User:Aven

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 07:39, 13 October 2007 by Magnus Johansson (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


{{SV:Menu}}

Välkommen till OpenOffice.org på svenska!

Projektansvariga: Lars Noodén, Erik Magnus Johansson

OpenOffice.org är en gratis och öppen kontorsprogramsvit innehållande program för textdokument och internetsidor, kalkylblad, presentationer, databaser, teckningar och matematiska formler. Programvaran utvecklas, testas och marknadsförs av en internationell ideell organisation bestående av över 450 000 medlemmar som samarbetar i en öppen process där allt arbete är synligt utifrån.

Programsviten använder som standardfilformat OpenDocument Format vilket är en internationell standard med beteckningen ISO/IEC 26300:2006. Med ett standardiserat filformat blir dokumenten skapade i OpenOffice.org 2 tillgängligare för dig och alla andra som skall läsa dem.

OpenOffice.org täcks av en licens som garanterar dig fria rättigheter att skaffa, installera, kopiera, distribuera och förändra den.

Sv_writer.png Sv_calc.png Sv_impress.png Sv_base.png Sv_draw.png Sv_math.png
Writer Calc Impress Base Draw Math


Läs mer om OpenOffice.org 2

Guider
Lär dig något nytt på kort tid med våra guider. Gå dit »

Hämta OpenOffice.org 2

För att hämta och installera OpenOffice.org, kontrollera vilket operativsystem och vilken processortyp programmet skall användas med och klicka sedan på lämplig länk i de gröna fälten här nedan. För extra funktionalitet i OpenOffice.org behövs Javas körtidsmiljö (JRE). Har ditt operativsystem inte JRE (Java Runtime Environment) på plats kan du hämta OpenOffice.org tillsammans med JRE; klicka då på "med JRE". Mac OS X-versionerna kräver tills vidare att X11 finns installerat. Mer information på OpenOffice Mac-sida (på engelska). X11 finns på installations-DVD'n för OS X i paketet som heter »Optional Installs«.

Linux® x86
med JRE
Mac OS® X PPC
Kräver X11
Mac OS® X x86
Kräver X11
Windows® x86
med JRE
Solaris™ SPARC®
med JRE
Solaris™ x86
med JRE

Rättstavning på svenska

Eventuellt kan rättstavning på svenska vara inbakad i paketen ovan; annars förväntas det finnas hösten 2007 i version 2.3. Rättstavningsfunktionen kan för närvarande hämtas separat i några korta steg.

Nyheter

Kampanjer

Personal tools