Opties kiezen voor geheel OOo

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Dit gedeelte behandelt enkele instellingen die van toepassing zijn op alle componenten OpenOffice.org. Bekijk de on-line help voor informatie over instellingen die hier niet behandeld worden.

Klik op Extra > Opties. De lijst in het vak aan de linkerkant varieert, afhankelijk van welke component van OOo geopend is. De illustraties in dit hoofdstuk tonen de lijst zoals die verschijnt als een Writer-document geopend is.

Klik op het +-teken links van OpenOffice.org in het linker gedeelte. Een lijst met subsecties klapt open.

Documentation note.png De knop Terug heeft hetzelfde effect op alle pagina's van het dialoogvenster Opties. Het herstelt de opties naar de waarden die aanwezig waren toen u OpenOffice.org opende.
OpenOffice.org opties .

Opties voor gebruikersgegevens

Omdat OOo de naam of initialen die zijn opgeslagen op de pagina OpenOffice.org – Gebruikersgegevens gebruikt voor verschillende doeleinden, inclusief documenteigenschappen (informatie over: gemaakt door en laatst bewerkt op) en de naam van de auteur voor notities en wijzigingen, zult u er voor willen zorgen dat uw naam en initialen hier worden vermeld.

Vul het formulier in, of wijzig of verwijder bestaande onjuiste informatie.

Gebruikersgegevens invullen.

Algemene opties

De opties op de pagina OpenOffice.org – Algemeen worden hieronder beschreven.

Algemene opties voor OpenOffice.org. instellen

Help - Tips

Als Help Tips actief is zullen één of twee woorden verschijnen als u de cursor, zonder te klikken, boven een pictogram of veld beweegt.

Help – Uitgebreide help

Als Uitgebreide Help actief is, verschijnt een korte omschrijving van de functie van een bepaald pictogram of menuopdracht, of een veld in een dialoogvenster als u de cursor op dat item brengt.

Help Agent

Deselecteer deze optie om de Help Agent (vergelijkbaar met Microsoft’s Office Assistent) uit te schakelen. Klik op Herstellen om het standaardgedrag van de Help Agent te herstellen.

Help-Opmaak

Hoog contrast is een instelling van het besturingssysteem die de instelling van het kleurenschema van het systeem wijzigt om de leesbaarheid te verbeteren. Kies één van de hoog-contrast opmaakbladen uit de openklaplijst om de Help in hoog contrast (als het besturingssysteem van uw computer dit ondersteunt) weer te geven.

opmaakprofiel Hoog-contrast Visueel effect
Standaard Zwarte tekst op witte achtergrond
Hoog contrast #1 Gele tekst op zwarte achtergrond
Hoog contrast #2 Groene tekst op zwarte achtergrond
Hoog contrast Zwart Witte tekst op zwarte achtergrond
Hoog contrast Wit Zwarte tekst op witte achtergrond

Dialoogvensters Openen/Opslaan

Deselecteer de optie OpenOffice.org dialoogvensters gebruiken om de standaard dialoogvensters Openen en Opslaan van uw besturingssysteem te gebruiken. Als deze optie is geselecteerd, zullen de dialoogvensters Openen en Opslaan die zijn ingebouwd in OpenOffice.org worden gebruikt. Bekijk Hoofdstuk 1 voor meer over de dialoogvensters Openen en Opslaan van Ooo.

Documentstatus

Als deze optie is geselecteerd, dan wordt, de volgende keer dat u het document afsluit na een afdrukopdracht, de afdrukdatum opgeslagen in de documenteigenschappen als een wijziging en wordt u gevraagd of u het document opnieuw wenst op te slaan, ook als u geen andere wijzigingen aanbracht.

Jaar (twee getallen)

Specificeert hoe een jaar, uitgedrukt in twee cijfers, geïnterpreteerd moet worden. Bijvoorbeeld als het jaartal is ingesteld, met een opmaak in 2 cijfers op 1930, en u geeft een datum als volgt: 1-1-30 of later in uw document, dan wordt deze datum geïnterpreteerd als 1-1-1930 of later. Een “eerdere” datum wordt geïnterpreteerd als zijnde in de volgende eeuw, m.a.w. 1-1-20 wordt geïnterpreteerd als 1-1-2020.

