấn đề lớp Đặc tả lớp

Tùy chọn để cấu hình ứng xử khi ký tự ngắt dòng được chèn Vấn đề

Đặc tả

Impress - Hoạt họa theo đường Vấn đề

Đặc tảThử Trợ giúp

Trong OpenOffice.org phiên bản 2.3, một phần Trợ giúp đã được dịch sang tiếng Việt. Danh sách bên dưới hiển thị những vùng Trợ giúp bị thay đổi nhiều trong phiên bản 2.3 và/hay liên quan trực tiếp đến chức năng mới.

Chúng ta nên xem lại các vùng Trợ giúp này (nếu được dịch) chứa bản dịch đúng và diễn tả đúng chức năng, đặc biệt chức năng mới. Kỹ thuật trong giao diện và Trợ giúp có tương ứng không? Mô tả trong Trợ giúp là dễ hiểu không?

Danh sách bên dưới hiển thị những tập tin Trợ giúp cần xem lại. Để tìm văn bản tương ứng, sao chép hai tập tin vào thư mục Trợ giúp, như diễn tả trong Vấn đề 56321.

Hoặc đơn giản có thể sử dụng chức năng mới trong trường hợp hàng ngày. :)


Mô-đun Tên tập tin Nội dung Ghi chú Người xem lại Trạng thái
Basic source\text\sbasic\shared\00000003.xhp Mã lỗi Đọc vùng Trợ giúp
Calc source\text\scalc\01\04060105.xhp Loại Lôgic Đọc vùng Trợ giúp
source\text\scalc\01\04060106.xhp Loại Toán học Đọc vùng Trợ giúp
source\text\scalc\01\04060116.xhp Loại Bổ sung Đọc vùng Trợ giúp
source\text\scalc\01\04060181.xhp Loại Thống kê 1 Đọc vùng Trợ giúp
source\text\scalc\01\04060182.xhp Loại Thống kê 2 Đọc vùng Trợ giúp
source\text\scalc\01\04060183.xhp Loại Thống kê 3 Đọc vùng Trợ giúp
source\text\scalc\01\04060184.xhp Loại Thống kê 4 Đọc vùng Trợ giúp
source\text\scalc\01\04060185.xhp Loại Thống kê 5 Đọc vùng Trợ giúp
source\text\scalc\04\01020000.xhp Tastaturbefehle Đọc vùng Trợ giúp
Chart source\text\schart\main0203.xhp chart2 Đọc + UI
source\text\schart\main0000.xhp chart2 Trợ giúp + UI
source\text\schart\01\03010000.xhp chart2 Trợ giúp + UI
source\text\schart\01\choose_chart_type.xhp chart2 Trợ giúp + UI
source\text\schart\01\smooth_line_properties.xhp chart2 Trợ giúp + UI
source\text\schart\01\three_d_view.xhp chart2 Trợ giúp + UI
source\text\schart\01\type_area.xhp chart2 Trợ giúp + UI
source\text\schart\01\type_column_bar.xhp chart2 Trợ giúp + UI
source\text\schart\01\type_column_line.xhp chart2 Trợ giúp + UI
source\text\schart\01\type_line.xhp chart2 Trợ giúp + UI
source\text\schart\01\type_net.xhp chart2 Trợ giúp + UI
source\text\schart\01\type_pie.xhp chart2 Trợ giúp + UI
source\text\schart\01\type_stock.xhp chart2 Trợ giúp + UI
source\text\schart\01\type_xy.xhp chart2 Trợ giúp + UI
source\text\schart\01\wiz_chart_elements.xhp chart2 Trợ giúp + UI
source\text\schart\01\wiz_chart_type.xhp chart2 Trợ giúp + UI
source\text\schart\01\wiz_data_range.xhp chart2 Trợ giúp + UI
source\text\schart\01\wiz_data_series.xhp chart2 Trợ giúp + UI
Draw source\text\sdraw\main0101.xhp Trình đơn So sánh Trình đơn và Trợ giúp 90439
source\text\sdraw\main0102.xhp Trình đơn So sánh Trình đơn và Trợ giúp
source\text\sdraw\main0103.xhp Trình đơn So sánh Trình đơn và Trợ giúp
source\text\sdraw\main0104.xhp Trình đơn So sánh Trình đơn và Trợ giúp
source\text\sdraw\main0105.xhp Trình đơn So sánh Trình đơn và Trợ giúp
source\text\sdraw\main0213.xhp Trình đơn So sánh Trình đơn và Trợ giúp
