KakoRazlicneStevilkeStrani

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Kako v dokumentu uporabim različna številčenja strani

Uvod

Pogosto zastavljeno vprašanje je, kaj moram narediti v OOo, da pridem do sledečega rezultata:

  • Prva, naslovna stran brez številke strani
  • Uvodne strani številčene z rimskimi številkami (i, ii, iii ...)
  • Vsa nadaljnje strani številčene z arabskimi številkami (1, 2, 3 ...)

V OOo se to doseže z uporabo Slogov in oblikovanja (F11). V nadaljevanju je opisan postopek po korakih.

Ustvarjanje lastnega sloga

Najprej ustvarite nov slog strani in mu določite rimsko številčenje strani. To naredite po sledečem postopku:

  • zaženite OOo Writer in pritisnite tipko F11
  • kliknite na ikono Slogi strani (četrta ikona z leve) na vrhu novo odprtega okna.

Nov slog


V praznem delu okna kliknite z desnim gumbom miške in izberite Nov .... Odpre se pogovorno okno za ustvarjanje novega sloga. Poimenujte ga Uvodne strani.

Ime novega sloga


Kliknite na zavihek Stran, v spustnem seznamu Oblika izberite rimske oznake in kliknite gumb V redu.

Oblika številčenja


Tako, nov slog je ustvarjen. Poglejmo si, kako ga lahko uporabite v praksi.

Uporaba v dokumentu

V novem, praznem dokumentu na prvi strani pritisnite tipko F11, izberite ikono Slogi strani in dvakrat kliknite na Prva stran. S tem je prvi strani dokumenta dodeljen slog Prva stran. Napišite nekaj besedila in se postavite v novo vrstico. V meniju izberite Vstavi - Ročni prelom - Prelom strani in v spustnem seznamu Slog izberite Uvodna stram.

Vstavi slog


Če želite spremeniti tekočo številko strani, morate potrditi polje Spremeni številko strani in v spodnje okno vnesti številko strani. To pride v poštev, če želite po naslovni strani začeti številčenje z i in ne z ii. Ko kliknete gumb V redu, vas program postavi na novo stran. Kateri slog je dodeljen strani lahko preverite s pritiskom na tipko F11. Na to stran lahko zdaj vstavite nogo s podatkom o številki strani. To naredite tako, da kliknete na Vstavi - Noga - Uvodna stran. V nogo morate vstaviti še polje Vstavi - Polja - Številka strani.

Napišite besedilo, ki bo na uvodnih straneh, ki bodo oštevilčene z rimskimi številkami. Ko želite nadaljevati s stranmi z arabskim številčenjem od številke 1 naprej, morate vstaviti prelom strani, spremeniti slog strani v Privzeto, potrditi polje Spremeni številko strani in spodaj vnesti začetno številko strani (npr. 1).

Vstavi privzeti slog


Kazalo za tako urejen dokument (naslovnica, dve uvodni strani z rimskim številčenjem, dve nadaljnji strani z arabskim številčenjem) je prikazano na spodnji sliki.

Kazalo

Personal tools