Geheugenopties

Klik op OpenOffice.org > Geheugen in het dialoogvenster Opties. In het dialoogvenster OpenOffice.org – Geheugen:

 • Het toewijzen van meer geheugen kan er voor zorgen dat OpenOffice.org vlotter en gebruiksvriendelijker werkt (bijvoorbeeld, meer stappen voor ongedaan maken verbruiken meer geheugen); maar dan is er wel minder geheugen over voor de andere applicaties en is het mogelijk dat er een tekort aan geheugen ontstaat.
 • Als uw documenten een groot aantal objecten bevat zoals afbeeldingen, of de objecten zijn groot, kan het gebruiken van OOo verbeteren als u het geheugen van OOo vergroot of het geheugen per object. Verhoog het aantal objecten in de cache indien u vindt dat objecten lijken te verdwijnen uit een document dat er veel van bevat. (De objecten staan nog steeds in het bestand, zelfs als u ze niet op het scherm kunt zien.)
 • Laden van de Snelstarter (een pictogram op het bureaublad of in het systeemvak) bij het opstarten van uw computer, selecteer de optie onderaan het dialoogvenster. Hierdoor start OpenOffice.org sneller op; OOo verbruikt dan echter ook geheugen als het niet in gebruik is. Deze optie (OpenOffice.org bij systeemstart laden genaamd) is niet beschikbaar op alle besturingssystemen.
Geheugenopties kiezen voor de OpenOffice.org toepassingen.

Weergaveopties

De keuzes in Weergaveopties beïnvloeden de manier waarop het documentvenster er uitziet en zich gedraagt.

Klik op OpenOffice.org > Weergave in het dialoogvenster Opties. Stel, op de pagina OpenOffice.org – Weergave, de opties in naar uw persoonlijke voorkeuren. Sommige opties zijn hieronder beschreven.

Weergaveopties kiezen voor de OpenOffice.org toepassingen.

Gebruikersinterface – Schalen

Als de tekst in de helpbestanden en in de menu's van de gebruikersinterface van OOo te klein of te groot is, dan kunt u dat aanpassen d.m.v. het instellen van een schaalfactor. Soms kan een wijziging hier onverwachte resultaten tot gevolg hebben, afhankelijk van de beschikbare schermlettertypen op uw systeem. Het heeft echter geen invloed op de eigenlijke lettergrootte van de tekst.

Gebruikersinterface – Pictogramgrootte en opmaak

Het eerste vak specificeert de grootte voor de weergave van de pictogrammen op de werkbalken (Automatisch, Klein of Groot). De optie Automatisch gebruikt de instelling voor de grootte van pictogrammen van uw besturingssysteem. Het tweede vak specificeert de verzameling pictogrammen (thema); hier gebruikt de optie Automatisch een verzameling pictogrammen die compatibel is met uw besturingssysteem en keuze van het bureaublad: bijvoorbeeld KDE of Gnome op Linux.

Gebruikersinterface – Gebruik systeemlettertype voor gebruikersinterface

Indien u de voorkeur geeft aan het systeemlettertype (het standaard lettertype voor uw computer en besturingssysteem), in plaats van het door OOo bepaalde lettertype voor de gebruikersinterface, selecteer dan deze optie.

Gebruikersinterface – Anti-aliasing schermlettertype

(Niet beschikbaar in Windows, dus niet weergegeven in de afbeelding.) Selecteer deze optie om de schermweergave van tekst vloeiender te maken. Voer de kleinste grootte voor het lettertype in om anti-aliasing toe te passen.

Menu – pictogrammen in menu's weergeven

Zorgt er voor dat in de menu's zowel pictogrammen als woorden zichtbaar zijn.

Lijsten lettertypen – Voorbeeld van lettertypen weergeven

Maakt dat de lijst met lettertypen er uit zoals op de afbeelding links hieronder, met de namen van de lettertypen, weergegeven als een voorbeeld van het lettertype; is deze optie niet geselecteerd, dan geeft de lijst met lettertypen alleen de namen weer, dus niet hun opmaak (rechter afbeelding). De lettertypen die u ziet zijn die welke zijn geïnstalleerd op uw systeem.

