NL Versie2.3

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Twee keer per jaar komt er een nieuwe versie van OpenOffice.org met nieuwe functies.

Er komt ook nog twee keer een nieuwe release met voornamelijk bug-fixes - verbeteringen van fouten dus.

Hier een overzicht van wat de nieuwste versie van OpenOffice.org te bieden heeft.

Nieuwe mogelijkheden van OpenOffice.org 2.3

Algemeen

Naam Functie
Beschrijving
Specs/issue
Gedrag van hyperlinks Om hyperlinks te volgen, moet op de meeste plaatsen nu gewerkt worden met Ctrl+klik. specs
Filterselectie in venster Stijlen en opmaak De selectie van het filter in de Stylist (venster stijlen en Opmaak) is nu blijvend. Bij een nieuwe sessie, is het laatste gekozen filter actief. Eén selectie voor iedere applicatie. 4854
Dialoogvenster PDF Export Het dialoogvenster PDF-opties wordt nu vóór het venster bestand exporteren getoond specs / 13154
Sneltoets voor 'herhalen' Herhalen 41586
Configuratie van het gedrag bij een regelafbreking Opties|Writer|Compatibiliteit specs / 45491
HTML-webvoorbeeld De nieuwe functie "Voorbeeld in webbrowser" is een eenvoudige manier om het actieve document te tonen in de standaardbrowser van de computer specs / 74477
Printerinstellingen in het document kunnen genegeerd worden Een nieuwe instelling maakt het mogelijk om de in het document opgeslagen printerinstellingen te negeren. specs / 76885
Niveau Macrobeveiliging standaard Hoog Het standaard beveiligingsniveau voor macro's is van Middel op Hoog gezet. Daarom is het nu onmogelijk om per ongeluk kwaadaardige macrocode uit te voeren door alleen maar op OK te klikken. specs / 79170
Eenvoudiger van 'merk' voorzien van OOo-builds Het is eenvoudiger OOobuilds van een eigen 'merk' te voorzien, voor een betere ondersteuning van het maken van aangepaste OpenOffice.org-installaties. Aankondiging
Locatie en andere gegevens van bestand te selecteren Eigenschappen>Algemeen, kunnen nu geselecteerd en gekopieerd worden. 64785
Aanpassen>Toetsenbord Aanpassen>Toetsenbord is verbeterd, zodat er meer ruimte is in verschillende lijstvelden. 75754
Online update - informatie Opties|OpenOffice.org toont nu wanneer voor het laatst is gecontroleerd op nieuwe versies. 70315
Online update – direct downloaden Op Windows is het nu mogelijk om vanuit de Online update direct te downloaden en niet via een website. specs / 72386
Java GUI-installatieassistent op Linux De Java GUI-installatieassistent zit in installaties met JRE om installeren op Linux eenvoudiger te maken. specs
Gedrag van hyperlinks Om hyperlinks te volgen, moet op de meeste plaatsen nu gewerkt worden met Ctrl+klik. specs
Identificatoren voor extensies Extensies kunnen nu een unieke identificator hebben. Daarmee vervalt de beperking dat extensies niet dezelfde naam kunnen hebben. specs / 69910
Venster Opties en Extensies Extensies kunnen pagina's met opties integreren in het venster Opties van de verschillende programma-onderdelen. specs / 75869
Combineren van werkbalk- en menuingangen in extensies Het is nu mogelijk om in extensies werkbalk- en menu-ingangen toe te voegen, te veranderen of te verwijderen. Eerst kon dat alleen voor topniveau menu's en hele werkbalken. Wiki / 78020
Koppeling "Meer extensies" Het dialoogvenster Extensiebeheer heeft nu een verwijzing/koppeling "Meer extensies" naar

http://extensions.services.openoffice.org/

specs / 78209


Localisatie

Naam Functie
Beschrijving
Specs/issue
Gegevens voor 12 nieuwe localisaties Toegevoegd zijn gegevens voor:

Hausa Ghana (ha_GH), Ewe-taal (ee_GH), Fries (Nederlands), Tagalog_Philippijns (tl_PH), Joods (voor en-US), Oezbeeks (uz_UZ), Occitan-languedoc (oc_FR), Lingala (in_CD), Sango – sg_CF, Engels Ghana (en_GH), Ganda Uganda (lg_UG), Armeens_Armenië (hy_AM)

Veranderingen voor 2 localisaties Munteenheden aangepast voor Bolivar Fuerte en Ghana Cedi


Calc

Naam Functie
Beschrijving
Specs/issue
Standaardinstellingen voor afdrukken Standaard zijn nu ingeschakeld de opties: alleen geselcteerde pagina's afdrukken, afdrukken van lege pagina's onderdrukken. Dit wordt ook getoond in het afdrukvoorbeeld. Er verschijnt een waarschuwingsbericht als er niets valt af te drukken. Blog / 25278, 78488
Matrix-/arrayconstanten in formules. Calc ondersteunt nu matrix-/arrayconstanten in formules.

