Difference between revisions of "Vprašanja pri prehodu MSA-Base"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
(Kaj se je zgodilo z me?)
(Kaj se je zgodilo z me?)
Line 89: Line 89:
 
DataForm pa podpira funkcije z množico rezultatov, kot so First, Filter, InsertRow.
 
DataForm pa podpira funkcije z množico rezultatov, kot so First, Filter, InsertRow.
  
V OOoBasic bi bila psevdo-spremenljivka thisComponent navadno TextDocument, medtem ko bi thisComponent.DrawPage.Forms(0) skliceval na prvi DataForm, ki je v lasti TextDocument.
+
V OOoBasic bi bila psevdo-spremenljivka thisComponent navadno TextDocument, medtem ko bi se thisComponent.DrawPage.Forms(0) skliceval na prvi DataForm, ki je v lasti TextDocument.
  
 
Najbrž je temu še najbolj podobna raba hierarhije lastništva, s katero pridete do obrazca. Primer: če bi imeli obrazec tabele z gumbom, tedaj bi v makru, ki ga pokliče 'onClick' (ali, kot je to v OOBase, dogodek 'When initializing'), naredili naslednje: ustvarili makro v knjižnici, imenovani onButtonClick( oEv as object )
 
Najbrž je temu še najbolj podobna raba hierarhije lastništva, s katero pridete do obrazca. Primer: če bi imeli obrazec tabele z gumbom, tedaj bi v makru, ki ga pokliče 'onClick' (ali, kot je to v OOBase, dogodek 'When initializing'), naredili naslednje: ustvarili makro v knjižnici, imenovani onButtonClick( oEv as object )

Revision as of 16:12, 31 January 2009

Pogosta vprašanja in odgovori za tiste, ki prehajate iz Microsoft Access (MSA) na OpenOffice.org Base.

To je projekt skupnosti uporabnikov - dodajte znanje, če ga lahko.

Vendar ohranite vprašanja in odgovore splošne. Če je vprašanje, ki zadeva funkcionalno določeno različico MSA, vključite tudi številko različice.

Natančneje, wiki posodobite le, če imate odgovor na vprašanje, ki ga dodajate. ( Če ne morete takoj vnesti odgovora, naj vas to ne ustavi, da ne bi najprej vnesli vprašanja - le ne vrnite se prepozno. )

Če želite zastaviti specifično vprašanje ali za splošno pomoč raje povprašajte na Forumu Base ali na dopisnem seznamu uporabnikov programa Base.

Lahko uporabljam zbirke podatkov Microsoft Access (.mdb) v Base?

V okolju Windows: da. Ne morete jih neposredno odpreti prek Datoteka|Odpri, vendar lahko dostopite do vsebovanih podatkov. Za to potrebujete datoteko zbirke podatkov Open Document (*.odb), ki vsebuje podatke o povezavi. Podrobnosti najdete v Povezovanje z Microsoft Access.

Spreminjate lahko podatke v tabelah, dodajate in odstranjujete lahko zapise. Ustvarjate lahko nove tabele, vendar ne morete spreminjati strukture obstoječih tabel.

Poizvedbe MS Access so prikazane kot pogledi v vsebniku tabele. Rezultate poizvedbe lahko uporabite, vendar nimate dostopa do podležnih definicij in jih ne morete spreminjati.

Obrazcev in poročil MS Access ne morete brati.

Lahko berem svojo zbirko podatkov Base iz programa MS Access?

Ne obstaja noben način, da bi uporabili mehanizem povezovanja s tabelami Access za povezovanje z zbirko podatkov Base.

Z zbirko podatkov Base lahko posodobite podatke v zbirki podatkov Access. Trenutno je za to potrebno, da zbirko podatkov Access odpre in zaklene datoteka Base.

Podatke bi lahko vrnili v zbirko podatkov Access, če bi ustvarili povezano datoteko CSV v zbirki podatkov Base. Nato bi povezali s to datoteko CSV tabelo v zbirki podatkov Access.

Lahko ustvarim zbirko podatkov Access (datoteko mdb) z Base?

Ne. Base ne more ustvariti nove datoteke zbirke podatkov Access niti novih tabel, poizvedb, obrazcev itn. v okviru obstoječe datoteke mdb.

Lahko z Base ustvarim stikalno ploščo?

Base trenutno nima čarovnika za obrazce v slogu stikalne plošče. Vendar je mogoče doseči zelo podoben učinek z eno izmed treh spodnjih tehnik.

Kako odprem privzeti obrazec prek makra

Uporaba samostojnega obrazca za zagon zbirke podatkov Base

Razširitev Stikalna plošča Base

Začel se je razvoj orodja za stikalne plošče v OOo, oglejte si razširitev Roberta Beniteza Stikalna plošča Base.