Lijst met lettertypen die voorbeeld weergeeft
Lijst met lettertypen zonder voorbeeld

Lijsten lettertypen – Lettertypehistorie weergeven

Maakt dat de laatste vijf lettertypen die u heeft toegewezen aan het huidige document boven in de lijst met lettertypen weergegeven.

Uitvoer afbeeldingen – Gebruik hardwareversnelling

Zorgt voor directe toegang tot hardwaremogelijkheden van de grafische weergaveadapter om de schermweergave te verbeteren. Niet op alle besturingssystemen en OOo-distributies ondersteund.

Anti-aliasing gebruiken

Schakelt anti-aliasing in en uit, het maakt dat de weergave van de meeste grafische objecten er vloeiender uitziet en met minder vervormingen. Niet op alle besturingssystemen en OOo-distributies ondersteund.

Tip.png Druk op Shift+Ctrl+R om de weergave van het huidige document te herstellen of te vernieuwen.


Muis positioneren

Specificeert of en hoe de muisaanwijzer moet worden gepositioneerd in nieuw geopende dialoogvensters.

Middelste muisknop

Definieert de functie van de middelste muisknop.

 • Automatische scroll – als u sleept met de middelste muisknop ingedrukt, verschuift de weergave.
 • Inhoud Klembord plakken – de middelste muisknop indrukken heeft tot gevolg dat de inhoud van het “Selectie-klembord” op de cursorpositie wordt ingevoegd.

Het “Selectie-klembord” staat los van het normale Klembord dat u gebruikt met Bewerken > Kopiëren/Knippen/Plakken of hun respectievelijke sneltoetsen. Het klembord en het “Selectie-klembord” kunnen op hetzelfde moment verschillende inhoud bevatten.

Functie Klembord Selectie-klembord
Inhoud kopiëren Bewerken > Kopiëren Ctrl+C Selecteer tekst, tabel, of object.
Inhoud plakken Bewerken > Plakken Ctrl+V plakt op de cursorpositie. Klikken met de middelste muisknop plakt op de positie van de muisaanwijzer.
Plakken in een ander document Geen effect op de inhoud van het klembord. De laatste gemarkeerde selectie is de inhoud van het selectie-klembord.

Selectie - Transparantie

Dit specificeert de weergaveopties voor afbeeldingen op een schone achtergrond en is standaard ingesteld op 75%.

Afdrukopties

Stel, op de pagina OpenOffice.org – Afdrukken, de afdrukopties zo in dat zij overeenkomen met uw standaard printer en uw gebruikelijke afdrukmethode.

In de sectie Printerwaarschuwingen aan de onderzijde van de pagina kunt u er voor kiezen om gewaarschuwd te worden als het papierformaat of de richting, gespecificeerd in uw document, niet overeenstemt met het papierformaat of de oriëntatie die beschikbaar is voor uw printer. Inschakelen van deze waarschuwingen kan bijzonder handig zijn, in het bijzonder als u werkt met documenten die zijn gemaakt door mensen in andere landen waar het standaard papierformaat afwijkt van hetgeen u normaal gebruikt.

Algemene afdrukopties kiezen die van toepassing zijn op alle OOo componenten.
Tip.png Als uw afdrukken verkeerd uit uw printer komen of als er stukken tekst aan de bovenkant, onderkant of de zijkanten ontbreken of als de printer weigert af te drukken, heeft dat zeer waarschijnlijk te maken met onjuiste instellingen van het papierformaat.


Padopties

Op de pagina OpenOffice.org – Paden kunt u de locatie van de bestanden die zijn geassocieerd met of gebruikt worden door OpenOffice.org aanpassen aan uw eigen werksituatie. Op een Windows-systeem, bijvoorbeeld, wilt u de documenten misschien standaard ergens anders opslaan dan in Mijn documenten.