Ondersteund bij importeren/exporteren van Excel.

Aankondiging
Sneltoets dialoogvenster celopmaak Sneltoets Ctrl-1 opent het dialoogvenster voor celopmaak 35738
Sneltoetsen cellen invoegen/verwijderen Ctrl+ werkt voor invoegen en Ctrl- voor verwijderen van cellen. Beiden werken net als de menuopties en kunnen zowel werken voor rijen als voor kolommen. 38108
Sneltoets toont formules De sneltoets Ctrl~ wisselt tussen weergave van formules en formule-uitkomsten. Voor alle cellen op een blad. (Alleen voor Engelse toetsenbord layout.) 56202
Waarde van functie GETPIVOTDATA in cel formule De functie GETPIVOTDATA geeft een waarde terug van een DataPilot tabel, en kan dus in celformule worden gebruikt.

Ondersteund bij importeren en exporteren van Excel.

45843
Diverse verbeteringen Foutcodes bij import uit Excel, contextmenu bij een object, naamgeving van tekenreeksen 47732, 47644, 50436, 50439, 53756, 55972, 77653,
Uitbreiding automatisch optellen Mogelijkheden om celwaarden automatisch op te tellen zijn uitgebreid. Het celbereik wordt door de gebruiker bepaald. specs, Blog / 51564
Genaamde bereiken in lijsten geldigheid Het is nu mogelijk om benoemde bereiken te gebruiken voor het definiëren van lijsten voor geldigheid van gegevens. 56566
Import van tekenobjecten en afbeeldingen met macro's Tekenobjecten en afbeeldingen kunnen gekoppeld zijn aan een macro. Dat wordt nu vertaald bij de import van Excel-bestanden. specs / 59082
JISC en ASC en katakana tekens De JISC en ASC functies ondersteunen het werken met Katakana tekens (Japans). Wiki / 70213
Cotangens functies en export Alle cotangens- functies worden geconverteerd bij de export naar Excel, dat deze functies niet kent. 72768
Werkbalk Formulierobjecten verwijderd De werkbalk Formulierobjecten is verwijderd uit Calc. Alle items zijn te vinden op de werkblak Formulierontwerp 72799
Werkbalk Invoegen en Object invoegen De werkbalk Object invoegen is verwijderd. De items zijn verplaatst naar de werkbalk Invoegen. specs / 73123
Automatische hoofdletter Het eerste teken van een woord of van de eerste zin in een cel wordt niet meer automatisch veranderd in een hoofdletter. 78661


Writer

Naam Functie
Beschrijving
Specs/issue
Pagina's gecentreerd in venster Pagina's die niet breder zijn dan het venster, worden gecentreerd. 1761
Export naar MediaWiki Exporteren. specs / Blog / 48409
Instelling Bijwerken Diagrammen onafhankelijk Opties|OOoWriter|Algemeen) is nu onafhankelijk van de instelling Bijwerken Velden. 55007
Taalraden voor alinea's Als de taal niet is ingesteld voor een alinea, wordt die nu geraden tijdens het controleren van de spelling. specs / 73713
Uitbreiding Smarttags Smarttag-functionaliteit is beschikbaar indien eréén of meerdere als Extensie zijn geïnstalleerd.

Er zijn nu contextmenu's geïntegreerd.

specs / 75130
Samenvoegen / Standaardbrief Het dialoogvenster Standaardbrief geeft nu de mogelijkheid om in één document op te slaan. Tevens kan het venster worden vergroot/verkleind. specs / 76853
Samenvoegen / Standaardbrief waarschuwing De optie "Deze waarschuwing niet meer weergeven" bij de keuze voor direct afdrukken of samenvoegen, is vervallen. specs / 76853, 51906
Export van zachte paginaovergangen ODF 1.1 staat de export van zachte paginaovergangen toe. Dit is nu geïmplementeerd. Het is nuttig bij onder andere digitale boeken. specs / 78650


Chart

Naam Functie
Beschrijving
Specs/issue
Nieuwe Assistent Diagram Eenvoudiger, met minder stappen, maken van diagrammen. specs / 20344
Flexibele bronbereiken Bronbereiken kunnen gekoppeld worden aan verschillende onderdelen van het diagram. Zo kunnen bijvoorbeeld verschillende waarden voor de x-as worden gebruikt.