Naša zbirka podatkov Access uporablja "Varnost delovnih skupin" za nadzor dovoljenj skupin/uporabnikov za ogledovanje/vzdrževanje podatkov?

To vprašanje izpostave temeljno razliko med OOoBase in MS Access (MSA). V primeru MSA je v rabi en sam mehanizem zbirk podatkov - čeprav lahko v MSA povežete tabele na zunanji vir podatkov - MS Jet je še vedno edini mehanizem zbirk podatkov, ki ga MSA dejansko uporablja.

V Base (OOoBase) je povsem drugače. Dokument zbirke podatkov Base je enostavno pročelje (program odjemalca) za raznovrstne mehanizme zbirk podatkov. V eni variaciji lahko vdela zbirko podatkov HSQLDB v samo datoteko ODB, številni pa enostavno vidijo to kot edino vrsto zbirk podatkov v Base. To je povsem napačno. V tem primeru vdelane zbirke podatkov ne podpira več uporabnikov in seveda zato ne podpira skupin. Vendar je to le en način dela z modulom Base.

Uporabite Base kot pročelje za zbirko podatkov HSQLDB v strežniškem načinu. HSQLDB ima mehanizem zbirke podatkov z zelo majhnimi sistemskimi zahtevami ter nizkim obsegom upravljanja in v strežniškem načinu popolnoma podpira uporabnike / skupine. Pri večjem številu uporabnikov lahko enako enostavno prilagodite Base za delo s strežnikom MySQL, PostgreSQL, Firebird, Oracle ali MS SQL.

Še ena pomembna razlika glede tega je med MSA in Base. V MSA bi vzpostavili eno datoteko MDB (ali eno od njenih različic), nato pa bi jo vsak uporabnik v delovni skupini videl in odprl.

V Base bo imel vsak uporabnik svojo lastno datoteko ODB in vsaka izmed njih se bo povezala s skupnim podatkovnim strežnikom. Na ta način bo imel vsak uporabnik svoj lasten prostor za poizvedbe in poročila po meri - vendar je s tem distribucija skupnih obrazcev, povpraševanj in poročil bolj zapletena.

Se obrazec Base razlikuje od obrazca v MSA?

Da. Obstajajo velike razlike med implementacijo obrazcev v Access in Base.

Navidezni obrazci v obrazcih Base

Navidezni obrazci so v Base poimenovani "podobrazci". Z njimi ravnate tako, da odprete obrazec v urejevalnem načinu in nato kliknete "Krmar po obrazcih" v orodni vrstici "Oblikovanje obrazca".

Kje so poizvedbe Izbriši / Posodobi?

Base trenutno ne podpira gradnjo poizvedb delete / insert / update v oblikovalcu.

Ekvivalentna dejanja

Uporaba oblikovalca poizvedb

Ekvivalentna dejanja lahko dosežete v uporabniškem vmesniku z uporabo oblikovalca in/ali ukazov SQL.

Uporaba makra

Želim filtrirati svoj obrazec glede na vsebino kombiniranega polja?

Pretvorba mojih modulov VBA v module Base

Kaj se je zgodilo z me?

Noben enak dvojnik psevdo-spremenljivke ME ne obstaja v VBA.

V Access VBA ima 'me' atribute dveh ločenih predmetov v OOoBasic: TextDocument in DataForm

Predmet TextDocument bi npr. uporabljali za nadzor velikosti in postavitve okna na zaslonu.

DataForm pa podpira funkcije z množico rezultatov, kot so First, Filter, InsertRow.

V OOoBasic bi bila psevdo-spremenljivka thisComponent navadno TextDocument, medtem ko bi se thisComponent.DrawPage.Forms(0) skliceval na prvi DataForm, ki je v lasti TextDocument.

Najbrž je temu še najbolj podobna raba hierarhije lastništva, s katero pridete do obrazca. Primer: če bi imeli obrazec tabele z gumbom, tedaj bi v makru, ki ga pokliče 'onClick' (ali, kot je to v OOBase, dogodek 'When initializing'), naredili naslednje: ustvarili makro v knjižnici, imenovani onButtonClick( oEv as object )

  sub onButtonClick( oEv as object )
   ' oEv je predmet dogodka, samodejno podan
   ' ima lastnost SOURCE, ki je gumb, 
   ' ki je iniciiral ta klic
  
   dim oForm as variant
  
   oForm = oEv.Source.Model.Parent
   ' oForm je zdaj navidezni predmet obrazca
   
   dim oDocument as variant
   
   oDocument = thisComponent
   ' oDocument je zdaj textDocument, prikazan
   ' v oknu na zaslonu
  
  end sub

Kje je findfirst?

Base does not appear to have a FindFirst function on the rowset like MS Access, what is the equivalent Base function?