Selecteer een item in de lijst die wordt weergegeven en klik op Bewerken om wijzigingen te maken. In het dialoogvenster Paden selecteren (niet weergegeven), voeg mappen toe of verwijder ze indien gewenst, en klik dan op OK om terug te keren naar het dialoogvenster Opties. Merk op dat sommige items tenminste twee paden hebben: één naar een gedeelde map (die op een netwerk kan staan) en één naar een gebruiker-specifieke map (normaal gesproken op de persoonlijke computer van de gebruiker).

Tip.png U kunt de items in het dialoogvenster OpenOffice.org – Paden gebruiken om een lijst met bestanden samen te stellen, zoals die welke AutoTekst bevatten, waarvan u een veiligheidskopie wilt maken of naar een andere computer wilt kopiëren.


De paden bekijken die OpenOffice.org gebruikt voor de bestanden.

Kleuropties

In het dialoogvenster OpenOffice.org – Kleuren, kunt u kleuren specificeren die worden gebruikt in OOo-documenten. U kunt een kleur selecteren uit een kleurentabel, een bestaande kleur bewerken en nieuwe kleuren definiëren. Deze kleuren worden opgeslagen in uw kleurenpalet en zijn dan beschikbaar in alle componenten van OOo.

Kleuren definiëren om te gebruiken in kleurentabellen in OOo.

Een kleur aanpassen:

 1. Selecteer de kleur die u wilt aanpassen uit de lijst of de kleurentabel.
 2. Voer de nieuwe waarden in die de kleur definiëren. Wijzig, indien noodzakelijk, de instellingen van RGB (Rood, Groen, Blauw) naar CMYK (Cyaan, Magenta, Geel, Sleutel) of vice versa. De gewijzigde kleur verschijnt in het onderste van de twee voorbeeldvakken voor de kleuren bovenin.
 3. Pas de naam aan zoals u dat wilt.
 4. Klik op de knop Wijzigen. De nieuw gedefinieerde kleur wordt nu vermeld in de Kleurentabel.

Klik, als alternatief, op de knop Bewerken om het dialoogvenster Kleur te openen, hieronder weergegeven. Hier kunt u een kleur selecteren uit een van de kleurenvensters in het bovenste gedeelte, of u kunt waarden invoeren in het onderste gedeelte met behulp van uw keuze voor RGB-, CMYK-, of HSB- (Tint, Verzadiging en Helderheid) waarden.

Het bovenste rechter kleurenvenster is direct gekoppeld aan de invoervelden voor de kleuren in het onderste gedeelte; als u een kleur kiest in het bovenste venster, wijzigen de getallen overeenkomstig. De twee kleurenvelden aan de rechter onderzijde geven de waarden van de geselecteerde kleur aan de linkerzijde weer en de momenteel ingestelde waarde voor de kleurwaardenvelden aan de rechterzijde.

Pas de kleurcomponenten aan zoals u dat wilt en klik op OK om het dialoogvenster te verlaten. De nieuw gedefinieerde kleur verschijnt nu in de onderste van de voorbeeldvakken voor de kleuren in de bovenstaande afbeelding. Typ een naam voor deze kleur in het vak Naam en klik dan op de knop Toevoegen. Een klein vakje geeft aan dat de nieuwe kleur is toegevoegd aan de Kleurentabel.

Kleuren bewerken.

Een andere manier om kleuren te definiëren of te wijzigen is via de pagina Kleuren van het dialoogvenster Gebied, waar u ook paletten kunt laden en opslaan, een mogelijkheid die hier niet mogelijk is. Echter, als u een palet laadt in één component van OOo, is het alleen actief in die component; de andere componenten behouden hun eigen paletten. Open, in Draw of Impress, het dialoogvenster direct met behulp van Opmaak > Gebied; teken, in Calc en Writer, een tijdelijk tekenobject en gebruik het contextmenu van dat object om het dialoogvenster gebied te openen.

Lettertype-opties

U kunt vervangingen definiëren voor elk lettertype dat in uw documenten zou moeten verschijnen. Als u een document ontvangt, waarin lettertypen zijn opgenomen die niet beschikbaar zijn op uw systeem, dan zal OpenOffice.org de lettertypen die het niet kan vinden vervangen. Wellicht wilt u een ander lettertype specificeren dan dat welke het programma kiest.