Verbetert de uitwisselbaarheid met andere programma's.

specs / 3997
Duidelijker informatie over regressiebogen De formule en tweede macht van een geselecteerde regressieboog worden in de statusbalk getoond specs / 78442
Verbeteringen voor 3D-diagrammen Beter en duidelijker dialoogvenster, 'juiste hoek assen' keuze, vereenvoudigde 3D versie, passende standaardbelichting, vergrote puntdiagrammen specs / 75176, 67754, 14202, 76430, 20321
Nieuwe kleuren Er zijn nieuwe kleuren gekozen, die ook zijn toegevoegd aan het standaard kleurenpalet van OOo Info / specs / 7019, 75202
Verbeterd logaritmisch op schaal brengen Minumum en maximumwaarden kunnen worden ingesteld en ook de hoofdinterval kan door de gebruiker worden gekozen specs / 27694, 26869
Eenvoudiger werken op verschillende vlakken Het met de muis selecteren van delen van een diagram is verbeterd evenals het automatisch op schaal brengen van de assen en het plaatsen van titels specs / 58161

specs / 30426

specs / 13443

Uitbreiding van de gegevens-bewerker In diagrammen met eigen gegevens ( niet uit een werkblad) maakt de gegevensbewerker het mogelijk om alle gegevens te bewerken, toe te voegen of te verwijderen. specs / 64824
Nieuw menu, werkbalk, Help De nieuwe diagrammodule heeft nieuwe menu-ingangen, werkbalkitems en Helpinformatie. 60358, 70287, 27351, 74907, 74909


Impress

Naam Functie
Beschrijving
Specs/issue
Export naar HTML Export naar HTML ondersteunt nu png-afbeeldingen specs / 23353
Eigen animatie paden Het animatiepad voor bewegende objecten op dia's is nu te bewerken specs
Geluid gedurende hele presentatie Het is nu mogelijk om gedurende de hele presentatie een geluid af te spelen. 24969
Sun Presentatie Minimizer Extensie die het mogelijk maakt om te kiezen tussen verschillende mogelijkheden om een presentatie te minimaliseren en om inhoud te verwijderen alvorens de presentatie te verspreiden. specs


Draw

Naam Functie
Beschrijving
Specs/issue
Export naar HTML Export naar HTML ondersteunt nu png-afbeeldingen specs / 23353
Alternatieve tekst voor imagemaps en tekening lagen Bij imagemaps en tekeninglagen zijn nu alternatieve teksten mogelijk, wat essentieel is voor toegankelijkheid specs / 68099, specs
Maximum formaat pagina vergroot Het is nu mogelijk om in Draw pagina's tot 300 bij 300 cm te maken.

Als mee nodig is, kan dat ingesteld worden in 'MaximumPaperWidth/MaximumPaperHeight' in share\registry\schema\org\openoffice\Office\Common.xcs waar de standaarden zijn gedefinieerd. WAARSCHUWING: Zie de uitleg in de genoemde issue voordat je dit doet!

4219


Base/DBA

Naam Functie
Beschrijving
Specs/issue
Vensterformaat en -status van formulieren en rapporten Formulieren en rapporten hebben nu een vensterformaat en -status die onafhankelijk is van gewone Writer-documenten 45663
Sneltoetsen Er zijn nu (meer) sneltoetsen in het takenpaneel van en voor formulieren 71900, 74918,
Geen slashes in namen van objecten Slashes (/) in de namen van rapporten, formulieren, etc, zijn niet langer toegestaan. Als ze voorkomen in bestaande Base-documenten, worden ze automatisch omgezet in liggende streepjes (_) 73084
Rappor designer extensie (Rapportontwerper) Er is een volledig nieuwe rapportontwerper gemaakt. Beschikbaar als extensie. Om rapporten te maken met OOo Base en een groot aantal andere softwaregebonden en open source relationele databases. Download , specs, Wiki / 76758


XML-Forms

Naam Functie
Beschrijving
Specs/issue
Vensterformaat en -status van XML-formulieren XML-formulieren hebben nu een vensterformaat en -status die onafhankelijk is van gewone Writer-documenten 75146


API / programmeren

Naam Functie
Beschrijving
Specs/issue
Reeks als gegevensstroom De mogelijkheid wordt geboden om een reeks te gebruiken als doorzoekbare gegevensstroom. 77185 + idl specification
Aantal koprijen van tabel Het is nu mogelijk om het aantal koprijen van een tabel via de API in te stellen. Info / 79458
Toetsen en macro's in documenten Het is nu mogelijk om macro's die in documenten zitten toe te wijzen aan een toets. 56351
Listeners en veranderingen bij vormen Geïmplementeerde listeners worden nu geïnformeerd over veranderende eigenschappen van vormen. 71036
Tree control Het besturingselement tree control (boomstructuur) is beschikbaar. specs / 78847
Export van enkele dialogen Het is nu mogelijk om enkelvoudige dialoogvensters te exporteren met de Dialoogeditor (.xdl bestand). Deze export bevat ook eventuele gelocaliseerde bestanden met eigenschappen. specs / 77640, 75778


Enkele van de bug Fixes

Naam Functie
Beschrijving
Specs/issue
Formaat PDF-bestanden Door een bug zou in 2.2.1 een geëxporteerd PDF bestand veel te groot kunnen worden. Dit is nu verbeterd. 78613
Getalopmaak in Writer tabellen Getalopmaak werkt nu ook in cellen met meer dan één alinea. 77649Performance verbeteringen

Zie Integrated_Performance_Improvements

Personal tools