source\text\sdraw\04\01020000.xhp Lệnh bàn phím Đọc vùng Trợ giúp
Shared/01 source\text\shared\01\extensionupdate.xhp Phần mở rộng Trợ giúp + UI
source\text\shared\01\online_update.xhp Cập nhật trực tuyến Trợ giúp + UI
source\text\shared\01\online_update_dialog.xhp Cập nhật trực tuyến Trợ giúp + UI
source\text\shared\01\packagemanager.xhp Phần mở rộng Trợ giúp + UI
Shared/02 source\text\shared\02\01170101.xhp Trường điều khiển Trợ giúp + UI
Shared/04 source\text\shared\04\01010000.xhp Lệnh bàn phím Đọc vùng Trợ giúp
Shared/explorer/Database source\text\shared\explorer\database\02010100.xhp Base/Bộ thiết kế báo cáo Trợ giúp + UI
source\text\shared\explorer\database\menuinsert.xhp Base/Bộ thiết kế báo cáo Trợ giúp + UI
source\text\shared\explorer\database\rep_datetime.xhp Base/Bộ thiết kế báo cáo Trợ giúp + UI
source\text\shared\explorer\database\rep_main.xhp Base/Bộ thiết kế báo cáo Trợ giúp + UI
source\text\shared\explorer\database\rep_navigator.xhp Base/Bộ thiết kế báo cáo Trợ giúp + UI
source\text\shared\explorer\database\rep_pagenumbers.xhp Base/Bộ thiết kế báo cáo Trợ giúp + UI
source\text\shared\explorer\database\rep_prop.xhp Base/Bộ thiết kế báo cáo Trợ giúp + UI
source\text\shared\explorer\database\rep_sort.xhp Base/Bộ thiết kế báo cáo Trợ giúp + UI
Shared source\text\shared\main0213.xhp Viền biểu mẫu Trợ giúp + UI
Shared/Guide source\text\shared\guide\data_report.xhp Base/Bộ thiết kế báo cáo Trợ giúp + UI
source\text\shared\guide\data_reports.xhp Base/Bộ thiết kế báo cáo Trợ giúp + UI
source\text\shared\guide\data_tabledefine.xhp Base/Bộ thiết kế báo cáo Trợ giúp + UI
source\text\shared\guide\chart_insert.xhp chart2 Trợ giúp lesen
source\text\shared\guide\chart_title.xhp chart2 Trợ giúp lesen
source\text\shared\guide\redlining_doccompare.xhp So sánh tài liệu Trợ giúp lesen
source\text\shared\guide\start_parameters.xhp Tham số bắt đầu Trợ giúp lesen
source\text\shared\guide\tabs.xhp Cột tab Trợ giúp lesen
Shared/Optionen source\text\shared\optionen\online_update.xhp Cập nhật trực tuyến Trợ giúp + UI
Impress/main source\text\simpress\04\01020000.xhp Lệnh bàn phím Trợ giúp lesen
Math source\text\smath\01\03090600.xhp Thuộc tính Trợ giúp + UI
Writer/01 source\text\swriter\01\01150000.xhp Gộp thư Trợ giúp + UI
Writer source\text\swriter\04\01020000.xhp Lệnh bàn phím Trợ giúp lesenLỗi đã tìm bằng ngôn ngữ khác

  • Hộp thoại Cập nhật

Chỉ được dịch một phần (ô điều khiển Download, Install, Cancel, Close chưa được dịch), cái nút Trợ giúp chỉ tới vùng không đúng. Có vẻ là /text/swriter/main0000.xhp statt /text/shared/optionen/online_update.xhp.

  • Bộ Quản Lý Phần Mở Rộng

Các chuỗi trên giao diện người dùng và Trợ giúp không thống nhất (v.d. Update, Updates, Extension, Extension Update, Extension Manager)


Thử tính năng mới

Những tính năng và sự cải tiến theo đây đã được định và hợp nhất trong OpenOffice.org phiên bản 2.3:

Chúng ta nên kiểm tra mỗi mục để xem nếu nó đã được thực hiện đúng, đặc biệt nếu nó tương ứng với đặc tả, nếu có.

Trang này dựa vào trang gốc của Dự án OpenOffice.org Đức. Cám ơn bạn bè Đức. :)

Personal tools