Definiëren van een lettertype dat moet worden vervangen door een ander lettertype.

Op de pagina OpenOffice.org > Lettertypen:

 1. Selecteer de optie Vervangingstabel toepassen.
 2. Selecteer of typ de naam van het lettertype dat moet worden vervangen in het vak Lettertype. (Als u dit lettertype niet op uw systeem heeft, wordt het niet weergegeven in de openklaplijst in dit vak, en moet u het dus intypen.)
 3. Selecteer in het vak Vervangen door een geschikt lettertype uit de uitgeklapte lijst met lettertypen, die geïnstalleerd zijn op uw computer.
 4. Het vinkje rechts van het vak Vervangen door wordt groen. Klik op dat vinkje. Een informatieregel verschijnt nu in het grotere vak onder de invoervakken. Selecteer de opties onder Altijd en Alleen scherm.
 5. In het onderste gedeelte van dit dialoogvenster kunt u het letterbeeld en de grootte wijzigen van het te gebruiken lettertype om broncode zoals HTML en BASIC (in macro's) weer te geven.

Veiligheidsopties

Gebruik de pagina OpenOffice.org – Veiligheid om veiligheidsopties te kiezen voor het opslaan van documenten en voor het openen van documenten die macro's bevatten.

Veiligheidsopties kiezen voor het openen en opslaan van documenten.

Beveiligingsopties en -waarschuwingen

Wanneer u wijzigingen bijhoudt, meerdere versies opslaat, of verborgen informatie of notities in uw documenten opneemt, en u wilt niet dat sommige ontvangers die informatie zien, dan kunt u waarschuwingen instellen om u eraan te herinneren deze informatie te verwijderen of u kunt OOo bepaalde informatie automatisch laten verwijderen. Merk op dat (tenzij verwijderd) veel van deze informatie wordt bewaard in een bestand, opgeslagen in OpenOffice.org’s standaard OpenDocument-formaat of wordt opgeslagen in enig ander formaat, met inbegrip van PDF.

Klik op de knop Opties om een afzonderlijk dialoogvenster te openen met specifieke keuzes.

dialoogvenster Beveiligingsopties en -waarschuwingen.

Persoonlijke informatie verwijderen bij opslaan. Selecteer deze optie om altijd de gebruikersgegevens te verwijderen uit de bestandseigenschappen bij het opslaan van het bestand. Deselecteer deze optie en gebruik dan de knop Verwijderen onder Bestand > Eigenschappen > Algemeen om persoonlijke informatie in specifieke documenten handmatig te verwijderen.

Verplicht Ctrl-klikken om de hyperlink te openen. In oudere versies van OOo, opende het klikken op een hyperlink in een document het document. Nu kunt u er voor kiezen om dat gedrag te behouden (door dit vak leeg te maken). Veel mensen vinden het maken en bewerken van documenten eenvoudiger als het per ongeluk klikken op een hyperlink die koppeling niet activeert.

De andere opties in dit dialoogvenster zouden zichzelf moeten verklaren.

Macrobeveiliging

Klik op de knop Macrobeveiliging om het dialoogvenster Macrobeveiliging te openen (hier niet weergegeven), waar u het beveiligingsniveau voor het uitvoeren van macro's aan kunt passen en vertrouwde bronnen kunt opgeven.

Opties voor delen van bestanden voor dit document

Selecteer de optie Dit document in alleen-lezen modus openen om er voor te zorgen dat dit document alleen kan worden geopend in de modus alleen-lezen. Deze optie beschermt het document tegen niet-bedoelde wijzigingen. Het is nog steeds mogelijk om een kopie van het document te bewerken en die kopie op te slaan onder dezelfde naam als het origineel.

Selecteer de optie Wijzigingen bijhouden om het bijhouden van wijzigingen in te schakelen. Dit is hetzelfde als Bewerken > Wijzigingen > Bijhouden. Klik op de knop Beveiligen en voer een wachtwoord in om andere gebruikers van dit document toe te staan om wijzigingen aan te brengen, maar te voorkomen dat ze het bijhouden van wijzigingen uitschakelen.

