NL/NieuweVersies/2.4

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Een aantal belangrijke nieuwe mogelijkheden in OpenOffice.org 2.4:

 • PDF documenten nu ook in PDF/A1 en met relatieve koppelingen.
 • Ondersteuning voor wéér 10 talen toegevoegd.
 • Controle over wachtwoorden met een master-wachtwoord.
 • Verbinding met WebDAV servers via HTTPS.
 • Op de Mac OS X gebruik van Quicktime en de ingebouwde spellingscontrole.
 • Verschillende verbeteringen aan het venster afdrukken.
 • In Base uitbreidingen voor de query-ontwerper.
 • Bewerken van Views in HSQLDB.
 • Verplichte velden op formulieren zijn in te stellen.
 • Ondersteuning van Access 2007.
 • Beter overnemen numerieke gegevens uit JDBC/Oracle.
 • In Calc is de functie Tekst naar Kolommen opgenomen.
 • Kolommen en rijen kunnen worden versleept.
 • Handiger gebruik van Enter bij invoer van gegevens.
 • Met + en - kan het invoeren van formules starten.
 • Duidelijker indeling en meervoudig filteren bij Autofilter.
 • Draaitabel-uitbreidingen met sorteren en achterliggende berekeningen.
 • Koppelingen met bladnamen worden nu goed vertaald.
 • In de grafieken trendlijnen met vergelijkingen en R2 waarde.
 • Omgekeerde assen en bij meerdere assen naast elkaar liggende staven in staafdiagram.
 • Meerdere uitbreidingen aan gegevenslabels.
 • In Draw kunnen bij PDF-export de pagina-namen tot bladwijzers worden gemaakt.
 • De tabvolgorde van objecten kan worden aangepast.
 • Makkelijker invoegen van achtergrondplaatje in Impress.
 • Prachtige 3D-effecten voor dia-overgangen.
 • In Writer het selecteren van rechthoekige stukken tekst.
 • Uitbreiding in Zoeken en vervangen.
 • Makkelijker kiezen van de taal van tekst of een deel van de tekst.
 • Afdrukken van verborgen tekst en tijdelijke aanduidingen naar keuze.
 • Handige sneltoetsen voor opmaakprofielen Kop 4 en 5 en tekstblok.
 • In Extensies uitbreidingen voor Help, informatie en updates.
 • Achtergrond afbeelding mogelijk in dialoogvensters.
 • en meer

Zie ook de Engelstalige pagina met meer details.

Personal tools