გასაკეთებელია

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

მონაწილეობის მიღება

OOo-ს ნებისმიერ პროექტში (პროგრამირება, შემუშავება, თარმნა, განხილვა და ა.შ.) მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს.

ქართული პაკეტთან დაკავშირებულ კონსულტაციაზე შეგიძლიათ მიმართოთ წამყვან გუნდს:

OpenOffice.org გაქართულების გუნდი GIA - http://www.gia.ge

OpenOffice.org-ის ქართულენოვანი პორტალი – http://ka.openoffice.org

ლოკალიზაცია

GSI, SDF, PO

ლოკალიზაციის ინსტრუმენტები

სამომხმარებლო ინტერფეისის (UI) თარგმნა

დახმარების (Helpcontent) ფაილების თარგმნა

დამატებითი პაკეტების თარმგნა


პროგრამისტებს

ქართული ენის, მართლწერის მხარდაჭერა

დამატებითი ფაილები ქართული ენის მხარდაჭერისათვის

დამატებითი ფაილები ქართულიენოვანი პაკეტის ასაგებად

სხვა ფაილები - შრიფტები, ჩადგმის პროგრამის მორგება და ა.შ.

პაკეტების აგება Linux-თვის

პაკეტების აგება Windows-თვის

პაკეტეების აგება Mac-თვის

Personal tools