Primer MSAccess VBA:

Say there is a VB combo box which lists all the prospects in the database and allows the user to select a particular prospect and then have the form automatically go to that person's data record.

 Private Sub Find_Combo_AfterUpdate()
 Dim strCriteria As String
 
 strCriteria = "[Prospect_ID] =" & Me.Find_Combo
 
 Me.recordsetclone.FindFirst (strCriteria)
 If me.recordsetclone.NoMatch Then
   MsgBox "No entry found"
 Else
   Form_F_Prospects.Bookmark = me.recordsetclone.Bookmark
 End If
 
 End Sub

For this type of simple single column search it is easy enough to create our own find first equivalent with OOoBasic:

Sub Find_Combo_AfterUpdate( OEv as Object)
  ' Oev is the event object automatically sent
  ' to sub procedure call
  ' Oev will have a property Source
  ' that is the control that triggered
  ' the call to this procedure
 
 Dim oForm as variant ' The dataform obejct 
 
 Dim oComboBox as variant ' The combobox control
 
 Dim oBkMark as variant
 
 oForm = oEv.Source.Model.Parent
 
 oComboBox = oForm.getByName( "Find_Combo" )
  
 oBkMark = FindFirst( oForm.CreateResultSet(), "Prospect_ID", oComboBox.Text )
   ' oForm.CreateResultSet() is equivilant here to me.recordsetclone
 if not IsEmpty( oBkMark ) then
 		oForm.moveToBookmark( oBkMark )
 else
 	msgBox( oComboBox.Text & " not found" )
 end if
 
end sub
function FindFirst( oRS as variant, ColName as string, SearchVal as string ) as variant
    ' oRS is a resultSet object
    ' ColName is the name of a column in the resultset
    ' SearchVal is
  dim colIDX as integer
  dim NotFound as variant
 
  FindFirst = notFound
  colIDX = oRS.FindColumn( ColName )
  oRS.First
  do 
   if oRS.getString( colIDX ) <> Searchval
    oRS.Next
    if oRS.isAfterLast then
     exit do
    endif
   else
    FindFirst = oRS.getBookMark
    exit do
   end if
  loop while oRS.isAfterLast <> True
 
end function

Kako nastavim filter le za podobrazec?

Ali obstaja ekvivalent DoCmd RunSQL

Yes, in OOoBase you would use either a Statement or PreparedStatement object to achieve the same function. With OOoBase you must also decide between using execute and executeUpdate.

For example if you had the VBA line

 DoCmd RunSQL( "SELECT * FROM tContacts" )

it would become in OOoBase

 Dim oStatement as variant
 
 oStatement = OForm.ActiveConnection.CreateStatement
  ' Where oForm is a DataForm object
  ' NOTE you could do exactly the same thing with
  ' a resultSet or rowSet obejct also
  ' oStatement = OResultSet.ActiveConnection.CreateStatement
 
 oStatement.execute( "SELECT * FROM ""tContacts""" )
 

If on the other hand the VBA line where

 DoCmd RunSQL( "DELETE FROM tContacts WHERE Status = 'INACTIVE'" )

then we would use the executeUpdate method on a statement

 oStatement.executeUpdate( "DELETE FROM ""tContacts"" WHERE ""Status"" = 'INACTIVE'" )

The rule is -

 • if your SQL statement will return records you use execute or executeQuery.
 • if the SQL statement returns no records then you must use executeUpdate.

Če uporabljam polja/stolpce Lookup v svojih tabelah Access, kaj lahko storim v Base?

There are two parts to this answer, given that Base does not support Lookup column types in tables.

When a table is displayed in a custom form use of a bound listbox will give you the same functionality. An example of adding a listbox to a form and to a grid control on a form is at this page.

In a table view ( double clicking on the table name ) there is no equivalent to this.

Kako uporabim funkcije Domain Aggregate v Base?

Domain Aggregate functions such as DCount, DLookup, DMax etc have no direct equivalent in Base. You will have to write or design queries to return these results using the appropriate SQL functions.

Kako svojim obrazcem in poročilom dodam izračunane kontrolnike?

Controls in Base forms and reports cannot be used to perform calculations. There are two methods available to get a calculated result on a form or report.

Uporaba poizvedb

Modify the underlying data source of the form or report to perform the calculation for each record and return the result as a (calculated) field.

Uporaba makra

If you need your control to update as data is entered into a form, you will need to write a small macro to perform the calculation and assign it to an appropriate event on one of the data entry controls (e.g. the Text modified event).

Avtor: MSA-Base Faq Drew 21:01, 11. september 2007 (CEST) '
Please do not change the logical content of this site without acknowledge of the author or the OOo QA Project Lead/Co-Leads.

Personal tools