Vormgevingopties

Schrijven, bewerken en (speciaal) pagina-lay-out zijn vaak eenvoudiger als u de paginamarges kunt zien (tekstbegrenzingen), de begrenzingen van tabellen en secties (in Writerdocumenten), paginaeinden in Calc, rasterlijnen in Draw of Writer en andere mogelijkheden. In aanvulling daarop zou u kunnen prefereren om kleuren te gebruiken die afwijken van de standaarden van OOo voor zulke items zoals aanduidingen voor notities of schaduw voor velden.

Op de pagina OpenOffice.org – Vormgeving kunt u aangeven welke items zichtbaar zijn en in welke kleuren de verschillende items worden weergegeven.

 • Selecteer of deselecteer de opties naast de namen van de items om items zoals tekstbegrenzingen weer te geven of te verbergen.
 • Klik op de pijl naar beneden in de kolom Kleureninstelling bij de naam van het item en selecteer een kleur uit het pop-up-vak om de standaardkleur voor dit item te wijzigen.
 • Klik op Opslaan, typ een naam in het vak Schema en klik dan op OK om uw kleurwijzigingen als een kleurenschema, op te slaan.
Weergeven of verbergen van tekst-, object- en tabelbegrenzingen.

Toegankelijkheidsopties

Toegankelijkheidsopties bepalen onder meer of geanimeerde afbeeldingen of tekst zijn toegestaan, hoe lang helptips getoond worden, enkele opties voor de weergave van hoog contrast en een manier om het lettertype voor de gebruikersinterface van het OpenOffice.org-programma te wijzigen.

Ondersteuning voor toegankelijkheid is afhankelijk van Java-technologie voor communicatie met ondersteunende hulpprogramma's. Zie Java opties. De optie Support voor ondersteunende technologietools wordt niet in alle OOo-installaties weergegeven. Zie Ondersteunende hulpprogramma's in OpenOffice.org in de Help voor andere vereisten en informatie.

Selecteer of deselecteer de opties zoals gewenst.

Toegankelijkheidsopties kiezen.

Java-opties

Indien u een Java Runtime Environment (JRE) installeert of bijwerkt nadat u OpenOffice.org hebt geïnstalleerd, of als u meer dan één JRE hebt geïnstalleerd op uw computer, dan kunt u de pagina OpenOffice.org - Java-opties gebruiken om de JRE te kiezen die OOo moet gebruiken.

Een Java runtime environment kiezen.

Bent u een systeembeheerder, programmeur of een ander persoon die JRE-installaties aanpast, dan kunt u de pagina's Parameters en Klassepad (te bereiken vanaf de Java-pagina) gebruiken om deze informatie op te geven.

Als u niets ziet opgesomd in het middelste gedeelte van de pagina, wacht dan een moment terwijl OOo naar de JRE's zoekt op de harde schijf.

Als OOo meer dan één JRE's vindt, worden deze hier weergeven. U kunt dan de optie Een Java runtime environment gebruiken selecteren en (indien nodig) één van de opgesomde JRE's kiezen.

Online-update-opties

Op de pagina Online-update kunt u opgeven of en hoe vaak u wilt dat OOo de OOo-website moet controleren op programma-updates. Als de optie Automatisch op updates controleren is geselecteerd, verschijnt een pictogram OnlineupdateIcon.png aan de rechterkant van de Menubalk zodra een update beschikbaar is. Klik op dat pictogram om een dialoogvenster te openen waar u er voor kunt kiezen om de update te downloaden.

Online-update configureren.

Als de optie Updates automatisch downloaden is geselecteerd, dan start de download als u op het pictogram klikt. Klik op de knop Wijzigen om de bestemming voor de download te wijzigen en selecteer de gewenste map in het venster van de bestandsbrowser.

Programma voor verbeteringen

Op de pagina OpenOffice.org – Programma voor verbeteringen kunt u kiezen of u wel of niet wilt deelnemen aan het OpenOffice.org Programma voor verbeteringen, dat anoniem statistieken verzameld over hoe u OOo gebruikt.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages